2008. június 26., csütörtök

Vendégekkel a Szentanna tó vidékén

Úgy látom, hogy a vakáció blogoló testvéreim bejegyzéseire is hatással van. Tudom sokirányú az elfoglaltság ilyenkor. Nálunk is így van ez.
Szerdán délelőtt egy korábbi megbeszélés és egyeztetés következtében Bükszád Szentanna tó felé való bejáratánál találkoztam egyik kedves magyarországi szolgatársammal Háló Gyula pestszentimrei lelkipásztor testvéremmel, aki 20-ad magával néhány napos körúton van Erdély, különösen Székelyföld gyönyörű vidékén. Hétfőn este érkeztek és a Hargita Táborban vannak elszállásolva. A reggeli és a vacsora között pedig a két mikrobusszal és egy kiskocsival felkeresik Székelyföld különösebb turisztikai helyei közül azokat a ritka szép tájakat, melyeket teremtő Istenünk nekünk adott. A Szentanna tó völgyébe való leereszkedés előtt megálltunk és vendégeinkkel együtt percekig csodáltuk a vidékét.

Sepsiszék 1100 m magasságból

A következő állomás a Szentanna tó volt, ami minden alkalommal valahányszor csak látom, engem is csodálattal és hálával tölt el. Most is megálltunk és imádkoztunk (hálát adtunk és könyörögtünk) a tó partjának azon a helyén, ahol 2003. jún. 22.-én Isten kegyelméből bemerítést tarthattunk. (Beszámoló a Szeretet 2003. szeptemberi számában.)

A "bemerítőmedence" szélén Jankó György diakónussal

Vendégeink, különösen akik még nem jártak ezen a helyen, nem tudtak volna betelni a látvánnyal, amit ez a hely nyújt. Ezután testvéreink a Bálványos Büdösbarlangját is meglátogatták, amely mofettás kezeléséről lett híressé és amit rengetegen felkeresnek nemcsak turisták de helybeliek is. Útban a Tábor felé megálltunk a bükszádi imaháznál ahol összejövetelt tartottunk. Voltak akik bizonyságtétellel, mások költeményekkel szolgáltak. Háló Gyula lp. egy igéből olvasva adott át üzenetet és tolmácsolta köszöntését a jelenlevők felé. Helybeli testvéreink finom kürtőskalácssal és üdítővel kínálták meg a jelenlevőket. Ezután csoportképet készítettünk ami emlékeztetni fog minket és vendégeinket erre a kellemes találkozásra.


Az Úr áldja és őrizze testvéreinket a "hazafelé" vezető útjukon, hogy mindannyian célba érkezhessenek velünk együtt!

Háló Gyula testvérrel a bükszádi imaházban

A közelmúltban együtt szolgáltunk Háló Gyula lelkipásztor testvérrel Pestszentimrén, egyik unokatestvérem menyegzőjén, aki a Békehirnök (Magyarországi Baptista Hetilap) felelős szerkesztője és a Baptista Magazin főszerkesztője. Isten áldását kívánjuk testvérünk sokrétű munkájára!

2008. június 24., kedd

Az egekig ér a TE kegyelmességed...

Péntek este Csernátonba a fiatalokkal egy nemrég látott film alapján beszélgettünk, levonva annak tanulságait, majd az érettségi előtt állókért is imádkoztunk.
Szombaton Ghioane Hunor és Szűcs Rubinka eljegyzésén vettem részt feleségemmel együtt. Ezen az alkalmon jelen volt János Csaba testvér is kedves feleségével. Kellemes családi légkörben zajlott az alkalom, ahol az igei üzenet után fiatal testvéreink elmondták megtérésüket és azon meggyőződésüket, ami erre a lépésre késztette őket.

Az Úr áldja meg jegyességüket!

