2008. május 27., kedd

Küldetésünk a misszió

Csütörtökön du Csíkszeredából három testvérrel (Ede, Bálint és Gyula) meglátogattuk Pap Károly testvért és családját Balánbányán, aki a csíkszeredai gyülekezet tagja, civilben pedig birkózó edző, aki a múltban több európai bajnokságot is nyert. Abban az elszigetelt, két hegyvonulat között alig pár száz méter szélességben elterülő volt rézbányavárosban hét fajta közösség létezik, akikkel testvérünknek sok harcai voltak és vannak. De jól esett látni, hogy mindezekkel szemben az igei vonalat képviseli és nemcsak fizikailag hanem lelkileg is jó "kondiban" van. Az Úr áldja meg és használja az üdvösségre vágyó emberek megtérésére!
Pénteken reggel 6,oo-kor indultunk Nagyváradra Veress Bálint, Fejér Sándor és Ivánitzki Efraim testvérekkel akik a gyülekezetben való szolgálatok mellett misszió munkát is végeznek ezen a vidéken.
Szombat de 10,oo órától a rogériuszi új imaházban volt megtartva a tervezett missziós konferencia, ahol kb. 300-an voltunk jelen. id. Veress Ernő és Borzási István testvérek tartottak előadásokat a Hogyan tovább az erdélyi baptista misszióban? témakörben, ami után hozzászólásokra és kérdésekre illetve azok megválaszolására is sor került.

id. Veress Ernő tv. előadás közben

Borzási István tv. előadó

Vasárnap
Nagyfaluba (szilágyság) szolgáltam egy régebbi meghívásnak téve eleget. Délelőtt és délután is ott hirdethettem Isten igéjét, Péter István ügyintéző lp. testvérrel együtt.

Gyönyörűen szolgált a pengetős zenekar...

... a fúvószenekar ...

... és az énekkar.

Hétfőn délután érkeztem haza ahol 4,oo órától a Biblia Liga utolsó gyülekezetplántáló alkalmát tartottuk meg, melyen Stefan Tiriac missziómunkás testvér volt az előadónk.

A jelenlevők balról jobbra, első sor: Kis Ottó (Négyfalu), Stefan Tiriac (Zilah), Kiss Zoltán (Sepsiszentgyörgy). Második sor: Veress Bálint (Kézdivásárhely), Erdő Zoltán (Ürmös) és Ivánitzki Efraim (Sepsiszentgyörgy)

2008. május 19., hétfő

Menyegző Pestszentimrén

Ahogyan azt már említettem, kedden este 8,30-tól Kolozsváron az egyetemisták alkalmán szolgáltam Az igazi szabadság bizonyítékai témával, ahol kb. 70-80 erdélyi fiatal egyetemista volt jelen. Az alkalom végén többen is odajöttek és rám köszöntek. Voltak akik kérdő tekintetem láttán mosolyogva kérdezték: Kiss testvér már nem ismer... nem emlékszik mikor nálunk járt...?! Hiába, az idő nemcsak felettem, de fiataljaink felett is telik és míg én öregszem, ők érett felnőtté lesznek. Az Úr áldja meg őket!
Szerdán reggel a feleségem, Bálint Pál és Ibolya testvérekkel Hollandia, én pedig Sepsiszentgyörgy felé vettem az irányt. Útközben egy gödör éles széle úgy begörbítette a bal első kerekem peremét, hogy az azonnal leengedett. Nem igazán értem miért is fizetem az útadót ami az idén duplája lett a tavalyinak...?!
Csütörtökön gyermekeimmel Nagyváradra utaztunk és Marika húgomék szálltunk meg éjjeli szállásra.
Péntek
délelőtt indultunk tovább Budapest felé, ahová hozzánk csatlakozott egyik unokatestvérem, Nagy Irénke (Érszőllős) leánya, Tímea is. Délután érkeztünk Monorra ahol a két leánytestvérem Adina és Irénke laknak. Késő délutánra megérkeztek Marika húgomék és Ferenczi Jánosék is, akikkel szombaton egyik kedves unokatestvérünk Dubován Judit (Arad II.) és Vasadi Barnabás (Pestszentimre) Vasadi Teodor paksi lp. unokatestvére menyegzőjén vettünk részt.

