2008. április 22., kedd

Gyönyörű idő van nálunk. Megérkezett a tavasz vagy inkább a nyár. A nap sugara melegen süt ami a hosszú tél és a nyirkos tavasz után olyan jólesik. Hála érte az Úrnak!
Az elmúlt kedden este Bükszádon voltam ahova átjöttek a Mikóújfalusiak is. Az alkalom után a Gábor Gizi testvérnőt látogattuk meg akik az elmúlt napokban nem kis próbán mentek át, tehát a legjobbkor mentünk. Bátorítottam őket majd imádkoztunk velük és értük.
Szerdán a bibliaórai alkalmak előtt meglátogattam Magdika nénit akiért az elmúlt vasárnap imádkoztunk. Megműtötték és hála az Úrnak jól van. Tovább imádkozom azért, hogy jusson igazi döntésre. Aztán Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban volt bibliaóránk.
Csütörtökön itthoni teendőimet igyekeztem elrendezni majd este bibliaóránk volt, ahol az engedelmesség gondolatával foglalkoztunk. Az alkalom után meglátogattam a Lipeczki családot (tavaly tértek meg és merítkeztek be) akikkel több őket foglalkoztató kérdést is letisztázhattunk.
Pénteken Csernátonba voltam ifi órán ahova a leányom is elkísért. Kérlek imádkozzatok az ottani fiatalokért. Az alkalom után Rákosi Árpádék voltunk énekórán amikor a Veress Bálint tv. avatására készültünk.
Szombaton a vasárnapi szolgálatokra készültem. Délután mivel jó idő volt Ivánitzki Efraim tv. biztatására családommal és az övével kimentünk egy kicsit a szabadba. Este 7,oo órától ifjúsági alkalom volt amit a Szűcs családnál tartottunk és ahol a bennünk levő két természetről (régi és új) és azok egymással való harcáról beszélgettünk. Közben a Szűcs leányok vendégszeretetét élveztük akik nagyon finom banán juissal és pattogtatott kukoricával, stb. szolgáltak nekünk.
Vasárnap de Bükszádon voltam feleségemmel és kisebbik fiammal ahol a Mk. 4,31-35 igeszakasszal foglalkoztunk, amiben gyenge tanítványokkal de egy hatalmas és erős Jézussal találkozhattunk. Ezen igék tükörként voltak előttünk, ugyanakkor mi is újból rácsodálkozhattunk a mi Urunk nagyságára, hatalmára és velünk való törődésére.
Feleségemmel Kovászna és Hargita megye határánál

Délután Csíkba mentünk ahol az alkalom előtt meglátogattuk a Lázár családot akiknek a közelmúltban egy aranyos és egészséges fiúgyermeket adott az Úr.
Lázár Ede Sámuel a kis "karmester"

Az esti alkalom után gyülekezeti megbeszélésünk volt. Úgy tapasztalom, hogy az Úr hallja imádságainkat és egyre inkább körvonalazódik a lelkipásztor kérdés is. Végül meglátogattuk a gyülekezet épületének hátsó részében lakó családot Gyulát és Arankát is akiknek szintén kisbabájuk van. Itt is és Ede testvérék is beszélgettünk a gyermekbemutatás időpontjáról, amikor is imádkozva felajánljuk a gyermekeket az Úrnak.
Késő volt mire haza értünk, de a szívünk tele volt hálával az Úr iránt mindazokért az áldásokért amit tőle kaptunk ezen a napon is.
Hétfőn Novák Zsolt testvér látogatott meg ami egy előre betervezett alkalom volt a közösségre, imádkozásra. Előbb úgy volt, hogy János Csaba tv. is itt lesz, de ő bizonyos okoknál fogva nem tudott eljönni. Nagyon áldott együttlétünk volt. Sok mindenről szókerült, de mint aranyfonal szőtte át beszélgetésünket a Szentlélek vezetésének a szükségessége amire mindketten méginkább vágyunk mint eddig. Erre nézve odahoztuk szívünket újból az Úr elé, megvallottuk bűneinket és kértük, tegye még nyilvánvalóbbá, hogy testünk a Szentlélek temploma. Szinte nehéz volt elválni de testvérem haza indult mivel Gyergyó még "ahajt" van. Ezután Trinfa Gedeon testvéremmel elmentem az egyik Margittán volt iskolatársamhoz, barátomhoz (Szántó Gyula Zoltán, a sepsiszentgyörgyi MOL töltő állomás főnöke) egy munkahely ügyben való beszélgetésre. Este miután hazaértem és a gyerekek lefeküdtek, még futotta az időmből és erőmből a feleségemmel egy rövid sétára. A teli nap után jól esett az Úr iránti hálával a szívünkben pihenőre térni. Áldott legyen az Úr mindenért!

