2008. október 31., péntek

Ünnepélyek és hétköznapok

Ma reggel azon gondolkoztam, hogy a hívő életünket nem csupán nagyszerű ünnepélyek (hálaadó alkalmak, bemerítések, imaházmegnyitók, ifi konferenciák) képezik, hanem egyszerű hétköznapok is, amelyeken ugyanúgy megtapasztalhatjuk az Úr szeretetét és áldásait. Isten egyhangúnak tűnő hétköznapjainkban is megszólít igéje által, vigasztal, figyelmeztet és nevel. Félreértés ne essék! Nem vagyok ellene az ünnepélyeknek, sőt szeretem azokat. Olyan jól esett például az elmúlt vasárnap együtt örülni testvéreimmel az imádság házának, együtt hál átadni azokkal akik testvéreim az Úrban! A vasárnapi alkalmakon, akár kisebb (falusi) vagy nagyobb (városi) gyülekezetekben, az igeszolgálatok által felkészít bennünket az Úr, hétközben pedig vizsgázunk... :) Uram légy kegyelmes hozzám és népedhez!
Hétfőn Mike József testvér volt nállunk és mivel még másnap is volt tennivalója városunkban, itt is aludt. A vacsora alatt és után beszélgettünk, majd imádkoztunk úgy a régebbi, mint az új szolgálati helyeiért.
Kedden az egyik gyülekezetnek két db. új hangfalat vásároltam nagyon jó áron, jó minőségben, amit kb. 2-3 hete rendeltünk meg. Este már az új óra szerint mentem a körzetbe, előbb Mikóújfaluba majd Bükszádra. Mindkét helyen tapasztaltuk, hogy jelen volt az Úr.
Szerdán délelőtt a november 15.-ére tervezett Férfikonferencia programját állítottam össze, amit a Borzási Gyula testvérrel való egyeztetés után előbb elektromos, majd postai úton is elküldtem az érintetteknek. Kérlek imádkozzatok velünk ezért az alkalomért. Dél múltával 2,oo óra után a körzetbe indultam, ahol a téli időszámításra való átállás óta Márkosfalván du 3,oo, Kézdin 5,oo, míg Csernátonban 7,oo órától vagyok összejöveteleken. Különös öröm nekem ezekben a gyülekezetekben szolgálni még akkor is, ha jelenleg kevés eredményt láthatunk. Hiszem és tudom, hogy "...a maga idejében aratunk ha el nem lankadunk." (Gal. 6,9)
Csütörtökön a márkosfalvi gyülekezetből az egyik fiatal család PC-jét igyekeztem "életre kelteni", mivel egészen megtelt vírusokkal. Amatőrként alig tudtam lementeni a rajta levő dolgokat, de végre sikerült. Ezért is külön hálát adtam az Úrnak. Este 6,oo órától bibliaóránk volt itthon és az 1Pt. 4,1-11 verseivel foglalkoztunk, amiben az Isten akarata szerinti életre buzdított bennünket az Úr. Ezután a gyülekezettel együtt megnéztük a dr. Giorgiov Adrián lp. tv. által összeállított Pro Afrika CD-t. A végén többen is kértek a kenyai gyermekek és családok részére készült támogatási ívből. A pár hónapja a Szeretet lapban közölt úti beszámolókra már többek szíve megmozdúlt, de most újabb testvérek, családok szeretnének bekapcsolódni ennek a missziónak a támogatásába. Jóleső érzés volt tapasztalni, hogy testvéreim nemcsak elméletben de gyakorlatban is készek Isten akaratának a teljesítésére. Áldott legyen Neve érte!
"Uram! Folytasd kérlek bennem a jó munkát, Te kezdted el, Te vidd véghez mit tervedbe foglaltál. Nem számít mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át."

