2009. március 26., csütörtök

Újabb evangélizációs alkalmak

Az elmúlt héten eléggé el voltam foglalva mivel az imaház épületének hátsó részénél munkások dolgoztak és én kellett megvegyem nekik az anyagot amiből dolgoztak. A kicserélt ablakok spalettjeit pucolták be. A hét végéig sikerült megcsinálják egy részét. Az illemhely felujítására az evangélizációs hét után fog sor kerülni.
Szombaton, március 21.-én a körzetből négyen Kolozsváron voltunk a munkakongresszuson. Öröm volt személyesen is találkozni Bernard Kabaru Mwangi kenyai lelkipásztorral akit a Pro Afrika cd-n láttunk. Említett testvérünk dr. Giorgiov Adrián testvér tolmácsolásában beszélt az afrikai helyzetről, amiért jó ha imádkozunk.


A feleségem is velünk jött mivel a nőszövetség vezetőinek is volt gyűlésük. Ő hazament szülőfalujába mivel az édesanyját kiadták a kórházból és vállalta, hogy egy-két hetet mellette lesz.
Vasárnap, március 22.-én fiaimmal együtt Csernátonban, Márkosfalván és Kézdivásárhelyen voltam.
Március 23-29 között evangélizációs hetet tartunk itt Sepsiszentgyörgyön.
Hétfőn és kedden Novák Zsolt (Gyergyószentmiklós) testvérem hirdette az igét a Jn. 5,24-25 illetve a Rm. 8,11-17 alapján. Már első este voltak akik jelezték, hinni akarnak annak akit Isten elküldött. Második este ezek közül az egyik személlyel imádkozni is tudtunk. Az Úr adjon neki igazi megtérést és kitartást. Kedden este Zsolt testvérem énekelt saját énekei közül, ami úgy éreztem nagyon jó hatással volt a jelenlevőkre.
Szerdán Boros Róbert (Székelyudvarhely) szolgált a Lk. 5,1-11 alapján. Testvéremet elkisérte Erdő Levente testvér akinek jó bizonyságtétele volt. Ezen az estén többen eljöttek a csernátoni testvérek közül is.
Jó érezni és látni azt, hogy az Úr munkálkodik nemcsak a kívülről jöttek életében de gyülekezetünk tagjaiban is. Kérlek imádkozzatok érettünk, hogy Isten igéje jusson győzelemre sokak életében, az Ő neve dicsőségére!

2009. március 16., hétfő

Valódi szabadság

A szombat, márc. 14.-e esti ifjúsági alkalmon vendégeink voltak a csernátoni fiatalok. Az este témája a Jövőkép volt aminek a felvezetése után több ezzel kapcsolatos kérdés is felmerült, amire igyekeztünk megkeresni Isten válaszát a Bibliából. Az alkalom végén a Vasárnapi Iskolai Tanítók alkalmáról megmaradt "morzsák" mellett még hasznos beszélgetésünk volt azokkal a fiatalokkal akik nem siettek. A szívem betelt örömmel a két gyülekezet fiataljainak a láttán és a hálaadás mellett arra kértem mennyei Atyámat, hogy áldja meg ezeket a fiukat és leányokat és formálja őket, hogy alapos tagjaivá váljanak Krisztus testének abban a közösségben ahol jelenleg vannak, vagy ahová az Úr vezeti majd őket.
Vasárnap, márc. 15.-én délelőtt Bükszádon voltam. Már az imaórán csodálattal töltött be Isten igéje és annak üzenete. A falvakban az ünnep tiszteletére sokhelyen kivolt tűzve a nemzeti lobogó, ami ünnepi hangulatot próbált varázsolni az emberek között egy rövid időre. Mindezeket látva arra gondoltam, bár lenne Isten megváltott népének olyan erőss a hozzátartozás tudata, mint magyar népünk nemzeti hovatartozásának a tudata, hogy minden faluba kilehetne tűzni az evangélium zászlaját. A déli időt Jankó Gyurka testvérnél töltöttem aki gyülekezetünk elöljárója, presbitere és egyik igehirdetője. Hálát adtunk azért, hogy a megismert Igazság szabadokká tett bennünket a bűn rabságától és valósággal szabadok lehetünk.

A sepsibükszádi gyülekezet férfi tagjai

Este 17,oo órától Csíkszeredában szolgáltam az előírt igéből a következő vázlat alapján.