Vasárnap reggel Albu Lentével (teljes idejű missziómunkás az egyetemisták között) együtt a körzetbe indultunk. Délelőtt Csernátonba testvérünk a 2Kor. 5,14-15 alapján, a Krisztusnak való szolgálatról beszélt. Délután Márkosfalván az előírt igét vettük alapul amiben Mária és Márta magatartását, lelkületét és Jézus róluk alkotott véleményét vizsgáltuk meg. Este Kézdivásárhelyen Levente megismételte a Csernátonba elmondott szolgálatát, majd ott is megvizsgált minket az Úr a a Mária és Márta igéje alapján. A két utóbbi helyen úrvacsorához is járultunk a gyülekezettel.
Hétfőn egy régi vágyamnak és ígéretünknek sikerült eleget tenni, ugyanis meglátogattuk Novák Zsolt testvért és családját Gyergyóban. Ebben társult még hozzánk János Csaba és kedves felesége is. Megérkezésünk után nemsokkal kimentünk a Libán hegység egyik gyönyörű helyére, ahol finom ebédet készítettek nekünk testvéreink. Mire a kaja kész lett, megérkezett Hiri János (az érszőlősi gyülekezet elöljárója és a község alpolgármestere) és családja is, akik Parajdon vannak a Sóbányában gyermekeikkel kezelésen. Nagyon kellemes volt a találkozás, mivel a Hiri János, feleségem első unokatestvére, nekem pedig jó barátom. Az ebéd után Gyergyóba igyekeztünk, mivel Zsolt testvérem 6,oo órára rendhagyó alkalmat hirdetett a gyülekezet tagjai és barátkozói részére. Áldott alkalmat adott az Úr a gyönyörű új imateremben, ahol a vendégek mind szolgáltunk valamivel, majd több imakérésre különböző személyekért és problémákért imádkoztunk. Az Úr áldja meg a gyergyói medencében elkezdett missziót!


Az alkalom után Zsolt testvéremék mentünk vacsorára, ahol gyermekekkel együtt tizenhatan ültünk az "SZ" (szeretet) vitaminban gazdag asztalhoz. Már majdnem 11,oo óra volt mikor elindúltunk mivel alig tudtunk elválni egymástól. Dicsőség ezért a találkozásért az Úrnak! Folytatását várjuk!

U.I. Ennek a napnak az örömét az is fokozta, hogy Eszter leányunknak sikerült a gépkocsi jogosítványért adott vizsgája. Hála az Úrnak a sok imameghallgattatásért!

2008. június 20., péntek

Szabadság a megkötözötteknek...