2008. október 28., kedd

Kegyelmi alkalmak Székelyföldön

Az elmúlt hét második felében is tapasztaltuk az Úr áldását életünkön, a sokszínű szolgálatok minden területén. Csütörtökön itthon bibliaóra, pénteken Csernátonba ifjúsági alkalom, szombaton beteglátogatás, este pedig a fiatalokkal volt kellemes alkalmunk. Mindamellett, hogy ezen az éjszakán lehetőségem lett volna egy órával többet pihenni, megint nagyon rosszul pihentem, aminek minden esetben másnap érzem a kellemetlen következményét. De majd elmúlik ez is, mint minden ezen a földön, és a mennyországban már nem lesz ilyesmi. "... megnyugosznak az ő fáradságuktól..." Jel. 14,13
Vasárnap de az udvarhelyi imaház megnyitó ünnepélyen vettünk részt, ahol több száz testvérrel együtt csatlakoztunk a helybeliek öröméhez, a gyönyörűen elkészített imateremben.
Az új imaház külső előnézete...

... és belső előnézete

Az Úré legyen a dicsőség ezért az újabb Székelyföldön megnyílt imaházért!
Boros Róbert helyi lp. igeolvasása és Budai Lajos volt udvarhelyi lp. imája után a fúvóskar szolgálata alatt a gyönyörűen elkészített, kellemes imaterembe vonultunk. Az áhítat alkalmával Both József ny. lp. és Kelemen Sándor marosvásárhelyi lp. buzdítottak imára. Alkalmi igehírdetéssel Gergely István lp. a RMBGySz elnöke a Mt. 21,12-17 alapján a templom rendeltetéséről beszélt: "Az én házam imádság háza..." Ezt követte a gyülekezet életének rövid történelmi áttekintése, amit Boros Róbert lp., István József elöljáró és Szász Domokos tv. ismertettek. Felemelő pillanatok voltak számunkra amikor István Ernő, Both József, Budai Lajos volt udvarhelyi lp.-ok és Boros Róbert jelenlegi lp. egymásután imádkoztak, hálát adva a múltért és a jelenért és könyörögve a gyülekezet jövőjéért.
Ezután a helyi polgármester és az egyik református közösség lelkésze mondtak köszöntő szavakat, majd a Jn. 12. 1-3 alapján záró igei köszöntéssel szolgálhattam. "A ház pedig megtelt a kenet illatával." Add Uram, hogy Székelyföldön és minden imaházban így legyen!

Vendég lelkimunkások

ifj. Veress Ernő befejező imája után a közösebéd alkalmával nagyon ízletes töltöttkáposztával és kaláccsal szolgáltak a helyi testvérek. A déli órában a SzMk jelenlevő vezetői megbeszéltük a nov. 15.-ére tervezett férfi konferencia részleteit, amiről hamarosan értesítjük az érintetteket. Jól esett a sok kedves ismerős testvérrel való talákozás. Sajnálom, hogy délutánra nem tudtunk maradni, mivel 5,oo órától Kézdivásárhelyen volt hálaadó alkalmunk. Hálás szívvel emlékeztünk a 2002. nov. 10.-én Kézdivásárhelyen megnyitott imaházunkra, ahol azóta annnyi áldott alkalmat adott már az Úr. Az alkalom első felében szépen szolgáltak azok a városból való gyerekek akikkel Veress Bálintné Mária testvérnőnk már néhány éve nagy odaadással és kitartással foglalkozik.

Gyerekek szolgálat közben

Majd költemények és bizonyságtevések hangzottak el vendégek és helybeliek részéről. Az igehirdetésben a tíz meggyógyult leprás közül a samáriai hálaadásával foglalkoztunk.