2008. április 15., kedd

Szombaton a Székelyföldi Bibliaiskolában voltam. 9,30-tól az áhítaton a Mk. 1,9-11 versek alapján az Istennek való engedelmesség következményeiről osztottam meg a jelenlevőkkel néhány gondolatot, ami után élő imádságok hangzottak el. Ezután a Keresztyén élet kurzusból második vizsgájukat írták meg a diákok, hiszem eredményesen. A következő két órán a Szenvedés és Az egymással való közösség témáját kezdtük kibontani és megbeszélni. A finom ebéd után hazaindultam. Este 6,oo órától itthon Sepsiszentgyörgyön tartottam ifjúsági alkalmat az 1Móz. 21, 1-8 igék alapján Isten ígéreteiről, annak ellenségeiről és azok beteljesedéséről.
Vasárnap Csernátonba és Kézdivásárhelyen voltam. Délelőtt a Mk. 2,23-28 alapján arról beszéltem, Kiknek teher és kiknek áldás Isten rendelete? (köztük a nyugalomnap is)
Teher...
1. Az Úr törvényeit félreértőknek, tévesen értelmezőknek
2. A Jézusban és tanítványaiban hibát keresőknek
3. A saját bűneik felett szemethunyóknak
4. A csak külsőségekre összpontosítóknak
5. A megtérésről és a megszentelődésről hallani nem akaróknak
Áldás...
1. A Jézussal járóknak, az Őt követőknek
2. Az Ő tanítását szem előtt tartóknak
3. Az elsősorban lelkükkel törődőknek
4. A társadalom engedékeny normáitól elfordultaknak
5. Az üdvösség alapjául Jézus áldozatát tartóknak
A délelőtti együttlét végén imádkoztunk egy kedves barátkozóért, Rádúly Miklós tv. feleségéért, aki nagy műtét előtt áll. Az Úr tegye áldássá számára és családja számára is ezt a próbát. Az anyósa azt mondta: Hátha ez a műtét megtérésre segíti...?! Add Uram, hogy úgy legyen!
A finom ebédet Rákosi András testvérék fogyasztottam, ami alatt sok mindenről beszélgettünk. Délután az alkalom első felében szebbnél szebb költeményeket mondtak többek között Garai (szül. Fegyver) Éva Aradról, Tóth (szül. Szabó) Enikő Sepsiszentgyörgyről és Colceag Ildikó testvérnők. Az igeszolgálat alapját a Préd. 5.1-7 versei adták, ami több megfontolásra való tanácsot adott Isten házába illetve az Ő jelenlétébe vágyóknak. Este Kézdin is áldott alkalmunk volt. Imádkozok azért a kézdi barátkozóért, aki nem messze van Isten országától. Örvendek, hogy az alkalom végén jó beszélgetésem lehetett vele.
Hazaérkezésem után éjfél utánig családommal beszélgettünk a közeli és a távolabbi jövőről, különösen ami az ő jövőjüket (megtérés, tanulás, formálódás, pályaválasztás, stb.) illeti. Az egyenként való imádkozás (könyörgés és hálaadás) után hálával a szívünkben hajtottuk fejünket pihenőre.
Hétfőn az orvosnál voltunk feleségemmel, az évi kötelező vizsgálatok kapcsán, majd délután többek között a kisebbik fiammal, Jonatánnal bicikliztem egyet a városban, amit mivel megígértem neki, teljesítenem kellett. Este még a feleségemmel való sétára is futotta az időből, ami nemcsak neki de nekem is jól esett. Hála mindenért az Úrnak!