Vasadi Barnabás és (Dubován) Judit

Alkalmi igeolvasás (1Móz. 2,15-18) és hirdetés

id. László Gábor ny. lp. áldást kér a fiatalok házasságára

Háló Gyula helyi lp. köszönti az új párt

Az ünnepi vacsorát a Margit híd budai oldalán levő Trófea vendéglőben fogyaszthattuk el, ahonnan gyönyörű kilátás volt a Dunára és a Magyar Parlament épületére.

A vendéglő előtt gyermekeimmel

Felejthetetlen alkalom volt találkozni a régnemlátott unokatestvérekkel, rokonokkal, ismerősökkel.
Hétfőre az Úr kegyelme és oltalma folytán békességben hazaértünk szolgálati helyünkre, ahol újabb feladatok várnak reánk. Holnap reggelre feleségem is hazaérkezik. Az Úr vigyázzon rájuk az úton!

U.I. Az előbbi bloggban említett id. Máté Zoltán tv. nem diakónus, hanem gyülekezeti vén. A tévedésért mindenkitől elnézést kérek.

2008. május 13., kedd

Pünkösdi örömök

Vasárnap, pünkösd I. napján de Bükszádon este pedig Csíkszeredába ünnepelhettünk a testvérekkel. Mindkét helyen az előirt igékkel foglalkoztunk ami által az Úr betöltött a Lélek által való örömmel.
Hétfőn de Kézdivásárhelyen diakónussá avattuk Veress Bálint testvért. Az áhítat alkalmával id. Máté Zoltán diakónus (Múzsna) és Rákosi András elöljáró (Csernáton) buzdítottak imára. Az avatóbizottság tagjai a következők voltak: Borzási Gyula, Tőtős János, id. Veress Ernő, János Csaba, id. Máté Zoltán, ifj. Veress Ernő és Kiss Zoltán. Az ünneplő gyülekezetet és a vendégeket a 2Kor. 12,13-al köszöntöttem, ami után Borzási Gyula tv. a SzMk elnöke a Csel. 6,1-10 alapján István diakónus történetét véve alapul hirdetett igét. Veress Bálint testvér bizonyságtétele és hitelvi kérdésekre adott válasza után a kézrátétellel való imádkozás következett.

A kézrátétellel való imádság pillanatai; középen Veress Bálint diakónus. Jobbról balra: Borzási Gyula, Tőtős János, id. Veress Ernő, János Csaba, id. Máté Zoltán, ifj. Veress Ernő és Kiss Zoltán.

Ezután a körzeti kvintett, majd ifj. Veress Ernő (Székelykereszttúr), János Csaba (Kovászna), Fejér Viola (Bálint tv. leánytestvére Bibarcfalva), id. Veress Ernő (Bálint tv. bátyja Gyergyó), Veress Annuska, Pál Ervin diakónus (Homoródszentmárton) és jómagam köszöntöttük felavatott testvérünket. Délután 3,oo órától Borzási Gyula (Hargita Tábor), Tőtős János (Erdőszentgyörgy) lp-ok és Jankó György diakónus (Bükszád) szolgáltak Kézdin, míg id. Máté Zoltán, Pál Ervin, Szász Domokos (Udvarhely) testvérekkel Csernátonba mentünk az istentiszteletre. Este 6,oo órától id. Veress Ernő testvérrel Szentgyörgyön hirdettük Isten igéjét a Lélekben kezdett hivő életről, annak folytatásáról és befejezéséről. A vacsora után Veress testvéréket Colceag Gáborék hazavitték Gyergyóba. Hála az Úrnak a Szentlélekért akit elküldött, akit adott, akivel betöltött és betölt újból és újból. És hála az Úrnak a Szentlélek által rendelt munkatársakért, bajtársakért és szolgatársakért is.
Ma kedd du Kolozsvárra utazok az ottani lp. család Bálint Pál és Ibolya és ifjúsági vezető Bálint Dávid meghívására ifjúsági alkalomra. Kérlek imádkozzatok értem és a fiatalokkal való együttlétért, hogy az Úrnak legyen üzenete hozzánk. Egyúttal feleségemet is magammal viszem aki szerda hajnalban Bálint testvérékkel Hollandiába utazik az Európai Női Szövetség Választó Kongresszusára. Az Úr vigyázzon rájuk ezen a hosszú úton. Őrizze meg őket minden bajtól, veszélytől és maradjon itthon is velünk. Ámen!