Lk. 17,11-19 Az Isten előtt kedves hálaadás

I. Helyes önismeretből fakad
1. Ismerték betegségüket Ismerem az én bűneimet ... Zsolt. 51,5
2. Látták a Jézus és köztük levő szakadékot Távol álltak! 12.v.
3. Tudták, nem segíthet rajtuk ember Könyörülj rajtunk! 13.v.
II. Neki való engedelmességet követel
1. Menjetek el 14/a Ezt az útat én kell megtegyem! 2Kir. 5,10; Jn. 9,7
2. Mutassátok meg magatokat a papnak 14/b Mások is meg kell tudják!
III. Életstilussá válik
1. Kötelességének tartotta 15.v. Visszatért és Istent dicsőítette
2. Alázatban tette 16.v. Arccal leborult
3. Jézus felé irányult 16.v. Az Ő lábainál

Ezen a napon (is) örömmel gondoltam és imádkoztam a borszéki evangélizációs hétvége gyümölcseiért és a gyergyói bemerítésért is amit hiszem, megáldott az Úr. (Örülök az eddig olvasott beszámolónak és várom a többit!) Úgy érzem, hogy kegyelmi idők ezek a Székelyföldön élő emberek és hívők részére. Bár megértenénk az Úr szavát aki szent életre hív minket és bátorít a misszióra, országa ügyének terjesztésére.
Hála neki ezekért a nem mindennapi alkalmakért!

2008. október 23., csütörtök

Élim forrásai és pálmafái

A napokban azon gondolkoztam, mennyire szeret minket az Úr. Annyi áldott alkalmat adott az elmúlt időszakban, hogy úgy érzem kevés lenne ezért csupán a hála. Mindezekből azt értettem meg, hogy méltó az Úr arra, hogy teljes szívemből szolgáljam Őt akkor is, amikor ez nehézségekkel, fáradsággal és önmegtagadással jár, mert ezeknek már itt a földön megvan a jutalma, ami nem más mint a reánk váró mennyei öröm előlege.
Vasárnap 12.-én délután útban Nagyvárad felé meglátogattuk anyósomat, akit egy hónap leforgása alatt kétszer műtöttek Kolozsváron. Meglepetés volt érkezésünk mivel nem tudott róla. Minket is kellemesen meglepett belső békessége amivel helyzetét fogadja. Imádkozunk, hogy az Úr őrizze meg az elkeseredéstől és attól ami ebből következhet.
Hétfőn 13.-án dél körül Veress Efraim tv-el, kedves feleségével és a kis Virággal Komló Sikondára utaztunk egy testvéri találkozóra, amit özv. Köves Gáborné Anikó szervezett "Mégis - Öröm" témakörben. Magyar idő szerint este 6,oo óra felé értünk oda ahol Anikó és a szálloda igazgatónője S. Nagy Gabriella vártak bennünket. A finom vacsora után az emlékezés öröméről beszélgettünk. A következő napokban reggellenként és esténként tovább folytattuk az említett témakörben a beszélgetést, imádkozást. Kedden többek között a szemet gyönyörködtető sikondai halásztónál is tettünk egy kiadós sétát. A nap folyamán eszembejutott mikor Izráel népe Élimbe érkezett, ahol 12 forrás és 70 pálmafa volt. Mint ők akkor mi is egy rövid időre tábort ütöttünk a vizek mellett. (2Móz. 15,27)
Szerdán délután a komlói gyülekezetből két nagyon kedves orvos testvérnő (Kovács Dóra és Éva) alaposan megvizsgáltak bennünket (vércukor, koleszterin, vérnyomás, EKG és egy rizikó faktor teszt). Újból biztatást kaptam arra, hogy minnél előbb menjek szívorvoshos ultrahangos kivizsgálásra, mivel a már közel 26 éve levő szívbillentyü és szívreuma problémám nem javult hanem romlott. Megígértem, hogy a lehetőségekhez mérten hamarosan el is fogok menni egy ilyen kivizsgálásra vagy Sepsiszentgyörgyön vagy Kovásznán.
Csütörtökön este 6,oo órától a Komlói Baptista Gyülekezetben szolgáltunk. A helyi lp. Dani Győző tv. köszöntése és az Anikó csoportot való konferálása után Budai Lajos testvérem a Jn. 7, 37-39 olvasta fel, ami után a feleségek röviden bemutatták családjukat, majd a férj adott át rövid igei üzenetet. Végül id. Veress Ernő tv. szolgált az említett ige alapján.

