2009. április 27., hétfő

Lelkipásztor avatás Baróton és vendégek Kézdin

Az elmúlt héten valódi áprilisi idő járt felénk. Volt szép idő és jó idő (esett az eső) is. Az itt dolgozó munkások befejezték a munkát az imaterem hátsó részében.
Kedden, szerdán és csütörtökön a körzet gyülekezeteivel a bibliaóra alkalmából a Mt. 16,13-26 alapján a krisztocentrikus hívő életről beszélgettünk, ami számomra és hiszem testvéreim számára is nagyon áldásos volt. Emlékeztetett és ébresztgetett minket ez az ige.
Pénteken délután feleségemmel és Jonatánnal a Hargita Központba mentünk, ahol nekem óráim voltak. Ezidő alatt a feleségem a női csendesnapokra készített elő dolgokat, míg a fiam élvezte a gumiszőnyeg (trambulin) adta lehetőséget. Ez alkalommal egy rövid időre találkozhattam Novák Zsolt és Kis Ottó testvéreimmel, akik mozgássérültekkel voltak a Hargitán. A vacsora idejére olyan hideg szél és eső kerekedett, ami szinte a csontjainkig hatolt. De a jó meleg ebédlő és vacsora, majd a meleg kocsi hamar feledtette velünk az egészet. Hétvégén nálunk a városba Szentgyörgy napok voltak tartva, úgyhogy nálunk is elhallatszott a nagy dínomdánom ami a város központjában zajlott. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ha a mi székely népünk legalább annyira szeretné Istent és az Ő igéjét mint a mulatságot, sok minden másként lenne Székelyföldön.
Szombat este az ifjúsági órán az És. 1 része alapján a bűn kérdésével, annak Istenre és reánk való hatásával, az abból való szabadulással és ezek következményeivel foglalkoztunk.
Vasárnap reggel családommal Barótra indultunk, Győrfi Elek Tóbiás testvérem lelkipásztorrá való avatására. (Eszter leányunk is velünk jött, akit délután Sallai Jakab lp. testvérem vitt tovább Marosvásárhelyre, amit ezúton is szeretnék megköszönni úgy neki, mint kedves apósának.) Az áhítaton Virágh Sándor és Erdő Zoltán elöljárók buzdítottak imára. A Borzási Gyula ügyintéző lp. köszöntése után ifj. Budai Lajos zilahi lp. szolgált a 2Tim. 4,2-5 és a Csel. 2,36-47 igék alapján. Tóbiás tv. bizonyságtétele és a hitelvi kérdésekre adott válasza után a képen látható lp.-ok kézrátétellel imádkoztunk felette.

Jobbról balra: Borzási Gy., ifj. Budai L., Veress E., Kiss Z. és ifj. Veress E lelkipásztorok

Ezt követően néhány köszöntés is elhangzott Kónya Dénes helyi elöljáró, Cséki Barna bibarcfalvi avatott munkás, Veress Efraim érszőllősi (volt baróti) lp., Kiss Zoltán sepsiszentgyörgyi lp., Kiss Zoltánné Judit Nőszövetség, ifj. Veress Ernő székelykereszttúri (volt baróti) lp. és Simon András homoródszentmártoni lp. részéről.

A feleségem a Nőszövetség és a lelkipásztor feleségek nevében köszöntötte Tóbiás feleségét, Annamáriát.

Győrfi Tóbiásné Annamária

Eközben nagyon szépen énekelt a helyi énekkar. Az alkalom végén Borzási Gyula tv. kezdeményezésére egy csoportképet készítettünk a frissen felavatott lelkipásztorral , feleségével, a jelenlevő lelkipásztorokkal és a körzet gyülekezeteinek a vezetőivel.


A déli órában Józsa Zoltán és Krisztina (volt földink) kedves családjánál fogyasztottuk el a finom ebédet, majd délután 6,oo órára Veress Efraim lp. és a vele érkezett érszőllősi testvéreimmel Kézdivásárhelyre mentünk, ahova átjött a csernátoni gyülekezet nagyrésze is. Bizonyságtevéssel szolgáltak id. Hiri János, ifj. Kovács Tibor és ifj. Hiri János testvérek. Efraim testvérem a Jn. 8,31-36 alapján a megismerhető és a bennünket szabaddá tevő igazságról beszélt.