2008. május 10., szombat

Szemgyógyító ír a maga idejében

Mennybemenetel napján arra ébredtem, hogy mindkét szemem be van ragadva és erősen szúródik. A feleségem főzött egy kamilla teát, amivel miután kimosta láttam, hogy mindkét szemem vérbe van. Volt aki azt mondta kötőhártyagyulladás, mások mást "diagnosztizáltak." Valaki egy "csodakenőcsöt" ajánlott, amivel miután akkor este bekentem, másnapra elmúlt. Néhány nap elteltével újból bevérzett és egyre jobban kezdett fájni a fejem is, amit semmilyen fájdalomcsillapító nem szüntetett. Egy másik javaslatra kötőhártyagyuladásra ajánlott kenőccsel kezdtem kenni, de az sem sokat használt. Feleségem és gyógyszerész tanonc leányom tanácsára, ha nem szívesen is, de orvoshoz mentem, aki a szindrómák hallatára, sürgősen szemorvos kollégájához küldött. Miután alaposan megvizsgált azt mondta, hogy egy erős és elhanyagolt húzat miatt ilyen a szemem, míg az erősödő fejfájás a nem megfelelő kezelés következménye. Egy nagyon olcsó szemcseppet írt fel, amiből első nap óránként, második nap két óránként kell egy - egy cseppet csepegtessek a szemembe. Meglepő módon néhány órán belül letisztult a szemem, eltűnt az erős szúródás és szűnni kezdett a már migrénesnek vélt fejfájás is.
Ez az eset részemre nagyon tanulságos volt; felért egy prédikációval. Ebből a következőket értettem meg a lelki életre nézve.
1. Mikor valami rendellenesség üti fel a fejét az életünkben, nem sokat segít, ki hogyan vélekedik arról. Nem szabad felülni minden emberi szóra, bármennyire jószándékú legyen is az.
2. Az emberek által ajánlott "gyógyszerek" látszólag megoldást jelenthetnek, de rá kell jönnünk, hogy a gond megmarad, sőt súlyosbodik.
3. Elővigyázatosak kell legyünk a "csodadoktorokkal és csodagyógyszerekkel", melyek csak látszatagyógyulást eredményeznek.
4. Jó elfogadni azok tanácsát, akik az "áldott orvoshoz" utasítanak. Ő ismeri igazán a bajt, annak gyökerét, okát és a megfelelő gyógykezelést is Ő adja, ami soha nem kerül sokba.
5. Használjuk az általa ajánlott gyógyszert az Ő tanácsa szerint és hamarosan érzékelhető lesz a minket is meglepő javulás.
6. Kis figyelmetlenségek, jelentéktelennek tűnő dolgok is okozhatnak komoly "fejfájást" a hívő embernek.
Kedden a fennemlített gond miatt nem tudtam elmenni Bükszádra és Mikóújfaluba. Ez idő alatt egy testvérnő keresett fel és osztotta meg velem és feleségemmel terheit és gondjait amelyek hordozásába már belefáradt. Újból megtapasztaltuk és átéltük, hogy Isten beszéde igaz és akik Őt segítségül hívják azokat Ő valóban megszabadítja. Isten betegen is használhatja az övéit. Dicsőség az Úrnak!
Szerdára időlegesen kicsit jobban lettem. Meglátogattam Sorbán Olga testvérnőt a kórházban, majd Márkosfalvára, Kézdire és Csernátonba mentem bibliaórára. Mindhárom helyen éreztük az Úr jelenlétét.
Csütörtökön családokat látogattam, este pedig a bibliaóra után, testvérióránk volt ahol az áhítatról (azon való pontos megjelenés, időcsúszás nélküli kezdés, őszinte imádkozás, stb.) beszélgettünk. Jó volt hallani a testvérek építő jellegű hozzászóllásait ezekben a kérdésekben.
Pénteken reggel kényszerültem a szememmel az orvoshoz menni. Ezután kocsijavítás következett. Hátsó csapágyat és lengéscsillapítót kellett cseréljek. Este Csernátonba voltam egy rövid időt a fiatalokkal, majd a pünkösd II. napján esedékes diakónus avatásra gyakoroltunk az énekcsoporttal és a pünkösdi alkalmakért imádkoztunk, Rákosi Árpád testvérék lakásán akik most is nagy szeretettel fogadtak.
Szombaton vissza kellett menjek a szemorvoshoz kontrollba, aki szerint valóban szépen beindult a szemem gyógyulása. Előttem egy tőlem idősebb úri hölgyet kezelt az orvosnő, aki huzatos szemével több mint egy hónap után ment csak orvoshoz és jelenleg több napos kezelés után is óriási fájdalmai vannak és állapota semmit nem javult. Az orvosnő azt mondta, hogy hanyagsága nagyon könnyen az egyik szemevilágába kerülhet. Az Úr könyörüljön rajta! És rajtunk is! Komoly figyelmeztetés ez nekünk, hogy bajainkkal forduljunk orvoshoz mielőtt az túl késő lenne.
Mindenkinek Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánok! "Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!" Rm. 8,15