A résztvevők nagyrésze

Kedd reggelig velünk volt Bukovszki Ákos testvér és kedves felesége Viola is. Szerda reggel csatlakoztak hozzánk Brad Baker és felesége Ági, akik végig velünk voltak. Mindazokért akik ezt a felejthetetlen hetet lehetővé tették számunkra, hálásak vagyunk és maradunk Istennek!
Jó volt megismerni újabb testvéreket és elmélyíteni kapcsolatunkat, közösségünket a már meglevőkkel. Áldott legyen érte mennyei Atyánk!
Pénteken reggeli után hazafelé indultunk id. Veress Ernő és Annuska testvérekkel. Este 6,oo óra körül értünk Nagyváradra ahol Ernő testvérnek szolgálata volt az országos ifjúsági konferencián.
Másnap szombaton délután 3,oo körül indultunk Székelyföld irányába, ahova Marosvásárhelyig Ernő testvéréket is magunkkal hoztuk. Felejthetetlen marad számomra az uton való beszélgetés.
Itthon fiaink már alig várták, hogy hazaérjünk. De nemcsak ők hanem mi is.
Vasárnap de Bükszádon du pedig a helyi fiatalokkal Csíkban voltunk ahol a Bir. 10,6-18 alapján az Istennel való válság okairól, következményeiről, az abból kivezető útról és annak elkerüléséről beszéltem.
Hét elején az elmaradt dolgok intézése került sorra amit szerre próbálunk megoldani, rendezni, Istentől való megbízatásunk mellett.

2008. október 13., hétfő

Itt van az ősz

Elrohant az elmúlt hét is. Gyönyörű őszi idő van nálunk. Az elmúlt napokban csodálkozva figyeltem a sárguló levelek hullását amiben Isten kezét látom. Ez is sok mással együtt az elmúlásról beszél.
Kedden Nagyváradra utaztam a második félévi tanácsülésre. Mivel szerdán egész nap tanácskoztunk csak csütörtökön indultam haza. Este a bibliaóránk volt az 1Pt. 2 igéiből amiben az engedelmesség gyakorlatára hívott minket a mi Istenünk. Pénteken este Csernátonba voltam ifjúsági alkalmon ahol a Pál életében levő megpróbáltatásokról beszélgettünk.
Vasárnap délelőtt Csernátonba voltam és az előírt igéből szolgáltam. Útban Nagyvárad felé a feleségemmel meglátogattuk anyósomat aki Kolozsváron van kórházban, mivel egy hónap leforgása alatt másodjára kellett megműtsék. Hála az Úrnak jó lelki állapotban találtuk. Imádkoztunk és tovább indultunk. Este 10,oo körül értünk húgomék ahol szülinapi vacsorával vártak bennünket, ugyanis a Márk fiuk ezen a napon töltötte 6. életévét. Az Úr tartsa és áldja meg!
Veress Efraim testvéremmel utazunk tovább Magyarországra egy testvéri találkozásra a Köves Anikó meghívására. Ha lesz lehetőségem (nettkapcsolat) a következő napokban még jelentkezem.

2008. október 6., hétfő

Bemerítés és hálaadás

Kettős ünnepélyünk volt Sepsiszentgyörgyön október 5.-én.
Délelőtt bemerítésre délután hálladásra gyült a körzet és szomszéd gyülekezetek tesvérsége. Imára Lázár Ede csíkszeredai elöljáró buzdította a népes gyülekezetet a Kol. 1,12-14 alapján, amiben szembeállította a szentek örökségének biztonságát, a pillanatok alatt elveszíthető földi örökséggel. A fehérruhások bizonyságtételei után alkalmi igehirdetéssel Sallai Jakab nyárádmagyarósi lp. szolgált az 1Pt. 3,18-22 alapján amiben a kereszt, a bárka és a bemerítés szimbólumairól beszélt.