Veress Efraim lp. igéthirdet Kézdivásárhelyen

Ezt követően az úrvacsorai közösség által is közelebb kerültünk nemcsak Megváltónkhoz, de egymáshoz is. Ugyanis az Érszőllősi és a Kézdivásárhelyi Gyülekezetek több mint egy éve partneri kapcsolatra léptek. Az alkalom után Veress Bálint és Mária testvéreink bőségesen terített asztalánál beszélgettünk még egy keveset, majd az Úr kegyelmére bízva útjainkat ők is és mi is földi otthonunk felé igyekeztünk.
A nap minden áldásáért, az Úrral és az egymással való testvéri találkozásért, Istennek adtunk hálát, aki nemcsak megkeresett, hanem kész meg is tartani mindazokat akik reá bízzák életüket.

2009. április 21., kedd

Áldások és próbák kereszttüzében

Ebben az évbe úgy elröppentek a nagypénteki és a feltámadási ünnepek, hogy alig vettem észre. Érdekes, hogy ez nemcsak nekem de családom tagjainak is így tűnt. Mindezek mellett hála az Úrnak, számomra újabb áldást jelentettek azok az Igék amelyekkel találkoztam.
Nagyhét estéin mind az öt gyülekezetbe eljutottam.
Nagypénteken de Csernátonba, délután Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen szolgáltam.
A feltámadás ünnepének első napján de Bükszádon este itthon Sepsiszentgyörgyön voltam.
Ünnep második napján de Csernátonba, du Márkosfalván, este Kézdivásárhelyen hirdettem a feltámadás tényének örömhírét. Többnyire az előírt igéket vettem alapul, amelyekből adott az Úr friss üzenetet is. Hasonlóképpen vélekedtek többen az említett gyülekezetek tagjai közül is. Az Úré legyen ezért is a dicsőség!
Április 16-17.-én én is résztvehettem a Zilahon és Perecsenben tartott konferencián. Bocsássatok meg nekem, de én kissé csalódva jöttem haza. Röviden fogalmazva: többet vártam ezektől az alkalmaktól! Senkit nem szeretnék ezzel bántani, de úgy érzem ezt le kellett írjam.
Vasárnap, ápr. 19.-én reggel mikor indulni akartam a körzetbe, nem indult be a kocsim. Teljesen le volt merülve az akkumulátor. Ivánitzki Efraim tv. kis Matiz kocsija segített ki, így juthattam el de Bükszádra, este pedig Csíkszeredába.
Hétfőn, ápr. 20.-án kiderült, hogy a kb. 9 éves akku felmondta a szolgálatot és mindamellett, hogy az utóbbi költségek után ez most egyáltalán nem hiányzott, újat kellett venni helyette, hogy tovább látogathassam a körzet gyülekezeteit. Bízok abban, hogy Aki eddig gondoskodott rólam és a kocsi költségeiről, Az a következő időben sem feledkezik el erről.

2009. április 18., szombat

Mentség

Most csak nagyon röviden annyit, hogy az elmúlt héten (is) tartott a felfordulás az irodámban, ahol a kőmüvesek dolgoztak. Ma sikerült anyira kitakarítani, hogy géphez tudtam ülni, de ma fontosabb volt a holnapi napra való készülés mint a blog írás. Úgy gondolom hamarosan jelentkezek. Addig is áldott vasárnapot mindenkinek.

2009. április 9., csütörtök

Az ÉLŐ aki HALOTT volt...


Kívánom, hogy Megváltónk halálának és feltámadásának emlékünnepén az alábbi igevers örömteljes üzenete vigasztalja és töltse be mindazok szívét akik hisznek Őbenne.


„Krisztus az, a ki meghalt, sött a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk.”

Rm. 8,34


Áldott ünnepet kívánunk minden kedves olvasónak,


Kiss Zoltán és családja, Sepsiszentgyörgyről


2009. április 6., hétfő

Szeretem az Urat...