Mk. 9, 14-19 A makacs bűn ellenszerei

I. A makacsság bűnének melegágya
1. Felnőtt, tanult, vezető emberek gondolatvilága
2. Ártatlan gyermek(ek) élete
3. A sokaság, az egész nemzet szíve
II. A makacsság bűnének megnyilvánulása
1. Az írástudóknál - versengésben, ellenségeskedésben
2. A gyermeknél - némaságban ami úgy őt mint környezetét gyötörte
Ezt az állapotot előidézheti a szülőktől örökölt természet, az Isten törvényével ellentétes nevelési módszerek, babonás illetve okkult praktikák, a gyermekekhez való szélsőséges viszonyulás, stb.
3. A sokaságnál - elfajult hitetlenségben, Jézusnak emiatt szenvedett
III. A makacsság bűnének ellenszere
1. A valós helyzet felismerése Veszélyes a szépítése Pl. Éli pap és fiai
2. Az emberi tehetetlenség elismerése Pl. Kananeus asszony
3. A Jézusra utaltság beismerése Légy segítségül...!

Az istentisztelet végén megbeszélésünk volt a gyülekezettel, majd néhány testvérrel is, amelyek alatt kézzelfoghatóan tapasztaltuk az Úr vezetését több a gyülekezetet a jövőben érintő dologgal kapcsolatosan.

2009. március 14., szombat

Az Úr öröme gyengeségek között

Hétfőn, márc. 9.-én délután 4,3o-tól Mikóújfaluba volt közösségi alkalmunk, amit személyes beszélgetéssel töltöttünk. Hiszem az Úr indított erre, mert ott élő testvéreim őszintén megnyillottak és elmondták harcaikat, kísértéseiket, amit együtt is az Úr elé hoztunk. Ezután 6,oo órától Bükszádon tartottunk bibliaórát.
Kedden, márc. 10.-én este Borzási Gyula testvéremmel vonattal utaztunk Nagyváradra, ahol másnap, szerdán, márc. 11.-én 10,oo órától a RMBGySz tanácsa ülésezett. Az áhítat alkalmával id. Veress Ernő tv. az 1 Tess. 5,12-24 szakaszból az imádság fontosságát emelte ki. Valóban áldott és békés légkörben zajlott a tanácskozás.
Még aznap este vonatra ültünk, hogy haza utazzunk. Éjjel 12,oo körül egy erős epekrizis ért utol ami nagyon meggyötört. Isten meghallgatta imádságomat és előbb az erős fájdalom elhordozásához adott erőt, majd kb. két órás kínlódás után elvette az erős fájdalmat. Áldott legyen érte szent neve! Csütörtökön, márc. 12.-én szinte semmire sem voltam jó, de estére az Úr megerősített és együtt lehettem szentgyörgyi testvéreimmel a bibliaórán ami számomra áldásos volt.
Pénteken, márc. 13.-án délután 16,oo órától a Székelyföldi Bibliaiskolába kellett tanítsak, ahol az Evangélizálás és tanítványság kurzus 1-4 leckéiből írtak a diákok dolgozatot.

Bibliaiskolások dolgozatírás közben

Szombaton, márc. 14.-én nagy sürgés forgás volt nálunk, mivel itt lett megszervezve a Székelyföldi Vasárnapiiskola Tanítók konferenciája. Erre az alkalomra 20-30 vendég tanító érkezését vártuk.

A feleségem köszönti székelyföldi tanítótársait

Erről Sallai Mária és/vagy a feleségem blogján biztosan többet olvashattok a következő napokban. Én ezalatt a vasárnapi szolgálatokért imádkozok és készülök az Úr elé tenni azt a keveset amivel rendelkezek, hogy megsokszorosíthassa és megáldhassa azt a bükszádi és a csíkszeredai testvéreim részére, ahol ha az Úr akarja és élek, a holnapi nap folyamán szolgálni fogok. Imádkozzatok érettem, mert még mindig nem vagyok a legjobban testileg...

2009. március 9., hétfő

Evangélizálás és misszionáriusavatás

Szombaton, márc. 7.-én este id. Veress Ernő és Annuska testvérek voltak a vendégeink Kézdivásárhelyen. Ernő tv. a Zsid. 11,24-29 versei alapján szólta Isten áldott igéjét. A szentgyörgyi fiatalok énekei között bizonyságtétellel szolgáltak: Veress Annuska, Rákosi Alpár (aki az elmúlt héten fogadta el az Úr Jézust Csernátonból) és Rákossy Norbert testvérek.

id. Veress Ernő tv. hirdeti az igét

Vasárnap márc. 8.-án reggel Sámuel fiammal Korondra igyekeztünk, misszionárius avatásra. A Hargita Központtól Borzási Gyula testvérrel mentünk tovább. A kezdés alkalmával Tőtős János lp. testvér lelkesen buzdította a jelenlevőket imára az És. 60,1-3 alapján. Boros Róbert helyi lp. köszöntő szavai után Borzási Gyula tv. hirdetett alkalmi igét az 1Móz. 17,1-8 verseiből.