Gyermekeink számára egy hosszú iskola év után újból elérkezett a vakáció. Vannak diákok és szülők akik ennek örülnek, míg mások kevésbé(?!) Bizonyára mindenkinek megvan erre az oka. Ez nálunk is így történt. Sámuel fiunk nagyon várta, míg Jonatán nem annyira. János Csaba testvérem írása szerint (a vakáció ellenére) nálunk is zajlik az élet.
Az elmúlt hét végén Molnár Miklós testvér és kedves felesége látogattak meg minket Nagyváradról. Régi jó ismerősök és testvérek ők, akikkel a széplaki körzetben és a bihari missziómezőn gyakran összefutottunk. Mindig is csodáltam Miklós testvérem lelkesedését az Úrért és az Ő országa ügyéért. Újból elmondta megtérését, a lelki életben való megtapasztalásait, ami bátorítólag hatott reám. Szombat este érkeztek vonattal. A vacsoránál való beszélgetést alig tudtuk volna befejezni. Reggel Sepsibükszádra mentünk, ahol Molnár testvér hirdetett igét, majd a mikóújfalui és a helybeli testvérekkel az Úr Jézus halálára emlékeztünk. Délután Sepsiszentgyörgyön szintén testvéremmel együtt szolgáltunk Isten igéjéből. Hétfőn délbe mentek haza az 531-es IC-vel.
Mivel Sámuel fiamnak már évközben nagy kedve támadt, hogy a vakációban valahol dolgozzon, még akkor megbeszéltem Borzási Gyula igazgató testvérrel, hogy nem e tudna neki munkát adni. Hétfő délután Gyula testvér útban a tábor felé felvette és elvitte. Örülök, hogy ezt nem mi a feleségemmel kellett mondjuk neki, hanem erre ő maga vágyott. Eszembe jutott az ige, ami azt mondja: "Jó a férfiúnak ha igát visel ifjúságában." (Sir. 3, 27) Úgy gondolom, hogy ez szintén jó iskola lesz a számára.
Kedden egy testvérnő kért sürgős imasegítséget. Nem rég a kórházba egy számára teljesen idegen - de amúgy városunkban közismert - "gyógyító" kézrátétellel imádkozott érte, aminek pár napig jó hatása is volt ami a betegségét illeti. Néhány nap elteltével a betegség újból jelentkezett, egy erős fojtogatással, amit nem tudott megmagyarázni, de mivel egyre erősödött, nem tűrte tovább és megosztotta velem. Miután alázattal az Úr elé álltunk, megvallva Neki bűneinket, szabadításért kiáltottunk, amit a Jézus vére alatt újból megtapasztaltunk, mert akiket a Fiú megszabadít azok valósággal szabaddá lesznek. (Jn. 8,36) Áldom az én Uramat ezért!
Sajnos ez nem az első ilyen eset ami elővigyázatlan testvéreimmel történik. Egy nemrég gyülekezetünkhöz csatlakozó személy hasonló jelenséget élt át, ugyanannak a személynek a kézrátétellel való imádságára. (??!!) Ezek az esetek vigyázásra intenek bennünket. Legyünk óvatosak, és ne engedjük, hogy előttünk ismeretlen, vagy kétes háttérrel rendelkező emberek, akiket esetleg még ajánlanak is nekünk, reánk tegyék a kezüket!!! Azt is el kell mondjam, hogy mindezek után rendkivűlien erős ördögi támadás ért, amit más hasonló esetben is tapasztaltam. Az Úr adjon igazi és teljes szabadulást mindazoknak akiket lelkünk ellenségének sikerült megkötözzön valamilyen formában. Bár lennének ezek a megtörtént esetek figyelmeztetésként mindannyiunk előtt!
Csütörtökön volt lehetőségem újból meglátogatni Rákosi Tivadar testvért, aki az orvosok reményén felül javul és már magába is tud járni. Hála az imádságokat meghallgató Úrnak! Ma engedik haza a kórházból. A tegnap esti bibliaóra egyik gondolata pontosan a fenyíték elfogadására és annak megértésére hívta fel a figyelmünket, amihez az Úr adjon erőt lábadozó testvérünknek is. Az este többek között imádkoztunk még az érettségi és felvételi vizsga előtt álló fiataljainkért, munkahelyet kereső testvéreinkért, betegjeinkért, stb. Milyen jó tudni, hogy Jézus a mi megváltónk azért jött, hogy megtapasztaljuk az Ő hatalmát az erős fegyveres felett is. (Lk. 11, 21-22) Legyen a dicsőség mindenért az Övé!

2008. június 9., hétfő

Nálad van az életnek forrása... Zsolt. 36, 10

Pénteken Jonatánnal fogorvoshoz mentünk. Mivel két foga a szájpadlására kezd kinőni, fogszabályzóra lesz szüksége. Délután Eszter lányom kivételével kiruccantunk egy kicsit a Szentanna tó vidékére. Közben Mikóújfaluba megálltunk vizet venni, ahol Székelyföld egyik legjobb borvízforrása található.

A "Bedő" forrás, ahonnan 6. éve hordjuk a finom borvizet

A Szentanna tóhoz közel megálltunk szalonnát sütni, majd friss fenyőtobozt szedtünk, amiből első osztályú és nagyon finom légutakra való házi orvosságot lehet készíteni.

A "Szentanna"tó bejárata előtt 100 m-el

Szombaton este az ifjúsági alkalmat a Szűcs családnál tartottuk, amin az Izsák házassága témájával foglalkoztunk amiből néhány a házassággal kapcsolatos isteni alapelvet emeltem ki és beszéltünk meg. A végén fiatal testvéreim gyakorlati kérdéseire igyekeztünk választ keresni. Azért imádkozom, hogy az Úrban köttessenek fiataljaink házasságai!
Vasárnap abban a ritka örömben volt részem, hogy az egész család elkísért a körzetbe. Délelőtt Csernátonba voltunk és az előírt igével foglalkoztunk.

