2008. december 23., kedd


Ez úton is kivánok mindenkinek


Kellemes Karác
sonyi Ünnepet
&
Istentől gazdagon megáldott

Boldog, Békés Új Évet!

"Tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye..."

(1Jn 3,5)


2008. december 22., hétfő

Készülés az Ünnepre

Az elmúlt héten a szentgyörgyi fiatalok felújították imaházunk kistermét, lefestették az ajtókat, ablakokat és a padlót, majd szépen kitakarítottak. Erre azért volt szükség mert a jövőben az ifjúsági alkalmakat, a női kört és a vasárnapi iskolai foglalkozásokat itt fogjuk tartani. Szombaton néhányan az ifik közül (!?) ki is próbáltuk a termet ami nagyon barátságos és szép tiszta lett.
Ugyanebben az időben a kocsimat is el kellett készíteni télire: gázolajszűrő, kapcsolószekrényben olaj, téli gumi csere, stb. Vagyis most már jöhet a tél.
Vasárnap reggel felvettem egy kedves családot akik Magyarországon dolgoznak és szombat éjjel jöttek Szentgyörgyig, ahonnan tovább vittem őket Bükszádra, ahova ők valók és én éppen oda igyekeztem mivel III. vasárnap de ott szoktam szolgálni. Este itthon zártuk az adventet ahol a fiatalok és mások is áldásosan szolgáltak.

Lk. 19,11-28 A kereskedő szolgák

I. A szolgák gazdája, ura 12.v.
1. Nemes ember - Ábrahám magja, Dávid fia, Isten egyszülött Fia
2. Országa van - Elment átvenni azt
3. Szavatartó - Ígéretet tett, hogy vissza fog térni
II. A szolgák feladata 13.v.
1. Állandóan uruk rendelkezésére állnak - Előszóllította őket
2. Uruk bizalmát élvezik - Pénzt adott nekik
3. Komoly munkát vár tőlük - Kereskedjetek
4. Időt szab megbízatásuk elvégzésére - Míg visszatérek
III. A szolgák (alattvalók) magatartása
1. Lázadók 14.v.
2. Alázatosak 16.v. A TE gírád
3. Hűségesek 17.v.
4. Közömbösek 20.v.
IV. Mi (milyen) lesz a jutalmuk
1. Dicséret - Jól van17.v. Megbecsülés, elismerés
2. A gazda tulajdonából részesedtek 19.v. Legyen birodalmad ... város felett
3. Méltányos 17 és 19.v. A tíz ill. öt gírát nyert, tíz ill. öt várost kapott
4. Rettenetes 24 és 27.v. A gonoszok sorsa: külső sötétség, ítélet

Közben míg e sorokat írom, kint keményen neki is kezdett havazni a gyermekek nagy örömére. Felénk vannak akik azt tartják, hogy a karácsony akkor szép ha fehér. Ezt csak annyival toldanám meg, hogy akkor szép ha a szív is tiszta hófehér.
Mindjárt megyek Eszter leányom elé aki vonattal érkezik haza az ünnepre, úgyhogy együtt lesz a család. Kicsit nosztalgiázok és visszaemlékszem, a 2002. előtti karácsonyokra, amikor valamelyik napján hol a feleségem, hol pedig az én testvéreimmel találkoztunk. Már hetedik alkalommal nem volt erre lehetőség, de az itt élő testvérek megpróbálják pótolni közeli családtagjainkat. Úgyhogy a panaszra semmi okunk.
Kedves feleségem szorgos és előretekintő háziasszonyként a fiukkal a konyhán készül az ünnepre, hogy amikor elérkezik szenteste és a karácsonyi alkalmak, tudjon ő is az ünnepeltre figyelni.
A mai napom nekem is (sok más szolgatársammal együtt) az ünnepre való készülés jegyében telt. Olyan jól esett megtapasztalni, hogy most is igaz az Úr szava aki az Ő éléstárából ót és újat hoz elő. Mt 13,52 Tovább is szeretnék az Úrra figyelve állni előtte. Kérlek imádkozzatok érettem is, hogy adassék szó számnak megnyitásakor, mikor annak szavát kell hirdetni aki Azért jelent meg, hogy bűneinket elvegye. 1Jn 3,5

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség,
és az emberekhez jó akarat!