Tőtős János lp. imára buzdítása

Igét hirdet Borzási Gyula lp.

Ezt követően meghallgattuk Gábor Rupi avatandó tv. bizonyságtételét, majd miután a neki feltett hitelvi kérdésekre válaszolt, kézrátétellel imádkoztak felette: Borzási Gyula, Kiss Zoltán, id. Máté Zoltán, Bödő Zoltán és Boros Róbert testvérek.


Ezt követően Erdő Endre (Udvarhely), Gábor József (Korond), Gedő András (Szentegyháza), Kiss Zoltán (SzMk), Tőtős Jánosné (Erdőszentgyörgy) és Bödő Zoltán (FGM) köszöntötték felavatott testvérünket.
Az ünnepélyes alkalom id. Máté Zoltán presbiter imájával fejeződött be.
Az Úr áldja meg Rupi testvérünket a romák, különösen a gáborok közötti missziómunkában és gyümölcsöztesse azt, Neve dicsőségére!
A Hargita Központba visszaérve Király Barna tv. finom ebéddel várt minket, ami után Kézdire indultunk a befejező evangélizációs alkalomra, ahol id. Veress Ernő tv. hirdette Jézus szavát a Lk. 9,23-26 alapján. Délelőtt a kézdi és a csernátoni gyülekezet együtt emlékeztek Jézus halálára és feltámadására, a csernátoni imaházban ahol Veress Ernő és Bálint testvérek szolgáltak. A befejező estén a csernátoni testvérek viszonozták a kézdi gyülekezet látogatását és kevés kivétellel mind átjöttek az esti alkalomra. Hála az Úrnak, hogy nem volt hiába ez a négy este. Az Úr tartsa meg azokat akiket igéje megérintett akár megtérésre, vagy megújulásra!
A Veress Marikáék elfogyasztott finom vacsora után, mivel Ernő tv. hétfőn este Egrespatakon kell szolgáljon, behoztam Szentgyörgyre az éjjeli vonathoz. Mivel a vonat csak 1,23-kor érkezett, addig áldott pásztori beszélgetést folytattunk Ernő testvérrel, amin a feleségem is részt vett. Építő és bátorító volt hallani az Úrral való megtapasztalásait és jó tanácsait amelyekre nekünk igen nagy szükségünk van. Az Úr tartsa meg testvérünket, aki egyre gyengülő látása ellenére, fáradságot nem ismerve, teljesen az Úrnak szánt élettel, önzetlenül végzi az Úrtól való megbízatását. Kísérje áldás és megtérés testvérünk minden szolgálat!

2009. március 7., szombat

Székelyföld reménysége, Jézus Krisztus

Áldott esténk volt csütörtökön, márc. 5.-én Kézdivásárhelyen, ahol az igét ifj. Veress Ernő székelykereszttúri lp. hirdette a Lk. 7,11-17 alapján. Mivel a csernátoni énekesek nem tudtak eljönni (?!) közös énekeket énekeltünk, majd ifj. Veress Ernőné Teréz tett bizonyságot, ami után egy új éneket is énekelt. Veress Mária bizonyságtétele és szavalata után következett az igehirdetés. Az alkalom után Veress Bálint testvérék gazdagon megterített asztalánál folytattuk a beszélgetést kedves vendégeinkkel.
Pénteken, márc. 6.-án János Csaba kovásznai lp. hirdette Isten igéjét a Mk. 10,46-52 alapján. Énekekkel és bizonyságtételekkel a kovásznai fiatalok szolgáltak. Az első ének után Fejér Sándor presbiter és roma missziómunkás szolgált a Jn. 1,1-4 alapján, majd a fiatalok közül is többen elmondták megtérésüket. Fejér Sándor testvér több roma személyt is elhozott Szentkatolnáról akik figyelmesen hallgatták mindazt ami ez alkalommal elhangzott.
Ebben az évben a Bükszádon való evangéliciós alkalom első estéjén Pál egyik imája jutott eszembe, ami az én könyörgésemmé is lett, amiben az Efézusiakra gondolva azt kéri, hogy az Úr világosítsa meg értelmük szemeit. (Ef. 1,18) Napjainkban is nagyon nagy szükség van erre, mivel ennek a világnak az istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsősége evangéliumának világosságát. (2Kor. 4,4)
Isten további áldásaira várva készülünk a következő estékre is, amelyeken szeretnénk megtapasztalni Isten szabadító és megújító hatalmát. Imádkozzatok érettünk, hogy az Úr itt is adjon megindulást, amikor minden gát áttörik és szabadon áradhat tovább Isten emberi életeket megváltoztató és átformáló drága igéje.

