2009. június 25., csütörtök

"Csendesnapok" Szentgyörgyön

Az elmúlt napok nagy léptékben ...
Június 19.-én, pénteken este Csernátonban a Jn. 3,22-30 alapján beszélgettünk az ifikkel. Az alkalom után Benedek Barni (fiatal de kiváló autó szerelő) egy csavart megszorított a kocsim egyik motor lábánál ami után megszűnt az a remegés ami az utóbbi időben jelentkezett.
Június 20.-án, szombaton a mindennapi teendők után este a helyi ifikkel megnéztük az Idő változó c. filmet (Novák Zsolt testvérem blogján megtalálható), aminek komoly mondanivalója van a mai modern világban élő keresztyének számára.
Június 21.-én, vasárnap délelőtt Sámuel fiammal Bükszádon voltunk és az előírt igéből szolgáltam. Itthon volt Simion Ildikó, aki egy ideje Angliában levő leányánál tartózkodott, de mivel közeledik kisebbik leányának a menyegzője, haza jött. A gáborok közül most is többen eljöttek az alkalomra. Az Úr áldja meg őket is!
Délben Szabó Zoltán testvéremék ebédeltünk Jankó Gyurka testvérrel együtt. Ezután Sámuel fiamat felvittem a Hargitára, ahova önkéntesként fog dolgozni egy ideig. Este 6,oo órától Csíkszeredában szolgáltam, ahol úrvacsorai alkalmunk is volt a gyülekezettel. Újból az Úr elé hoztuk a gyülekezet lelkipásztor kérdését, amit az Úr hallgasson meg!
Június 22.-én, hétfőn este a feleségemet és Jonatán fiunkat Barassóba vittem a vonathoz, ami mindamellett, hogy Bukarestből indult, 100 percet késett. Jonatán néhány napra Váradon maradt Maci húgomék, a Márk és Beni unokatestvéreinél, akiknek nagy gonddal külön játékajándékot is készített, míg a feleségem egy ideig anyósom mellett lesz aki eléggé legyengült az utóbbi időben.
Június 23.-án, kedden Mikóújfaluba és Bükszádon voltam, ahol a bibliaórai igével foglalkoztunk. Az alkalom után Jankó testvérrel meglátogattam egy gábor családot akik elég rendszeresen látogatják gyülekezeti alkalmainkat. Este 10,oo óra után érkezett haza Eszter leányunk, akinek mivel csak jövő hétfőn van vizsgája, haza jött és itthon készül. Jó hogy itthon van, mert így én sem vagyok teljesen egyedül. Az Úr tegye sikeresekké a még hátralevő vizsgáit.
Június 24.-én, szerdán délelőtt családot látogattam, míg délután Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban voltam bibliaórán.
Az elmúlt két nap több ízben is adott az Úr esőt a mi vidékünkön. Hála mindenért az Úrnak!

2009. június 18., csütörtök

Figyelmeztető igék

Pénteken, jún. 12.-én este Csernátonban az ifjúsági alkalmával a 2Krón. 16. része alapján Asa élete utolsó szakaszának tanulságairól, különösen figyelmeztetéseiről beszélgettünk.
Szombaton, jún. 13.-án itthon a fiatalokkal a jó időbeosztásról volt szó, amit Rákossy Norbert a Zsolt. 90,12 verse alapján vezetett.
Vasárnap, jún. 14.-én de és du Csernátonban voltam és az előírt igékből szolgáltam. A déli időt Benedek Laci testvérék töltöttem, ahol a finom ebéd előtt tartalmas beszélgetésünk volt a Barni fiukkal és jövendőbeli menyasszonyával Karmennel, akikkel imádkoztunk is. Este Kézdin szintén megtapasztaltuk az Úr jelenlétét.

2Krón. 26,3-21 Uzziás uralkodása

I. Felemelkedésének fokozatai 3-5.v.
1. Azt tette ami kedves volt az Úr előtt 4.v.
2. Kereste atyái Istenét 4.v.
3. Míg ezt tette jó előmenetele volt 5.v.
II. Nagyságának jelei 6-15.v.
1. Sikeres háborúkat vezetett
2. Hírnévre tett szert
3. Komolyan építkezett
4. Hangsúlyt helyezett a gazdálkodásra
5. Felfegyverkezett hadsereggel rendelkezett
III. Hanyatlásának okai 16-19/a
1. Felfuvalkodott
2. Megkívánta a papi tisztséget
3. Elutasította a papok figyelmeztetését
IV. Bűnének következményei 19/b-21.v.
1. Gyógyíthatatlan betegség
2. Az Úr jelenlétéből való elűzetés