3Móz. 1,1-17 (Égő)Áldozatok

I. Az áldozat szükségessége
1. Ezáltal közeledhet(ett) az ember Istenhez
2. Ezáltal maradhat(ott) az ember közösségben Istennel
3. Ez (volt) az Úr iránti elkötelezettség kifejezője
4. Ez szolgálta/szolgálja a nép megőrzését és megújulását
II. Az áldozat hozó
1. Önkéntesen közeledett Istenhez 2.v.
2. Isten kinyilatkoztatása szerint kellett áldozzon 3.v.
3. Tudatában kellett legyen bűnös életének 4.v.
4. Tudatában kellett legyen Isten jelenlétének 5.v.
III. Az áldozat maga
1. Egészen égő áldozat - Le kellett mondjon róla teljesen
2. Hím - A legszebb, a számára/számomra legkedvesebb
3. Ép - Minőségi vagyis hibátlan
4. Minden társadalmi rétegben élő számára lehetséges - Tulokféle, juhféle és madárféle
IV. Az áldozat hatása
1. Engesztelést szerzett az ember számára 4.v.
2. Kedves illat volt az Úr előtt 9, 13 és 17.v.

A déli órában az ebéd után meglátogattam Rákosi Dezső testvért, aki a télen újult meg. Jó volt beszélgetni vele; hálát adtunk az Úrtól kapott kegyelemért és imában kértük az Ő erejét a küzdelmekben való kitartáshoz és győzelemhez.
Délután még Csernátonban, este pedig Kézdivásárhelyen lehettünk a délutáni Lk. 5, 33-39 igék mellett, amiből három dolgot értettem meg.
1. Istennek fontosabb a vele való kapcsolatom minden másnál
2. Jézus Krisztus töltheti be tartalommal gyakorlatunkat
3. Vannak dolgok melyek semmiképpen nem illenek: az Ige és a régi élet, új öröm régi, kő szívbe!
Az alkalom után a Veress család hívására kimentünk Sárfalvára. Kedves alkalmat adott az Úr a finom vacsora mellett. Az Úr áldja meg a kézdivásárhelyi gyülekezetet és misszióját!

A kézdivásárhelyi testvérekkel

Veress Bálint diakónus testvérrel a kézdivásárhelyi imaház előtt

Hétfőn reggel hálát adtam az Úrnak a tőle kapott békességért, ami az Ő áldozata árán lehet az enyém. Ugyanakkor azt is megértettem, hogy ez a békesség akkor maradhat meg ha én ezért kész vagyok mindent ami rajtam áll megtenni. Ez sok esetben részemről áldozatba kerül!
Később a gyerekek PC-jét telepítettem újra. Eszter leányom ezen a napon vizsgázott a hajtási jogosítványért, aminek az elméleti részét sikeresen vette (24 pont) de mivel elég régen nem ült kormánynál, nem merte vállalni a vezetést, csak majd néhány óra újabb gyakorlat után.
Kedden de meglátogattam Rákosi Tivadar testvért, akit vasárnap hajnalban a mentő vitt a sürgősségire, ahol agy ér dugulást diagnosztizáltak nála. Emiatt nem tudta mozgatni a bal kezét és lábát, ami most már kezd javulni. A Mal. 4 alapján az Istent félők igaz ítéletben való részesedéséről, szárnyai alatt való gyógyulásáról, öröméről és győzelméről beszélgettünk, majd imádkoztunk. Aki csak ismeri gondoljon testvérünkre és imádkozzon érte!
Délután a Mikóújfaluból való testvérekkel Bükszádra mentünk, ahol a Zsid. 11. részében felsorolt hithősök életgyakorlata alapján Isten lemérte hitünket. Testvéreim őszinte szívből fakadó imái mindig sokat jelentenek nekem. Hallgassa meg az Úr az övéi könyörgéseit!

