2008. január 30., szerda

Utazások ... a Linux világában (is)

Az elmúlt héten kedden János Csaba testvérrel és családjával utaztam Nagyváradra. Este hugomék volt jó és kellemes beszélgetésem. Szerdán napközben a Szövetségnél és a Szeretet szerkesztőségben rendeztem dolgaimat, míg este a micskei gyülekezetben szolgáltam. Ezután meglátogattam Hoble János testvért aki ágyban fekszik, majd Tripó István diakónus testvér (régi jó barátom) vitt el Érszőllősre Hiri János testvérék. Csütörtökön Veress Efraim testvérem a LINUX operációs rendszer alapjait ismertette velem, közben nagyon jól elbeszélgettünk személyes, közöss és gyülekezeti dolgainkról. Napközben meglátogattam anyósomat és sógorom családját is. Este Kéczben a roma és a magyar gyülekezetben szolgáltunk, ahol legutóbb 2001-ben egy bemerítésen voltam. Ezután Ferenczi János testvéréknél voltam egy keveset. Pénteken részt vehettem a Zilahon szervezett lelkipásztori konferencián. Délután 5,o5-kor ültem vonatra és éjjel 2,o7 perckor értem haza.
Vasárnap de Csernátonba szolgáltam ahol az alkalom végén megtartottuk a 2007-es évi beszámolónkat. Ennek keretén belül javasoltam Veress Bálint testvér (id. Veress Ernő tv. öccse) diakónusi felavatásra való megválasztását, amit a gyülekezet jónak látott és elfogadott. Erre azért volt szükség mert Kézdivásárhely Csernáton egyik leány gyülekezete. Délután Márkosfalván este pedig Kézdivásárhelyen szolgáltam. Ez utóbbi helyen is megtartottuk a 2007-es beszámolót, ahol szintén felvetettem a Veress tv. avatásra való megválasztását, amit a gyülekezet nagy örömmel fogadott.
Hétfőtől szabadidőmben a Linux operációs rendszerrel ismerkedek. Mivel a PCLinuxOS 2007 HU nem ismerte fel a képernyőt, újra kellett telepíteni. Ebben szintén Efraim testvérem adott értékes útbaigazításokat. De mivel ezek után több programnál is akadozott a magyar változat, kénytelen voltam feltelepíteni az angol verziót ami grafikusan is szebb és hála az Úrnak, hogy kifogástalanúl működik.
Minden segítségért mégegyszer köszönet Veress Efraim testvéremnek. És ha vannak akik óckodnak és félnek a LINUX-tól, azt mondom semmi okuk reá. Bár ezzel kezdhettem volna. Na de nem akarok elhamarkodottan beszélni erről, mert mindamellett, hogy több dologra már rájöttem, még a windows emulatorral nem próbálkoztam, ami lehetővé teszi a Windows alapu programok Linux alatt való futtatását. Ha ez is sikerül akkor nincs miért félni ettől a programtól.

