2011. szeptember 22., csütörtök

Ifjúsági Konferencia

Ha Isten megengedi érnünk, Szilágysági Ifjúsági Regionális Konferencia lesz ezen a hétvégén (péntek délután 6,oo órától) Krasznán, amely alkalomra több mint négyszáz fiatalt várunk. 

Előadóink és szolgálattevőink lesznek Borzási Pál, Pardi Félix, Simon József és Deák Zsolt lelkipásztorok. 

Ezekről az alkalmakról élő közvetítést láthatnak az érdeklődők ITT.

Imádkozzatok érettünk! 

Falunapok...

voltak az elmúlt hét végén Krasznán. Szombaton a megnyitón én is részt vehettem gyülekezetünk fúvószenekarával együtt. Ábrahámról, a hívők egyik példaképéről szóltam, a Zsid 11,8-10; 14-16 alapján. Istentől kértem és kaptam ezt az igét és azt, amit elmondhattam. Tudom, nem volt véletlen! (Mt 24,14) Meg vagyok győződve, hogy Isten gyermekeinek egyik legnagyobb felelőssége és feladata bizonyságot tenni Megváltójáról bármikor (alkalmas és alkalmatlan időben), bárhol (imaházakban, templomokban, hivatalokban, stb.) és bárkinek (egyszerű, nagyszerű embereknek) adódik rá alkalom. Ez a mi dolgunk, a többi az Úré! Áldom az Urat ezen lehetőségekért is!


Vasárnap vendégünk volt Veress Bálint gyülekezeti vén Kézdivásárhelyről, akikkel délelőtt a Cigány, délután a Keceli, este pedig a Krasznai Gyülekezetben szolgáltunk. Péntek és vasárnap este itt volt Dóczi Tibor sepsiszentgyörgyi lelkipásztor is, aki mindkét alkalommal szolgált gyülekezetünkben.
Vasárnap délután tartottuk gyülekezetünkben a tanévnyitó alkalmat, amikor a Jn 6,1-14 alapján szolgáltam, majd hálát adtunk és imádkoztunk új iskolaévet kezdő gyermekeinkért, szüleikért, tanítóinkért, pedagógusainkért, nevelőinkért, stb. Jó volt látni azon gyerekek örömét, akik koruknál fogva egy következő vasárnapi iskolai csoportba léptek. Az Úr áldja meg őket, szüleikkel, nagyszüleikkel, tanítóikkal, tanáraikkal együtt!

2011. szeptember 14., szerda

Bemerítés Krasznán, szeptember 11-én

Nyolc fehér ruhás krasznai, egy pedig rátoni

A fehér ruhások énekelnek

Kézrátétellel való imádság

Az új tagok bejelentése és köszöntése

2011. szeptember 5., hétfő

Az elmúlt két hét képekben

Hajas Lajos (Öcsi) és Vincze Éva (Vicus) menyegzője
2011. augusztus 27.-én Krasznán

Érszőllősiek találkozója 2011. aug. 28.-án de

Bemerítés a Krasznai Cigány Gyülekezetben 2011. aug. 28.-án du

A Krasznai Cigány Gyülekezet énekkara, Dimény Sándor tv. vezetésével

Lp. családok hete a Hargita Keresztyén Központban, 2011. aug. 29-szept. 2. között

Bemerítés Monospetriben 2011. szept. 4.-én

Imára buzdít a monospetri bemerítésen Dimény Ernő tv.