Hétfőn, jún. 15.-én szabadnapom volt amit több dologra is megpróbáltam kihasználni. Este 8,oo órától egyezségünk szerint Rákossy Norbert ifi vezetővel beszélgettünk és imádkoztunk gyülekezetünkért, különösen a fiatalokért.
Kedden, jún. 16.-án Farkas Árpád segített a kocsi villamosságánál előadódott hibák megjavításában, ami már nagyon zavart, mivel sem a duda sem pedig a bord belső megvilágítása nem működött. Délben Eszter leányomat vittem ki az állomásra aki vissza kellett menjen Marosra ahol várja a szesszió. Az Úr legyen mellette és támogassa őt!
Este Mikóújfaluban és Bükszádon voltam bibliaórán, ahol két látogatónk is volt a faluból, akikkel az alkalom végén jó beszélgetés alakult ki. Dicsőség mindezekért az Úrnak!
Szerdán, jún. 16.-án délben Mark Gibson Kolozsváron élő amerikai misszionárius testvérem látogatott meg két nemrég megtért roma testvérrel, akikkel Márkosfalván, Kézdivásárhelyen és Csernátonban is elmentünk mivel szerdán délután illetve este ezeken a helyeken van szolgálatom.


Igaz, hogy mire hazaértünk testvéreim elfáradtak de nagyon jól érezték magukat mindhárom helyen. A vacsora alkalmával Markkal felidéztük a régi idők bibliatanulmányaival kapcsolatos élményeink egy részét.
Csütörtökön, jún. 17.-én
reggeli után vendégeink tovább indultak, mivel este Mangálián kell legyenek. Az Úr oltalmazza és áldja őket!

2009. június 12., péntek

Mozgalmas és izgalmas napok

Hétfőn délután az udvarhelyi poliklinikán kellett találkozzak műtő orvosommal dr. Rend Dezső Csaba sebész főorvossal (Rend Jenő margittai kedves testvérem és barátom bátyjával) aki szerint a vártnál jobb irányba halad gyógyulásom. El is mondtam neki, hogy nagyon hálás vagyok Istennek és azoknak a testvéreimnek akik ezért velem együtt imádkoztak. Többek között azt is elmondta, hogy most már hagyjak fel a diétával és próbáljak meg mindent (persze csak fokozatosan) fogyasztani. Mivel másnap reggel Borzási Gyula és János Csaba testvéreimmel Zilahra utaztunk, a Hargita Központban maradtam. A következő két napban kipróbáltam amit az orvos mondott és mindenből hálaadással próbáltam fogyasztani amit a zilahi testvérnők elénk tettek. Hála az Úrnak nem volt semmi kellemetlen következménye.
Kedden délután idejében érkeztünk a tanácsülésre, ami késő estig tartott. Szerdán a lelkipásztorokkal voltunk együtt, akikkel a gyülekezetek belső szabályzatát igyekeztünk a Bibliához mérni és a legérthetőbb módon megfogalmazni. Hiszem nem volt hiába ez az alkalom sem. Késő délután 18,3o-kor indultunk Zilahról és a Borzási Gyula testvér jóvoltából kevéssel 23,oo óra után érkeztünk Hargitára, ahonnan bő egy óra után haza érkeztem Szentgyörgyre szeretteimhez. Csütörtökön néhány elmaradt dolgot kellett elrendezzek majd este Ivánitzki István testvérrel (Szatmár) szolgáltunk együtt a bibliaórára előírt igék alapján. Péntek nagy és várva várt nap volt nálunk (és gondolom minden családban ahol kisiskolások vannak) mivel elérkezett az évzáró napja. Jonatán fiunknak örömét az is növelte, hogy ebben az évben is osztályelső lett. Hazaérkezve nem tudta volna letenni az ezt igazoló diplomát. Mostantól fiaink vakációs hangulatban vannak és lesznek egy darabig, míg Eszter most lépett a vizsgaidőszakba. Aki teheti kérjük imádkozzon érte és értünk is.