2009. március 5., csütörtök

Új mobilszolgáltatás

Kedden, márc. 3.-án du 5,oo óra után megérkezett a Vodafone által postázott telefon készülékek nagyrésze. Ezután Bükszádon voltam bibliaórán ahol az alkalom végén még jó hosszan elbeszélgettünk a soron levő igék kapcsán.
Szerdán, március 4.-én délelőtt megérkeztek a Vodafone-os SIM kártyák is. Nagy örömmel vettem át, hogy mostmár vihetem is a megrendelőknek. Mikor a csomagocskát kibontottam látom, hogy a borítékon levő kód egysem egyezik a papíron levővel, a telefon számok pedig nincsenek a SIM kártya borítékjára írva. A bukaresti Vodafone cég egyik képviselője arra kért, hogy küldjük vissza nekik, tisztázás végett. Erre azt válaszoltam, hogy alig vártuk, hogy megérkezzenek, most pedig küldjem vissza?! Betettem a SIM kártyát a készülékbe és felhívtam a régi számomat ahol láttam milyen szám hívott, így rájöttem, hogy csak a kódoknál van gond, mert a Gergely Piroska által leküldött számok mind megvoltak. Így egy kis munkával ugyan, de megoldottam a problémát, úgyhogy nem kellett visszaküldjük. Délután Márkosfalván, este Kézdin és Csernátonban szolgáltam, ahol az ige üzenete után az új telefonkészülékeket is adtam a testvéreknek, az új számokkal együtt.

Az új elérhetőségem 0735501016.
A régit (0749271471) már nem használom.

Csütörtöktől, márc. 5.-étől négy estén át Kézdivásárhelyen tartunk evangélizációs alkalmakat. Kérlek titeket, imádkozzatok érettünk.

2009. március 2., hétfő

A legszebb munka

Febr. 20.-án, péntek este 6,oo órától Csíkszeredában egy házi közösségen vettem részt a képen látható testvérekkel illetve barátkozókkal, Pap Rózsika testvérnő lakásán.

Az alkalom után Kui Bálint és Lázár Ede testvérekkel a csíkszeredai gyülekezet gondjairól és jövőjéről beszélgettünk. Ezután a Hargita Központba mentem ahol szombaton 21.-én délelőtt a SzMk tanácsában meghallgattuk Győrfi Tóbiás testvért, mivel a baróti körzet gyülekezetei kérik testvérünk felavatását a lelkipásztori szolgálatra. Ezen az estén részt vettem itthon az ifjúsági órán is ahol a bizonyságtételről volt szó.
Vasárnap, 22.-én de Csernátonban, du Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen voltam.
Hétfőtől Csernátonban evangélizációs hetet tartottunk.
Hétfőn és kedden, 23-24.-én Boros Gyula szalontai lp. szolgált a Lk. 18,35-43 illetve a Zsid. 11,6 alapján.
Szerdán, 25.-én Simon András szentmártoni lp. a Rm. 6,23 alapján. Ennek előtte résztvettünk a márkosfalvi és a kézdivásárhelyi alkalmakon, ahol Simon András lp. és Erdő Endre gyülekezeti vén testvérek szolgáltak. Csütörtökön és pénteken, 26-27.-én Péter István sarmasági lp. a Lk. 13,10-17 illetve a Mt. 22,1-14 alapján szólta Isten igéjét. Péntek este Csernátonból a Hargitai Központba utaztam, mivel szombaton reggel tanítanom kellett a Székelyföldi Bibliaiskolában. Örömmel töltött el a diákok életében tapasztalható lelki növekedés. Ezen a napon különösen szép volt a Hargita.

Hargita még téli "köntösben"

Szombaton, 28.-án Novák Zsolt misszionárius tv. a Rm. 6,19-23 alapján hirdette a szabadulás evangéliumát. Ezen az estén két fiatal is jelezte szabadulási vágyát. Dicsőség érte Istennek! Vasárnap március, 1.-én délelőtt itthon szolgáltam az előírt igékből, majd két beteg testvért is meglátogattam akikkel az úrvacsorához is járultunk. Este Győrfi Tóbiás meghívott baróti lp. szolgált a Jel. 22,14-17 alapján. Ezen az estén még két fiatal jelezte megtisztulási vágyát. Az Úré a dicsőség, hogy adott áttörést és győzött az Ige ereje! Az Úr tartsa és áldja meg azokat akik elindultak! Hétfőn és csütörtökön a helyi trió, kedden és pénteken a sepsiszentgyörgyi fiatalok, szerdán Simon András és Erdő Endre, szombaton Novák Zsolt, vasárnap pedig a baróti fiatalok szolgáltak énekekkel, bizonyságtevésekkel. Jól eső érzés volt látni a helyi gyülekezet testvériségének pozitív hozzáállását, aminek hiszem meg lesz az eredménye.
"Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." 1Kor. 15,58