2008. június 6., péntek

...győzelmes jobbommal támogatlak... És. 41,10

Ez a hetünk is elég mozgalmasan kezdődött, mint általában. A hét első napjaiban kiszoktam/szoktuk értékelni a hétvégi (szombat és vasárnap) alkalmakat. Olyan kellemes dolog tudni, hogy az igeszolgálatokat illetően minden esetben számíthatok a Szentlélek segítségére, aki megérteti velem és a hallgatókkal azokat az igéket melyekből szolgálnom kell. (1Pt. 1,12)
Igyekszem számbavenni és a következőkben kiküszöbölni az elkövetett hibákat is, amiben első számú és legjobb "kritikusom" a feleségem, akivel az elmúlt héten szerdán, május 28.-án hálaadással emlékeztünk házasságkötésünk 20. évfordulójára. (!!!) Mindezek után azt tudom mondani, hogy JÓ AZ ÚR és ÉRDEMES BENNE BÍZNI!!! A következő időben is Tőle akarok függeni minden tekintetben!
Kedden de egy korban előrehaladott, felemás igában élő testvért látogattam meg, aki könnyek között, de örömmel mondta: Kiss testvér! Úgy örülök, hogy meg vagyok váltva! Azért imádkozom, hogy családom tagjai is velem legyenek a mennyországba! Az Úr hallgassa meg idős testvérem imáját! Ezután a kórházba mentem, ahol egy testvérnőt látogattam meg Sepsibükszádról. Lehangoltan mondta, hogy az utóbbi években a kórházban való bizonyságtételei alkalmával még soha sem tapasztalt ilyen nagy méretű ellenállást Isten igéjével szemben. A beszélgetés után imádkoztunk keménynyakú magyar népünk megtéréséért.
Délután előbb Mikóújfaluban, majd Bükszádon voltam, ahol a bibliaórai igékkel foglalkoztunk. Hálás voltam szívemben az Úrnak, hogy azokkal a Gáborokkal akikkel egy hete otthonukban együtt imádkoztunk, most a gyülekezetben örülhettünk együtt velük. Az Úr adjon nekik kitartást!
Este 9,oo-től Örkőn a sepsiszentgyörgyi roma negyedben voltam annál a családnál, ahonnan a feleség már a tavaly megtért és egy ideje kéri a bemerítését is. Miután beszélgettünk - amiben több dolog felől is megkérdeztem őt és férjét is - és imádkoztunk, jól esett hallani, hogy örömmel adott hálát a bűnei bocsánatáért és alázattal kérte az Úr segítségét a mindennapok harcaiban való kitartásért. Ivánitzki Efraim tv. fog segíteni a bemerítésre való felkészítésében.
Szerdán de házkörüli javításokkal foglalkoztam. Valakinek egy tömbházi postaláda ajtót készítettem és szereltem fel. Du Márkosfalván, Kézdin, este pedig Csernátonba voltam.
Csütörtökön de a feleségemmel a nyári programunkat próbáltuk átláthatóbbá tenni, ami szintén zsúfoltnak ígérkezik. Eljegyzés, két menyegző, szabadság, körzeti ünnepély, lp. családok hete, bemerítés Sepsiszentgyörgyön, stb. várnak megszervezésre. Az esti alkalomra a kezdés előtt fél órával való felhőszakadás miatt nem mindenki tudott eljönni az imaházba de hála az Úrnak Ő jelen volt köztünk. A befejezés után a tini fiukkal volt foglalkozás. Több olyan őket érintő dologról is beszélgettünk, amiről keresztyén körökben ritkán esik szó. Az Úr őrizze meg őket mindattól ami kárt tenne nemcsak testükben de lelkükben is. Imádságaikban ők is őszinte szívvel kérték ezt az Úrtól. Mennyei Atyánk hallgassa meg őket!