2008. május 6., kedd

Az Úr útjának áldásai

Az elmúlt hétvégén szervezték városunkban a szentgyörgyi napokat ami a lakosok egy részének bosszúságára hideg és esős volt. Már a hét elején elkezdődött a lázas készülődés ami fejetetejére állította a város központját ahonnan a gépjármű forgalmat is kitiltották.
Pénteken Csernátonba készültem az ifi alkalomra ahol az Izsák élete sorozatunkból az Izsák házassága témájával való foglalkozás következett. Mint általában, ez a téma most is kíváncsivá tette a fiatalokat, akik szinte teljes létszámban jelen voltak. Most is eljött az az öt fiatal a faluból, akik közül négyen egy ideje rendszeresen látogatják a szerda esti bibliaórákat és az ifi alkalmakat. Miután énekeltünk és imádkoztam felolvastuk az 1Móz. 24-et aminek alapján két kérdésre, 1. Mikor házasodjam? 2. Kit vegyek el, illetve kihez menjek? fogalmaztuk meg azokat az alapelveket, amelyek ebben a témában ma is aktuálisak. Kérdéseikre alig tudták kivárni a választ és máris újabb kérdéssel bombáztak. Azért imádkozom, hogy mennyei Atyánk látogassa meg fiataljainkat őszinte megtéréssel, hogy megtalálják az Isten által nekik rendelt házastárssal együtt, helyüket a gyülekezetben és a társadalomban egyaránt!

Csernátoni ifióra - derüs fiatalok

Szombaton sikerült befejezni és sokszorosítani a legfrissebb gyülekezeti újságunkat, az ÚTJELZŐ-t is. Mivel az időjárás beszorította gyermekeinket a lakásba, a nagyobbik fiam Sámuel meghívott egy ping pong meccsre, amit én el is fogadtam. Hogy ki nyert azt ne is kérdezzétek...
Vasárnap anyák illetve szülők napi jellegű alkalmunk volt úgy délelőtt mint délután, amit az Úr gazdagon megáldott. Voltak akik a körzet gyülekezetiből is bejöttek velünk együtt figyelni Isten tanítására ebben a témakörben. Délelőtt az előírt ige Lk. 7, 11-17 míg délután az 1Kir. 1, 9-21; 29-31 története alapján vigasztalt, tanított és figyelmeztetett minket az Úr.

1Kir. 1,9-21; 29-31

I. Dávid mint édesapa gyengesége
A fiaival szembeni fenyíték elhanyagolása és annak következményei 5-9.v.
1. Felfuvalkodottság és elbizakodottság
2. Nagyravágyás és képmutatás
3. Nyílt tekintély elleni lázadás - az Úrral, a királlyal mint édesapával, a prófétával és Isten választottjával szemben
II. Betsabé mint édesanya nyitottsága
1. Felfigyel Isten üzenetére 11.v.
2. Komolyan veszi az életmentő tanácsot 12.v.
3. Elfogadja a felkínált segítséget 14.v.
III. A szülők közös felelőssége
1. Megosztják gyermekeikkel kapcsolatos gondolataikat
2. Emlékeztetik egymást Isten gyermekeikkel kapcsolatos ígéreteire
3. Megtesznek mindent Isten gyermekükkel való tervének megvalósulásáért