2008. április 11., péntek

Napi gondok és áldások

Hétfőn mindennapi teendőim után este 7,oo órától a tini fiukkal volt foglalkozásom, aminek keretén belül nagyon jó beszélgetésünk volt. (A feleségem ugyanezt teszi külön a lányokkal.) Az 1Tim. 2,22/a alapján "Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld..." a gyermekkor és az ifjúkor közötti átmeneti időszakban, kamaszkorban adódó biológiai változások velejáróiról, az ifjúkori kívánságok természetéről és azok kerüléséről beszélgettünk. Az alkalom után az egyik legény kérte, hogy beszélhessünk egy keveset négyszemközt. A beszélgetést imával fejeztem (volna) be, ami után ő térdre rogyott és őszinte bűnvalló imájában megvallotta és letette azokat a bűnöket, amelyeket Isten szívére terhelt. Hála ezért az Úrnak!!!
Kedden reggel 8,oo-ra a kocsimat vittem szerelőhöz, mivel a tél folyamán megrongálódott utak miatt kiment az egyik dió, amit ki kellett cserélni. Hála az Úrnak ez is megoldódott. Este Bükszádon a bibliaórai témával, míg Mikóújfaluban a próbatétel kérdésével foglalkoztunk. Az alkalom végén az egyik testvérnő könnyes szemekkel mondta, hogy neki most pont erre volt szüksége. Áldott legyen az Úr, aki gyermekeit olyan eledellel táplálja amire éppen szükségük van!
Szerdán egy idős házaspárt látogattam meg a gyülekezetünkből, akikkel kedves perceket adott Isten az igéből való beszélgetésre és az ennek alapján való imádkozásra. Azt tapasztalom, hogy olyan jó figyelni az Úr vezetésére és indítására. Oda, akkor és azzal menni ahova, amikor és amivel Ő küld. Említett testvéreimnek a hívő élet harcaiban való kitartás buzdítására és a testvéri imaközösségre volt szükségük.
Kedves feleségem, akit az Úrtól kaptam, ezen a napon töltötte 39. születésnapját. Hálát adtam érette, a tőle kapott sok sok szeretetért, gondoskodásért és két kezének munkájáért, amivel önzetlenül szolgál felém, felénk családja felé. Külön hálás vagyok a gyülekezetben végzett munkájáért a tinik és a nők között, akik közül néhányan fel is keresték és felköszöntötték. Újból azt láttam meg, hogy feleségemet nemcsak én és családom, hanem a gyülekezetben - különösen a nőtestvérek - is nagyon szeretik. Megéri a házastárs kérdésében is az Úrra figyelni!
Este Pürkerecre kellett menjek evangélizációs alkalomra. Egész nap olyan nyomorultul éreztem magam. Újból megengedte az Úr, hogy meglássam mennyire alkalmatlan vagyok az evangélium hirdetésének szolgálatára. Még útban Pürkerec felé is imádkoztam és kértem az Urat, hogy minden gyengeségem ellenére tegyen késszé a tőle kapott üzenet örömmel való átadására. Isten meghallgatott és én hálával magasztalom Őt ezért! Nem sokan voltak, de akik eljöttek mind nyitott szívvel hallgatták az igét, amit a Jónás történetéből kiindulva hirdettem. Bizonyosságot adott az Úr afelől, hogy igéje és Szentlelke munkálkodott. Az Úr áldja meg a Hétfalú vidékén elkezdett munkát. Nem könnyű munkát vállalt Kis Ottó tv. de az Úr meg tudja/fogja áldani! Vacsorán Rab János tv. családjában voltam, akik most is őszinte szívvel gyakorolták a vendégszeretetet. Az Úr áldja meg testvéremet, kedves családjával és aranyos unokájával, Józsuéval együtt!
Csütörtökön - gondolom a melegfront hatására - még mindig rossz volt a közérzetem. Nyomottság és kedvetlenség gyötört, ami nem nagyon jellemző reám. De mire az esti bibliaóra ideje elérkezett, az Úr testemben is megelevenített és megáldotta együttlétünket. A Zsid. 3,1-15 igék alapján az Úr mellett való kitartásra kaptunk biztatást, ami a Jézusra való figyelés, a hitetlenségtől való őrizkedés és a szívünkre való vigyázás által lehetséges. Az alkalom után az elöljárókkal volt beszélgetésünk. Rendhagyó módon azzal kezdtük, hogy röviden megosztottuk egymással személyes, családi, munkahelyi és lelki vonatkozású örömeinket, küzdelmeinket, ami után imádkoztunk egymásért és az Úrban való egységünkért. Ezek után pedig a gyülekezetünk jövőjét érintő dolgokról beszélgettünk, döntöttünk. Hálás vagyok azokért akiket Isten adott mellém ebben a gyülekezetben, hogy együtt vigyük előbbre az Úr ügyét ebben a közösségben. Napközben tartalmas beszélgetésünk volt János Csaba testvéremmel skypon keresztül, amit az utóbbi időben Novák Zsolt testvéremmel is szoktunk gyakorolni.
Ma pénteken elküldtem a Szeretet szerkesztőségébe a Vass Márta temetéséről szóló beszámolót, majd a bibliaiskolában való tanításra és a vasárnapi szolgálatokra készülök.