A fehérruhások balról jobbra
Sibianu Márta, Fésűs Margit, Pap Rozália és Szűcs Ruben

Sibianu Márta a bölöni, Pap Rozália a csíkszeredai, míg Szűcs Ruben és Fésüs Margit a sepsiszentgyörgyi gyülekezethez fognak tartozni. Fésűs Margit az örkői roma misszió első kévéje. Mennyei Atyánk tartsa meg őket az Ő kegyelmében mindvégig!
Az átöltözés ideje alatt Veress Bálint kézdivásárhelyi diakónus testvér szolgált. Kézrátétellel Bertalan Péter, Veress Bálint, Sallai Jakab testvérekkel imádkoztunk az új tagokért.
Délután hálaadó jellegű alkalmat tartottunk. A Biblia évében mindenekelőtt Isten igéjéért adtunk hálát, ami olvasva, hallgatva és megtartva boldoggá tehet minden embert ezen a földön. Kettes hármas csoportokban megosztottunk egymással néhány olyan dolgot amiért hálásak vagyunk.

Hálaoltár

Az alkalom keretében vendégeink közül többen is szolgáltak. Sallai tv. a Zsolt. 103,1-13 alapján az igazi hálaadás jellemzőiről beszélt ami:
1. Bensőséges
2. Nem kerül feledésbe
3. Lelkiekre hangolt
Ezután az új tagokkal együtt az úrvacsorához járultunk, ami előtt Bertalan Péter lp. az 1Kor. 11, 23-26 alapján beszélt Jézus haláláról. Az alkalom utolsó részében célgyűjtést tartottunk a kémeri imaház építésének megsegítésére, amely összegért Colceag Gábriel és Ivánitzki Efraim helyi elöljárók adtak hálát és kérték Isten áldását gyülekezetünk adományára.
Külön köszönöm a Sallai család áldozatát akik hazahozták és vissza is vitték Eszter leányunkat Marosvásárhelyre.
Isten menyből jövő áldása nemcsak Székelyföld száraz talaját, hanem a Székelyek szívét is öntözte ezen a napon. Mindenért az Övé a dicsőség!
Köszönjük érettünk mondott imádságaitokat!

2008. október 4., szombat

Legyetek készen ti is...

Az elmúlt napokban többnyire a vasárnapra - október 5.-ére - tervezett bemerítésre és hálaadó alkalomra készültem.
Csütörtök este a bibliaóra után tagfelvételt tartottunk, aminek keretében meghallgattuk a bemerítésre jelentkezők megtérésükről való bizonyságtételét, majd hitvallásunk kérdéseivel kapcsolatosan kérdeztük meg őket. Azért is jók ezek az alkalmak, mivel a régebbi gyülekezeti tagokban is felfrissülnek azok a bibliai tanítások, melyeket hitünk alapigazságaiként tartunk számon.
Péntek este Csernátonba voltam feleségemmel. Míg én az ifjúságin voltam, addig ő meglátogatta Rákosi (Bertalan) Ibolyát aki épp ezen a napon jött ki a kórházból. Az ifjúsági végén én is beléptem néhány percre. Hála az Úrnak, hogy Ibolya jobban van. Aki ismeri imádkozhat érte. Mielőtt eljöttünk mi is ezt tettük. Az Úr hallgassa meg könyörgéseinket!
Ma a bemerítő medencében levő víz melegítése, a vasárnapi program véglegesítése, a feleségemnek való segítkezés, stb. feladatai várnak rám. Ilyenkor (is) igyekszem vigyázni arra, hogy legyen elegendő időm imádságban az Úr előtt való megállásra. Vendégigehirdetőnk Sallai Jakab nyárádmagyarósi lp. testvér lesz. Az Úr őrizze és tegye áldottá szolgálatát!
Imádságom, hogy mindaz ami történni fog a holnapi napon szolgálja az Úr dicsőségét, választott népe lelki növekedését és a még Isten nélkül élő vendégeink hitre illetve megtérésre jutását!
Áldásokban gazdag hétvégét kívánok mindenkinek! Imádkozzatok értünk!