2008. december 15., hétfő

Hangulat és valóság

A rendszerváltás óta, ahogy telnek az évek, felénk is már december elején megkezdődnek az ünnepek. Díszbe öltöznek a városok, ahol csillogó fénydekorációk hívják magukra az emberek figyelmét, próbálva jó hangulatot kelteni azok érzésvilágában is, akiknek amúgy igazából nem nagyon, vagy alig van minek örüljenek ebben a gazdasági, politikai és vallási válságba jutott világban. Ilyenkor úgy tűnik, mintha egy rövid időre álarc mögé bújnának az emberek, próbálva mást mutatni a valóságnál. Szívemben nagyon hálás vagyok, hogy életem örömét nem a hangulatkeltő dolgok nyújtják, hanem az, Akiről Dávid ezt mondta: "Teljes öröm van tenálad, jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." (Zsolt. 16,11)
Az elmúlt hét folyamán Isten kegyelme folytán még egyszer megfordulhattam a körzet minden gyülekezetében: kedden Mikóújfaluban és Bükszádon, szerdán Márkosfalván, Kézdivásárhelyen és Csernátonban, csütörtökön itthon Sepsiszentgyörgyön, péntek este a csernátoni, szombaton a sepsiszentgyörgyi fiatalok között. Különösen jó alkalom volt Csernátonban a Benedek családnál tartott ifjúsági alkalom, ahol a Rm. 6,19-23 alapján az igazság szolgálatára átadott életről beszélgettünk. Mindig olyan öröm tölti be a szívemet mikor az ige visszhangra talál a szívemben és azokéban akikkel együtt lehetek és imádságra késztet.
Vasárnap délelőtt és délután Csernátonban, este pedig Kézdivásárhelyen voltam és az előírt igék alapján szolgáltam. Tudom és hiszem, hogy az adventi hangulaton túl Isten igéje nem hangzott hiába, hanem elvégzi valóságos munkáját mindazok szívében akik készek engedni annak. Az Úr őrizzen minket, hogy hangulattól hordozott keresztyének legyünk.

Nekem többet ér Jézus mint rivaldafény,
Nekem többet ér Ő mint a népszerűség.
Nekem többet ér Jézus, hogy hű legyek,
Nekem többet ér hirdetni szent neved,...

2008. december 9., kedd

Ami foglalkoztat

Az elmúlt héten azon gondolkoztam, hogy mennyire erősödnek azok a hagyományok magyar népünk között aminek a lelkiéletre gyakorolt káros hatásai egyre inkább érződnek. Egyik nap a legkisebb fiunk Jonatán hazajön és azt mondja: Apa! Tessék elképzelni, hogy Ferike és Miklós (két osztálytárs) azt mondták, hogy a mikulás pontosan olyan mint Isten! És te mit mondtál erre? - kérdeztem. Azt, hogy ez nem igaz, mert a mikulás nem tud tenni semmilyen csodát, míg Isten igen! Valóságos kultusz alakult ki ekörül világszerte. Nem az ajándékozással van bajom, hanem annak a "köntösével". Pl. Az egyik keresztyén net portálon arra kérik a vásárlókat, hogy mikulásra ajándékozzon szeretteinek, ismerőseinek Jézus élete filmet, ami egy mikulás képen annak zsákjából lóg ki. Olyat is hallottam a napokban, hogy a "jézuskát" is a mikulás hozza. Úgy gondolom ezeket a véleményeket nem hagyhatjuk figyelmen kivül, mert úgy (el)terjed(het) közöttünk is ha nem vigyázunk, akár a rákfekély. Pál Timóteusnak írt figyelmeztetése erre is érvényes: "A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az ő beszédük mint a rákfekély terjed; ..." (2Tim. 2,16-17) Különösen a hivő szülők, nagyszülők kell erre több figyelmet fordítsunk és beszélgessünk ezekről gyermekeinkkel.
A szombati munkakongresszusra mi innen a körzetből (Ivánitzki Efraim, Rákosi András és a feleségem) már péntek délután elindultunk. Este 10,oo után értünk Zilahra ahol ifj. Budai Lajos testvérék vacsorával és a missziósháznál meleg szobákkal vártak minket. Szombaton 10,oo órától Nagy György (Nagyfalu) és Novák Zsolt (Gyergyószentmiklós) buzdították imára a gyülekezetek küldötteit a szilágyperecseni imaházban.