2008. április 7., hétfő

Munkakongresszus és munkanap(ok)

Pénteken a vasárnapi szolgálatokra készültem. Mivel a csernátoni fiatalok elmentek a békési ifi konferenciára, ezt az estét a családommal töltöttem a szabadban, ami több oknál fogva is emlékezetes marad nemcsak nekem de a gyerekek és a feleségem számára is. Ez az alkalom újból megerősítette bennem azt a vágyat, hogy több időt szánjak a családomra. Késő este, már sötét volt amikor hazatértünk. Nagyon hálás vagyok az Úrnak azokért akiket nekem adott!
Szombaton 4,3o-kor indúltunk Kolozsvárra munkakongresszusra. Körzetünket Ivánitzki Efraim (szentgyörgyi elöljáró), Veress Bálint (kézdivásárhelyi felelős) és jómagam képviseltük. Velünk jött még János Csaba kovásznai lp. is. A 10,oo órakor kezdődő áhítaton Veress Bálint tv. buzdított imára a Fil. 4,4-7, majd Papp Dezső tv. a Mt. 7,21-23 alapján.
A RMBGySz vezetőinek a beszámolói után két közösségünk jövőjét komolyan érintő dologban döntöttünk. Örömmel töltött el az ez alkalommal a döntésekben tapasztalt egység. Hála érte mennyei Atyánknak!
Az alkalom végén meghívott vendégünk dr. Otniel Bunaciu a Romániai Baptista Unió jelenlegi elnöke szolgált a Jn. 17,21-23 alapján amiben az egység megnyilvánulásának négy területéről beszélt.
EGYSÉG ...
1. ... a szeretetben
2. ... a hitben
3. ... a bizonyságtételben
4. ... a szolgálatban
A finom ebéd után haza indultunk, és 20,oo óra után kevéssel békességben meg is érkeztünk. Az úton tartalmas beszélgetésünk volt a Salamon életének utolsó szakaszáról.
Vasárnap egész nap itthon Sepsiszentgyörgyön voltam és az előírt igék alapján szolgáltam.
Mk. 1, 12-15 Próbatétel a nagy munka megkezdése előtt
Hasznos volt megfigyelni
I. Jézus megkisértésének, próbatételének
1. A forrását
2. A helyét
3. Az időtartamát
4. Az eszközét
5. Az áldásait
II. Az általa hirdetett evangélium tartalmát
1. Betelt az idő - az üdvösség elnyerésének Istentől rendelt ideje van
2. Elközelített Istennek országa - Jézus Krisztusban elérhetővé lett mindenki számára
3. Térjetek meg - egyetlen lehetőség az Istenhez való visszafordulásra
4. Higgyetek az evangéliumban - egyedüli esély a megmenekülésre és a megmaradásra
Ez volt az Isten Fia evangéliumának a kezdete. Szeretném AZT, ÚGY és AZÉRT prédikálni AMIT, AHOGYAN és AMIÉRT Jézus tette.
Az úrvacsoránál az 1Kor. 11,27-29 alapján önmagunk megpróbálására (önvizsgálatra) kért az ige, különösen hitünk (2Kor. 13,5) és cselekedeteink (Gal. 6,4) területén.
A déli órában idős és beteg testvéreket látogattam meg, akikkel az úrvacsorában való közösséget is gyakoroltuk. Hazaérkezésem után az ebéd alatt egymás után csörögtek a telefonok és jöttek a jókívánságok, ugyanis Isten megtartó kegyelméből ezen a napon töltöttem 44. életévemet. Minden egyes kegyelmi évért és napért Istennek tartozok hálával; szeretnék továbbra is Neki élni és szolgálni örömmel ameddig Ő megengedi!