Elnézést kérek a lemaradásért de szeretném ott folytatni ahol félbehagytam.
Csütörtökön és pénteken, március 26-27.-én, dr. Simon József nagyváradi lp. tv. szolgált az És. 6,1-8 illetve az Ef. 5,22-33 alapján.
Szombaton és vasárnap, március 28-29.-én este Pardi Félix kémeri lp. tv. hirdette az evangéliumot a Mt. 8,1-3 illetve a Mk. 46-52; Mt. 11,21 igék szerint. Vasárnap délelőtt Bükszádon voltam Félix testvéremmel ahol szintén áldott alkalmat adott nekünk az Úr. Testvérünk a Jn. 5,21-29 versei alapján szolgált. Péntektől vasárnap délig Eszter leányunk is itthon volt a marosi szobatársával Antal Imolával.
A hét alkalmával többekkel is volt alkalmam együtt imádkozni nemcsak kivülvalókkal de a gyülekezet tagjai közül is. A befejező alkalom estéjén gyülekezetünk tagjai közül több mint húszan jelezték megújulási szándékukat. Dicsőség mindezért Istennek! Nagyon hálás vagyok azokért a testvéreimért akik besegítettek a vendégek ellátásában. A vendégek nálunk voltak szálláson de az ebédet és a vacsorát helybeli családok vállalták. Áldja meg az Úr azokat a testvérnőket akik estéről estére Máriaként hallgatták az igét, de azután a Márta szolgálatát is vállalták.
A következő hetem is nagyon zsúfolt volt, mivel több féle szolgálatot is be kellett töltsek. Az imaháznál dolgozó munkásoknak nap mint nap biztosítani kellett az alapanyagot amiből dolgozzanak. Emellett a teljesidejü apuka és a háziasszony szolgálata is az enyém volt.
Hétfőn, március 30.-án délelőtt Ivánitzki Efraim elöljáró tv. segítségével kicseréltem a két hátsó lengéscsillapítót, délután pedig Colceag Gábriel és Trinfa Gedeon elöljárókkal Brassóba megvettük a gyülekezeti illemhely felújításához szükséges dolgokat. Ezen a napon már nagyon szép tavaszi időt adott ami mennyei Atyánk. Hála a tavasz érkezéséért!
Keddtől csütörtökig, március 31-április 2. között, az említett teendők mellett a körzet minden gyülekezetét is meglátogattam. Csütörtök délelőtt a két első lengéscsillapítót is ki kellett cserélnem, mivel már nagyon kopogott a kocsi eleje.
Pénteken, március 3.-án délután a Székelyföldi Bibliaiskolában tanítottam. Ide magammal vittem kisebbik fiamat Jonatánt is, aki maximálisan kihasználta a trambulint mivel most nem volt foglalt.
Szombaton, április 4.-én hajnali 3,36-ra Brassóba mentem a feleségem után aki már nagyon hiányzott itthonról. Újból rájöttem, hogy ő pótolhatatlan a számomra, akiért nagyon hálás vagyok az Úrnak! Mindemellett örvendek, hogy az édesanyja mellett lehetett az elmúlt két hét alatt, akinek most nagy szüksége volt reá. Áldja meg az Úr anyósomat azokkal együtt akik mellette lesznek és adjon nekik bölcsességet és türelmet egymáshoz.
Vasárnap, április 5.-én egész nap itthon voltam és szolgáltam Sepsiszentgyörgyön az előírt igékből.

Zsolt. 24 A dicsőséges király méltó fogadása

I. Magasztalással 1-2.v.
1. Tulajdonáért 1.v.
2. Teremtő hatalmáért 2.v.
II. Hozzá méltó élettel 3-6.v.
1. Egy ma is időszerű kérdés 3.v.
2. Ma is érvényes feltételek 4.v.
3. Örömteljes következmények 5-6.v.
III. Felemelt fejjel 7-10.v.
1. Beismerve a levertség okát
2. A győztes királyra figyelve
3. Akaratát cselekedve Jn 4,35

Mk. 11,11-14; 20-26 A gyümölcstelen fügefa üzenete

I. Jézus ma is gyümölcsöt keres népe életében

II. Jézus kemény ítéletet (átkot) mond a terméketlenségre

III. A gyümölcstermés feltétele a hitből fakadó imádság

Hétfő, április 6.-a különleges nap a számomra. Ma negyvenöt éve annak, hogy megláttam a napvilágot. Annyira régen volt, hogy nem is emlékszem reá... Megvagyok győződve, hogy ez volt Isten akarata és terve. Szeretnék úgy élni, hogy ne okozzak csalódást teremtő és megváltó Istenemnek. Ma már többen is felhívtak a rokonok, ismerősök közül, akik nem fukarkodtak a jókívánságokban. Tegnap este a gyülekezet nevében Trinfa Gedeon a Zsolt. 27,1-6 versével köszöntött, amiből a 4. vers nagyon megérintett, mivel szívem vágyát fejezi ki.

"Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az Ő templomában."

Segíts Uram, hogy így legyen!