Az alkalom végén, gyermekeink és fiataljaink megajándékoztak minden édesanyát (a jövendőbelieket is) egy szál virággal, kifejezve ezzel értük és irántuk való hálájukat. Vacsorára vendégeink voltak Rákossi Tivadar, felesége Rózsika és Vásárhelyi Gizike testvérek.
Hétfőn többek között sokat gondoltam vérszerinti vagy kétszeresen is testvéreimre, imádkozva értük és családjukért. Ezen a napon sikerült néhány hivatalos ügyet is elrendeznem. Napközben több vendégeink is voltak, akikkel sokmindenről beszélgettünk: Ghioane Hunor, Colceag Gábor és családja és János Csaba kovásznai lp. családja. A du 6,oo - 8,oo között tartott nőikör ideje alatt míg gyermekeink játszottak, mi Csaba testvérrel beszélgettünk, majd a velük való rögtönzött vacsora után feleségemmel meglátogattuk a Rákossy házaspárt, Norbit és Rebekát, akik kedvesen fogadtak és akikkel jót beszélgettünk és imádkoztunk. 11,oo óra el volt múlva mire hazaértünk.
Mindenért ami az elmúlt napokban történt, az Úré legyen a dicsőség!

2008. május 2., péntek

Elnézést kérek amiért elég hosszú ideje nem írtam de megpróbálom röviden bepótolni. Az elmúlt heti biblia órai igék bűnbánattal, bűnvallással és bűnbocsánattal kapcsolatos kérdése több gyülekezeti tagnak megérintette és megmozgatta a szívét, aminek nemcsak én, hanem mennyei Atyánk is örvendett az ő angyalaival együtt. Nagyon hálás vagyok, hogy Isten Szentlelke ma is munkálkodik azok szívében, akik neki engednek.
Pénteken a biblia iskolásokkal befejeztük a Keresztyén élet c. anyagot.

Szombaton Módi Ruben és Bertalan Tíme eljegyzésén vehettem részt. A Fil. 1,9-11 alapján a jegyesség idejéről beszéltem amely: 1) A szeretet gyarapodásának az ideje 2) A Krisztus napjára való felkészülés ideje 3) A gyümölcstermés ideje
Vasárnap délelőtt itthon voltam ahol vendégünk Módi Miklós lp. testvér a Jel. 2, 1-7 alapján szolgált. Délután Márkosfalván és Kézdivásárhelyen voltam együtt a testvérekkel.
Kedden a Hargitán közösség ápoló alkalmon voltam feleségemmel, ahol Mike József tv. a Rm. 15,30-33 alapján buzdított imára majd Brad Baker misszionárius tv. tartott előadást az Idő múlása témában, a Zsolt. 90. alapján. Ebéd után Brad és felesége Ági külön vonultak a testvérnőkkel, míg a férfiak közös dolgainkról beszélgettünk és azokért imádkoztunk.

Szerdán a körzet három gyülekezetében voltam, ahol a Zsid. 5,12-6,12 verseivel foglalkoztunk.
Csütörtökön, mennybemenetel napján délelőtt az 1Móz. 5, 21-24 alapján Bükszádon szolgáltam, ahol velünk voltak a Mikóújfaluból való testvérek is. Délután Sepsiszentgyörgyön Veress Bálint testvérrel együtt hirdettük Isten igéjét az előírt igék szerint.

Ef. 1,15-23 A felmagasztalt Krisztus hatalma
Pál ebben az imádságában azért könyörög, hogy az Efézusiak...
I. Megismerjék Isten hatalmát 17-18/a v.
Aminek: 1. Forrása: Jézus Krisztus Istene és a dicsőség Atyja
2. Közvetítője: A bölcsességnek és kijelentésnek Lelke
3. Értelme: Az emberi gondolkodás és szív megvilágosodása
II. Megismerjék hatalmának célját 18/b-19.v.
Hogy tudhassák: 1. Milyen reménységre hívattak
2. Milyen gazdag és dicsőséges a rájuk váró örökség
3. Milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma bennük
III. Megismerjék hatalmának megnyilvánulását 20-23.v.
1. Feltámadt és menybe ment - Isten jobbján ül
2. Uralkodik mindenek felett - Minden lábai alá vettetett
3. Teljessé teszi a gyülekezetet - Feje az anyaszentegyháznak