2008. április 4., péntek

Az igaznak emlékezete áldott

Kedden este Bükszádon majd Mikóújfaluban voltam. Jól esett látni a testvéreket, akikkel együtt álltunk Isten előtt, az ige mellett, imádkozva és énekelve. A bükszádi gyülekezetben nagyon nyíltan szoktunk beszélni mindennapi harcainkról, támadásainkról és örömünkről is. Most is így történt. A Mikóújfaluban levő testvéreim életében is jó látni, hogyan növekednek a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus megismerésében. Az Úr adjon gyarapodást mindenütt az Ő népe között!
Szerdán de meglátogattam egy kedves idős testvéremet (Pál Lajos) a kórházban, aki néhány hónap leforgása alatt két műtéten esett át, amiben először a térdébe, most pedig a csípőjébe tettek mű protézist. Hála az Úrnak a műtét sikerült és reménykedünk abban, hogy testvérünk az Úr segítségével jobban fog tudni járni. Az Úr adjon neki sok erőt ehhez!
Délután és este Márkosfalván, Kézdivásárhelyen majd Csernátonban voltam a testvérek között ahol a bibliaórai igével foglalkoztunk.
Csütörtökön 10,oo órakor indultunk a dr. Vass Gergelyné szül. Fodor Márta testvérnő temetésére Marosvásárhelyre, ahova velem jöttek: feleségem, Bertalan Rebeka és Rákossy Rózsika testvérnők. Hála az Úrnak idejében érkeztünk az imaházhoz ahol találkoztunk Borzási Gyula testvérrel és azokkal akik vele jöttek, majd Barabás Zoltán tv. segítségével kijutottunk a remeteszegi temetőbe. A 14,oo órakor kezdődő gyászistentisztelet Kelemen J. Sándor lp. imájával vette kezdetét, majd id. Veress Ernő tv. a Jn. 11,25-26 alapján szólt a gyászoló családhoz, testvérekhez és végtisztességet tevőkhöz: ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET. HISZED E EZT? Ezután Vass András tv. a Jak. 5, 13/a verse alapján buzdított a szenvedések között való imádság lehetőségével való élésre. Borzási István tv. az És. 48,10-12 alapján román nyelven szólt a szenvedés céljáról és áldásairól. Végül pedig Borzási Gyula tv. az 1Pt. 3,3-5-ből kiindulva elköltözött testvérnőnk belső ékességéről beszélt, majd a nekrológ felolvasása és Vékás Zoltán tv. imája zárta a kápolnánál való gyászszertartást. A sírkertben Bálint Pál tv. a Jn. 16, 28 alapján párhuzamot vont Jézus megkísértése, bűnnek való meghalása és halálból való feltámadása és a menybe az Atyához vágyó ember élete között. A sírkertben imádkoztak Kiss Zoltán, ifj. Budai Lajos és Király Tibor testvérek. Úgy a kápolnánál mint a sírnál az Arad belvárosi gyülekezet (dr. Vass Gergely lp. szolgálati helye) énekkara és a RMBGySz gyülekezeteiből érkezett testvérekből összeállt énekkar szolgált Mike József, Kiss László és Szűcs Ernő karmesterek vezetésével. A lelkipásztori karból 29-en (legtöbben feleségükkel együtt) személyes jelenlétükkel nyílvánították Gergely testvérünkkel és kedves családjával való egyyüttérzésüket.
Özvegyen maradt dr. Vass Gergely testvéremnek, barátomnak és kollégámnak a Rm. 8,35-39, míg gyermekeinek és családjuknak a Jn. 14,18 igékkel kívánok sok erőt és vigasztalódást a következő időkre nézve. Imádkozunk értetek!!!
"Az igaznak emlékezete áldott..." Péld. 10,7