2009. június 8., hétfő

Újult erővel

A pünkösd ünnepét gazdagon megáldotta az Úr számunkra. Az ige alapján jól esett újból visszaemlékezni arra az eseményre amikor eljött a Szentlélek erre a földre. Olyan jó tudni, hogy itt van ezen a földön és munkálkodik a szívemben, a szívekben. A pünkösdi események mellett nagyon jó volt számomra a Jn. 16 részéből az az ige, ahol Jézus a Szentléleknek arról a munkájáról beszél amely nélkül értelmét veszíti a többi. "Megfeddi a világot bűn ... tekintetében..."
Az ünnep első napján délelőtt Bükszádon, este pedig Szentgyörgyön szolgáltam Berta László testvéremmel és barátommal, akikkel az alkalom után asztalunknál hosszan elbeszélgettünk. Jó volt együtt lenni velük. Másodnapján délelőtt Csernátonba, délután Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen voltam a családommal együtt. Mindamellett, hogy elfáradtam egy kicsit a második nap végére, de tele volt a szívem örömmel és hálával Isten iránt aki elküldte Lelkét.
Az elmúlt hét végén pénteken és szombaton, június 6-7.-én a Székelyföldi Bibliaiskolában volt az utolsó tanítási alkalom amikor a diákok megírták az Evangélizálás és tanitványság utolsó dolgozatát is. Szombaton, délután 3,oo órára Csernátonba mentem egy eljegyzésre. Ez az első ilyen alkalom ebben a gyülekezetben mióta itt szolgálok, ezért nagy öröm volt ez a mi számunkra is. Bajka Balázs utolsó éves orvostanhallgató jegyezte el Benedek Évát, aki szintén utolsó éves a szentgyörgyi aszisztensképző főiskolán. Erre az alkalomra az 1Pt. 1,13-17 szakaszából adott az Úr néhány gondolatot amit utravalóúl igyekeztem a fiatalok szívére kötni. Nagyon jól esett halljam a házassággal kapcsolatos meggyőződésüket. Az Úr tartsa meg őket.


Vasárnap, június 7.-én egész nap itthon voltam Szentgyörgyön, és az előirt igékből szolgáltam.

Jer. 27,1-22 Isten üzenete minden néphez

I. Istennek üzenete volt és van
1. Istentelen, vad természetű emberek leszármazottjaihoz (Edom) 3.v.
2. Bűnös kapcsolatokból született emberekhez (Moáb és Ammon) 3.v.
3. Bálványimádókhoz (Tirus és Sidon)
4. Választott népéhez (Juda) 12.v.
II. Amit üzenete tartalmaz
1. Ő teremtője és szuverén Ura a világmindenségnek 5-7.v.
2. Aki Neki szolgál, áldott élete lesz, aki nem azt büntetés éri 8; 11; 12.v.
3. Ne hallgass azokra, akik mást mondanak mint Isten 9. és 14.v.
- mert bár üzenetük kellemes a fülnek, hazugság az 10.v, 28,3 és 11.v.
- mert nem ÉN küldtem őket 15.v.
- mert csak a nevemet használják 15.v.
- mert nem állják ki a megmérettetést 18.v.
4. Szava be fog teljesedni 19-22.v.
III. Amiért hangzik még üzenete
1. Mert jót akar minden embernek
2. Mert semmit sem cselekszik mielőtt bármit is cselekedne Ám. 3,7
3. Mert reménykedik a bűnös megtérésén
4. Mert nem gyönyörködik a bűnös halálán Ez. 33,11 Zsolt. 3,15
Szeretnék mindig Jeremiáshoz hasonlóan reagálni Isten szeretetteljes üzenetére, amiben óv a büntől és biztat akaratának elfogadására.

Az esti alkalommal Szűcs Ottó testvéremmel szolgáltunk a 2Krón. 14,1-8 alapján, ami után hasznos beszélgetésünk volt Rákossy Norbert ifi vezetővel, akivel megegyeztünk, hogy havonta legalább kétszer találkozunk azért, hogy együtt beszélgessünk és imádkozzunk. Uram hallgass meg.
Hétfőn, június 8.-án Udvarhelyen voltam kontrollba. Hála az Úrnak jók az eredmények és az orvos szerint lassan átállhatok a diétás kosztról a normálisra, ugyanakkor csak vigyázva.
Ma éjjel itt alszom a Hargita Keresztyén Központba, mivel holnap reggel Borzási Gyula testvéremmel Zilahra utazunk, ahol kedden, június 10.-én délután a RMBGySz tanácsa ülésezik, míg szerdán, június 11.-én a szövetségben szolgáló lelkipásztoroknak lesz találkozásuk. Az Úr oltalmára bizzuk utunkat és áldását várjuk mind a két említett alkalomra.