Novák Zsolt buzdítása

A számbavétel és a Mk-ek beszámolói után Gergely István a RMBGySz elnöke vezette az alkalmat. Előbb a Filadelfia Noom nevet viselő Szalárdi Öregotthon, majd a Kolozsváron levő telken folyamatban levő építkezési terv, végül pedig az új Alapszabályzat kérdéseiben folyt a beszélgetés. Sok felmerült kérdésre kapott választ a küldöttek testvérisége. Végül Thoma Magda (Magda Tamás) az Európai baptista Federáció elnöke hirdetett igét a Zsolt. 133. része alapján.

Igehirdetés

Későre értünk haza, de vasárnapra az Úr kegyelméből frissen ébredtem.
Mivel első vasárnap volt, az egész napot itthon töltöttem. Délelőtt és délután az előírt igékből szolgáltam, míg a déli órában betegeket látogattam, illetve velük együtt úrvacsoráztunk is.
Hétfőn az előttünk álló ünnep programján kellett módosítsak (vsz. nem utoljára) ami az elmúlt éveknél zsúfoltabbnak ígérkezik. De ezért is hála az Úrnak! Ezen a napon még egy idős családot is meglátogathattam, ahol velük együtt én is felüdültem.
Ma reggel erős fejfájásra ébredtem, amit úgy gondolom, az enyhe időjárás okozott. Az Úr kegyelmében bízva szeretnék végezni minden rám háruló feladatot az Ő dicsőségére!

2008. december 3., szerda

Testvéri eggyüttlét

Pénteken du a csernátoni református templomban voltunk a "Bibliai maraton" ökumenikus istentisztelet megnyitóján, ahol több hangra elénekeltük A megnyitott szent Biblia c. éneket.


A megnyitott szent Biblia tesz jóvá minden helyzetet...

Ezzel vette kezdetét a Biblia öt nap alatt való teljes átolvasása, amihez az ottani baptista gyülekezet tagjai közül többen is társultak. Az alkalom alatt eszembe jutott Luther reformációval kapcsolatos mondása: "Vissza a Bibliához!" Ó bár sok, csupán vallásos ember megértené ennek a szükségességét! Ezután megtartottuk az ifjúsági alkalmat is. Az Úr áldja meg a falú népét, különösen a mi gyülekezetünket, és adjon megtérést mindazoknak, akik ezt még nem élték át!
Vasárnap de Csernátonban, du 3,oo-tól Márkosfalván, este 5,oo-től pedig Kézdivásárhelyen voltam. Az utóbbi két helyre elkísértek a szentgyörgyi fiatalok, akik bizonyságtételekkel és énekekkel szolgáltak az Úr, a testvérek, és az én örömömre is. Mindkét helyen az istentisztelet után a gyülekezet tagjai is szolgáltak nekünk és az alkalom szeretetvendégséggel ért véget. Az Úré a hála azokért a hallgatókért akik ezeken az alkalmakon jelen voltak. Hiszek az Ige erejében, ami által a Szentlélek bárkit képes megérinteni, és új emberré tenni!
Hétfőn előre megbeszélt találkozásunk volt János Csaba kovásznai lp. és Novák Zsolt gyergyói missziómunkás testvérekkel, akiket családjukkal együtt hívtunk meg hozzánk. Élve a jó lehetőséggel este 6,oo órától itthon nőikört szervezett a feleségem, míg a bükszádi illetve mikóújfalui alkalmat a testvérekkel való egyeztetés után keddről hétfőre tettünk át. Novák Zsolt testvérem a Zsid. 11,6 alapján az élő hitről beszélt ami 1. Üdvözítő hit 2. Istent az Ige által mégjobban megismerni vágyó hit és 3. Cselekvő hit. Testvérem több általa írt éneket is énekelt nekünk az Úr dicsőségére.


Voltak akiket ez alkalommal az Úr megújított, emlékeztetve őket korábbi döntésükre. Hiszem, hogy Isten a hallgatók (kivülvalók) szívében is munkálkodott. Mindenért az Övé legyen a dicsőség! Sajnáltam, hogy János Csaba testvéremék el kellett menjenek és nem lehettek velünk az esti alkalmakon. Az Úr áldja meg őket és adjon nekik bölcsességet minden munkájukban!
Kedden du a 4,50-es vonattal Eszter leányunk visszautazott Marosra. Őrizze meg az Úr őt is minden gonosztól! Este Sámuel fiammal volt beszélgetésem ami nemcsak neki, de nekem is jót tett. Lefekvés előtt most is jó volt családommal együtt imádságban az Úrra bízni nemcsak éjszakánkat, hanem egész életünket, szolgálatunkat és a következő időszakban ránk váró feladatokra Isten vezetését, bölcsességét kértük.