2008. január 19., szombat

Az emlékezés áldásai

Az elmúlt napokban megengedett a már több mint egy hónapja tartó hideg. Ez azt hozta magával, hogy én elkezdtem köhögni, erősen fájt a torkom és néhány napig elég gyengén éreztem magam. De milyen jó dolga van annak ilyenkor akinek gyógyszerész tanonc leánya van... Azonnal hozta a gyógyszert ami mostmár kezd hatni. Mindezek mellett én inkább a házipatika híve vagyok amit az utóbbi időben egy kicsit elhanyagoltam, de ezekután elhatároztam, hogy amennyire tőlem telik jobban fogok vigyázni magamra és a többit az Úrra az én gyógyítómra bízom.
Az elmúlt szombaton a szentgyörgyi ifjúsági órán összevetettük a mi terveinket Isten reánk vonatkozó terveivel. Jól esett hallani többek között, hogy vannak fiataljaink közül is olyanok akik gyönyörködnek az ige olvasásában és az Úrral való csendességben. Adja az Úr, hogy mindjobban szeressék Isten igéjét.
Vasárnap Csernátonba, Márkosfalván és Kézdivásárhelyen voltak Istentől megáldott alkalmaink. A de ige kapcsán három emlékkövet néztünk meg:
I. Isten népe vezetőinek emlékköve Válasszatok férfiakat... 2.v.
1. Akik a frigyládát vitték
2. Akik elől mentek (Zsid. 13,7)
3. Akik bátrak voltak veszélyes helyzetekben is
II. Isten tetteinek emlékköve Vegyétek fel, vigyétek át magatokkal... 3.v.
1. Az Egyiptomból való szabadulás
2. A Veress tengeren való átkelés
3. A pusztai gondviselés
III. Tennivalónk emlékköve Mondjátok meg fiaitoknak... 7.v.
1. A szabadulásról való bizonyságtétel 2Móz. 12, 26-27
2. Az Úr törvényének tanítása 5Móz. 6,6-7
3. Hiteles életgyakorlat 1Kor. 9, 27
Hétfőn a Hargita Táborban voltunk a SzMk közösségápoló napján, ahol Boros Róbert búzdított imára majd Borzási István testvér tartott egy előadást a Hogyan készüljünk az evangélizációs hetekre? címmel. Nekem nagyon áldásos alkalom volt és az Úr szólt hozzám.
Kedden betegeskedtem, majd szerdán és csütörtökön az Ezsdrás könyve alapján levő bibliaórai igék tanítottak Istenbe vetett bizalommal dolgozni.
Péntek este nagyon jó beszélgetésem volt a csernátonba levő ifjakkal, különösen azzal a négy fiatallal akik az utóbbi időben rendszeresen járnak a szerda esti bibliaórákra és az ifjúsági alkalmakra. Kérlek imádkozzatok értük, hogy adjon az Úr nekik élő hitet és igazi megtérést.
Ma szombat van és a holnapi alkalmakra készülök. Délbe Rákosi Rózsikáék vagyunk meghívva ebédre az egész család. Holnap de Bükszádon este pedig Csíkszeredában leszek. Imádkozzatok ezekért a gyülekezetekért, különösen a Csíkszeredaiért, hogy rendeljen Isten nekik minél hamarabb lelkipásztort, amiben adjon az Úr egységes látást a Szentegyházi, esetleg más gyülekezet testvériségével. "Emlékezzél meg a te gyülekezetedről melyet megváltottál... Zsolt. 74, 2

2008. január 10., csütörtök

Minden nap új kegyelem

Áldott alkalmat adott az Úr ez év első vasárnapján itt Sepsiszentgyörgyön. Újból meg nyitotta az igét és volt számomra üzenete. Már délelőtt meg érintett a vf. szerinti ige témája: Isten parancsai Józsuénak. Nemrég valaki panaszkodott nekem, hogy már nem tud a 7 éves gyermekének parancsolni. Szeretném ha 24 év után is az Úr tudna még nekem parancsolni. Ehhez engedelmes szívet kérek tőle.
"Menj át ezen a Jordánon..."
Nem tudom min kell át menjek ebben az esztendőben, de azt igen, hogyha hűséges maradok hozzá, Ő velem lesz mindenben, mert meg ígérte. (Mt. 28,20) Ehhez Ő ad bátorságot és erőt. A bátorság erő nélkül vakmerőség vagy más szóval vagánykodás. És ha mindezek megvannak is, elővigyázatosnak kell lennem, nehogy bármibe is figyelmen kívül hagyjam az Ő tanácsát, mert annak beláthatatlan következményei lehetnek. (Józs. 9, 14) Uram légy irgalmas hozzám és adj tanácsot nekem!
Tudom, hogy ezt legtöbb esetben az Igén keresztül teszi Isten. Egyre visszhangoznak bennem azok az ige versek amelyek erre utalnak: "Igen biztos nálunk a prófétai beszéd amire jól teszitek ha figyeltek mint sötét helyen világító szövétnekre..." (2Pt. 1,19) "Aki ez úton jár még a bolond se téved el." (És. 35, 8) "... aki az útra vigyáz annak mutatom meg Istennek szabadítását." (Zsolt. 50, 23) Olyan nagy bátorítást jelentenek nekem ezek az igék. Áldom érte az én Uramat és Istenemet!
Az úrvacsoránál együtt szolgáltunk Bertalan Péter nyugdíjas lp. testvéremmel és elődömmel.
Hétfőn Csernátonba disznót vágtunk Rákosi András testvéréknél akik nagyon kedves segítő és áldozatkész hívő emberek. Jól fogott a Rákosi Árpád és felesége Ibolya segítsége is, aminél fogva hamarabb végeztünk a teendőkkel. Hálát adtunk a szép jószágért és kérjük az Úrtól, hogy segítsen egészséggel fogyasztani. Hála az Úrnak, hogy vissza adta a feleségem erejét is, aki szinte egész nap talpon volt és mint máskor most is ügyesen tette a dolgát.
Kedden Mikóújfaluban és Bükszádon míg szerdán Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban, csütörtökön pedig Sepsiszentgyörgyön szolgáltam.
Jól esett a lelkemnek a biblia órai ige is, ami alapján az Úrtól kapott új lehetőségeket fürkésztük és kértük segítsen ne csak meg látni hanem tenni is azokat. Amit Isten kínál, amire Ő indít, azt bátran el lehet fogadni. Ha nehéznek is látszik, akkor is az a legjobb az Ő gyermekeinek. Szeretném mindennap észrevenni Őt és az általa kínált lehetőségeket és az első helyre tenni azokat az életemben.