2008. június 2., hétfő

Egy hosszú hét történései röviden

Kedden 5,oo órától Mikóújfaluba, 6,oo órától Bükszádon, 7,30 után pedig a Gáboroknál voltam. Mindhárom helyen kézzelfoghatóan tapasztaltuk a Szentlélek tanító, feddő és helyreállító munkáját. Olyan jó volt látni, hogy mindegyik helyen azt végezte amire éppen szükség volt.
Szerdán délelőtt betegeket látogattam, délután és este Márkosfalván, Kézdivásárhelyen és Csernátonba voltam. Mivel vasárnap Nagyfaluba voltam, elmaradt az úrvacsorai alkalom amit most tartottunk meg. Kézdin Veress Bálint (id.Veress Ernő lp. vértestvére) frissen felavatott diakónussal osztottuk az úrvacsorát. Nagyon örültem mindhárom helyen a testvéreknek akik eljöttek mert az Úrnak volt üzenete hozzánk.
Csütörtökön este itthon szolgáltam a Gal. 2,11-14 alapján. Az alkalom végén három barátkozóval is sikerült beszélgessek, akik elmondásuk szerint jól érzik magukat alkalmainkon. Az Úr áldja meg őket és vezesse életüket győzelemre.
Pénteken délelőtt a feleségemnek segítettem megvásárolni a Női Csendesnapokra tervezett virágdekoráció alapanyagát, aki délbe el is utazott a Hargita Táborba. Délután a csernátoni ifialkalomra készültem ahol este 8,oo órától voltunk együtt.
Szombaton délelőtt meglátogatott Ivánitzki István tv. Szatmárról (Ivánitzki Efraim édesapja) akivel többek között megbeszéltük a vasárnapi programot. Mivel az idő gyönyörű volt délután az ifi alkalmat a szabadba tartottuk meg, majd szalonnasütésre is sorkerült.
Vasárnap délelőtt itthon Ivánitzki István testvér szolgált a Gal. 4,1-7 alapján majd az úrvacsorához is járultunk. Délután 5,oo órától Csíkszeredába voltam Lázár Ede és Irénke testvérék Sámuel nevű fiuk bemutatásán. Ezen az ünnepi alkalmon jelen voltak id. Budai Lajos tv. és felesége, ifj. Budai Lajos és családja és Szántó Mihály tv. az USA-bol. Megható látvány volt mikor a nagytata, id. Budai tv. karjaiba vette legkissebb unokáját kérve csöppnyi életére a mennyei Atya áldását. A család többi tagjainak köszöntései után ifj. Budai Lajos zilahi lp. (a Szilágysági Missziókerület elnöke) hirdette Isten igéjét a Zsolt. 127. része alapján. Ezután Szántó Mihály tv. köszöntötte a Lázár családot, majd két énekkel dicsőítette az Urat és örvendeztetett meg minket. Szívemet felmelegítette bizonyságtétele, amiből tisztán kiérzett az Úrral való járás élettapasztalata. Az alkalom végén a Jer. sir. 2, 19 versével bátorítottam a szülőket kezeik Istenhez való emelésére gyermekeik életéért. Este volt mire hazaértem és találkozhattam családommal, akiket az Úr nekem adott: kedves feleségemmel és három gyermekemmel. Szívemet eltöltötte az öröm és hálát adtam Istennek érettük és az ezen a napon Isten igéjéből kapott minden áldásért.
Hétfőn délelőtt betegeket látogattam, akikkel otthonukban emlékeztünk Jézus áldozatára. Délután két fiatallal beszélgettem, akik megértették, hogy Isten őket egymásnak rendelte. Leszögeztük az eljegyzés dátumát, majd beszélgetésünkben több házassággal kapcsolatos dologra is kitértünk, végül imádkoztunk az előttük álló útért és Isten kegyelmes vezetéséért.
A kocsimon is volt némi javítani való, amit Farkas Árpád (Bertalan Péter ny. lp. egyik veje) ezermester tv. segít megoldani. A tegnap valószínű, hogy megfáztam, ami miatt ma egész nap fejfájással gyötrődtem, de most már egy kicsit jobban vagyok. Hála mindenért az Úrnak!