2008. január 5., szombat

Imaheti áldások

December 30-án elkezdtünk az ima heti programban kijelölt ima témákért könyörögni. Azon gondolkodom, hogy jó lenne ezeket évközben is megemlíteni néhányszor a gyülekezetekben, hogy ne feledkezzünk el róluk. (Lehet nem vagyok egyedül ezzel.) Én kitettem ezt a programot az emlékeztető táblámra, hogy látva évközben is, emlékeztessen. Nagyon jók voltak az együtt imádkozásra szánt alkalmak. Akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, azok csak veszítettek.
Csütörtök este Csernátonban találkoztam Garai Zsolt testvéremmel aki énekelt egy gyönyörű új éneket, amit ha jól értettem ő írt szöveggel dallammal együtt. Már előtte való este hálát adtam és imádkoztam érte és a zene ügyi bizottságért és mindazokért akiknek az Úr az ének írás, és zene szerzés ajándékát is adta. Ezek között említem meg Mike József, Mike Sámuel, Novák Zsolt és más ismerős vagy ismeretlen testvéreimet. Imádkozok, hogy indítson az Úr újabb lelki embereket is erre a szép és nemes(ítő) munkára. Azt a sok szép éneket pedig amely a A hit hangjai énekes könyv által (is) a kezünkben lehet énekeljük (tanuljuk) örömmel még ha ez nem is mindig annyira kényelmes.

2008. január 2., szerda

Ó év utolsó és Új év első napjai

Szombaton este itthon voltam az ifjúsági alkalmon, amit Dóczi Tibor tartott az "Evezze a mélyre" témakörben.
Vasárnap de Csíkszeredába voltam feleségemmel (!!!) és a két fiammal. Áldott alkalmunk volt együtt a gyülekezettel és az ott levő vendégekkel. Délben Lázár Ede és Irénke testvéreink vendégszeretetét élveztük, ahol kedves beszélgetésünk volt a náluk vendégségben levő Berszán Lídiával és két leányukkal.
Este 6,oo órára Bükszádra mentünk istentiszteletre. Miután letettem családomat, átmentem Mikóújfaluba azokért akik ha csak tehetik mindig átjönnek az együttlétre. Tele volt a kis imaház és a szívünk is megtelt az Ige örömével és áldásaival.
Hétfőn, szilveszter este itthon szolgáltam az előirt igéből. Jólesett hallani azokat a bizonyságokat amit többen is testvéreim közül elmondtak. Gazdag volt nemcsak az elmúlt év, de ez az este is. Az igéből világossá vált előttünk, hogy a 2008-as év boldogsága egyetlen dolog függvénye, ami nem más mint Az Úrnak feltétel nélkül való engedelmesség. Este 10,oo órától gyülekezetünk fiataljainak nagy részével együtt töltöttük a szilvesztert. Örültem, hogy ennek egy részén a feleségem is részt vehetett.
Újév napján a Márkosfalván és Kézdivásárhelyen élő hittestvéreimmel együtt igyekeztünk átvenni az Úrtól azt amit az év első napján útravalóul adott nekünk. Hálás vagyok az Úrnak azért a jó légkörért ami az utóbbi időben az említett helyeken töltött közös alkalmainkat jellemzi. Kézdivásárhelyen nagy örömömre szolgált az egyik látogatónk töredelmes imája. Az Úr áldja meg és hallgassa meg imáját!

Isten áldottá akarja tenni számunkra a 2008-as évet. Az 1Kir 8,54-61 versei alapján Salamon áldásából, jókívánságából azt értettem meg, hogy ez azok életében lesz valóság akik:
1. Istent dicsőítő életet élnek 56.v.
2. Akarata szerint könyörögnek 57.v.
3. Elfogadják az Ige intéseit 58.v.
4. Megismertetik Istent másokkal 60.v.
5. Végig kitartanak mellette 61.v.

Istentől gazdagon megáldott Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!