2010. március 30., kedd

Még mindig evangélizáció

Március 15-21 között minden este összejövetelünk volt Sepsiszentgyörgyön.
Hétfőn, kedden és szerdán hitmélyítő alkalmaink voltak, amelyen dr. Giorgiov Adrián nagyváradi lp. testvér szolgált a Mk. 3,1-6, a Lk. 17,7-10 illetve a Mk. 8,22-26 igék alapján.


Csütörtökön ifj. Veress Ernő székelykereszttúri lp. testvér volt a vendégünk aki a 2Kir. 2,19-25 igéket vette alapúl.

Vacsorán a szolgálatot végző vendégekkel

Pénteken Novák Zsolt gyergyószentmiklósi misszionárius testvér volt a vendégünk családjával együtt és az Ez. 34,16 alapján hirdette az evangéliumot.Szombaton és vasárnap Borzási Pál lónai lelkipásztor testvér hirdette köztünk Isten igéjét a Lk. 10,25-37 és a 4Móz. 6, 22-27 igék alapján. Vasárnap délelőtt míg én Csíkszeredában addig Pál testvérem Bükszádon szolgált. (Sajnálom, de testvérünk szolgálatáról nem készült kép...)
Nagyon sok áldásban volt részünk és hisszük, hogy egyetlen ige sem hangzott hiába. Mindenért az Úré legyen a dicsőség!

2010. március 16., kedd

Az Úr oltalma és áldása kiséretében

Március 7.-én vasárnap egész nap itthon voltam. Délelőtt úrvacsorához is járultunk, délután pedig két idős és beteg testvért látogattam meg, este pedig az alkalom után a körzet gyülekezeteinek a vezetőivel a június utáni lelkipásztor kérdésről tanácskoztunk.
Március 9.-én kedden Nagyváradra indultam. Este a szó szoros és átvitt értelmében is királyi vacsorában volt részem Maci hugom vendége voltam, aki a férje után Király nevet visel. Jó volt velük és két aranyos fiukkal találkozni és beszélgetni.
Március 10.-én szerdán a Magyar Baptista Szövetség tanácsülésén voltam. Este a Biharpüspöki Gyülekezetben szolgáltam Papp Dezső lp. testvéremmel együtt.
Március 11.-én csütörtökön délelőtt és koradélután Szalárdon, Érszőlősön és Berettyószéplakon néhány rokon családnál tettem rövid villámlátogatást. Este 7,oo órától a Rátoni Gyülekezetben szolgáltam, ami után Papp István elöljáró testvér vendége voltam.
Március 12.-én pénteken reggel Papp László széplaki lp. testvéremmel Szilágyerkedre mentünk a TELEK találkozóra, ahonnan délután magunkkal hoztuk Takács Zoltán mátészalkai (Magyarország) lelkipásztort aki a krasznai körzet vendége volt ezen a hétvégén. Az említett vendég lp. Dimény Miklós gyül. vénnel a cigánygyülekezetben én pedig a magyar testvérek között szolgáltunk. Éjszakára mindketten Dimény Miklós elöljáró vendégei voltunk.
Március 13.-án szombaton reggel Miklós és Zoltán testvérek Erkedre menetek mivel ezen a délelőttön ott az egyik előadó a Takács Zoltán volt. Én pedig Mihályfalvára mentem Papp László testvéremmel és vendégével, mivel a kocsimat Széplakon hagytam ahol Balogh Barna testvérem kicserélte a bal első féltengely külső részét ami a kanyarokban már nagyon recsegett. Jó volt találkozni a régi ismerősökkel ott ahol legutoljára 2002-ben voltam hasonló jellegü találkozás alkalmával.
Március 14.-én vasárnap délelőtt Krasznahorváton szolgáltam Dimény Ernő elöljáró testvérrel. A finom ebédet Dimény Miklós testvérék fogyasztottuk el. Délután Kecelbe Cseke András testvérrel mentünk. Este Krasznán szolgáltam az előírt igéből, ami után a gyülekezet fúvós zenekarával részt vettem a március 15.-e alkalmára rendezett koszsorúzáson. A község központjában a Petőfi Sándor szobránál való koszorúzás előtt a Zsid. 1,14 alapján szóltam a világ legnagyobb szabadságharcosáról, az én szabadítómról és megváltómról Jézus Krisztusról. Vacsorán Dimény Ernő testvér családjánál voltam.
Március 15.-én hétfőn havas reggelre ébredtünk. A reggeli után hazafelé indultam, mivel erre a hétre Sepsiszentgyörgyön hitmélyítő és evangélizációs estéket szerveztünk. Útközben találkoztunk össze dr. Giorgiov Adrián testvéremmel aki az első három estére a meghívottunk. Utunk egy részét erős havazásban sőt hóviharban kellett megtegyük de az Úr kegyelméből békességben és idejében hazaértünk. Jóleső érzés volt újra látni családomat és testvéreimet akik már hiányoztak. Adrián testvér a Mk. 3,1-6 alapján szólta Isten igéjét. Jó légkör alakult ki és éreztük az Úr jelenlétét. Áldott legyen az Ő neve! Továbbra is alázattal kérjük az Ő áldásait! Imádkozzatok érettünk! Köszönjük!

2010. március 6., szombat

Tűz áldozata lett egyik szolgatársunk háza

Kellemetlen hír jutott el hozzánk a mai nap során, amiben azt közölték, hogy leégett Trubács József román lelkipásztor háza Nagyváradon. (József szülei édesanyám szülőfalujából Ófegyvernekről származnak.) Tudomásommal testvérünk Tasnádon és környékén (?!) missziós lelkipásztorként és a Nagyváradi Evangéliumi Rádió munkatársaként szolgál. Itt megtekinthető a román ProTV által közzétett hír egy része. Kívánom, hogy az Úr vigasztalja és erősítse meg kedves testvéremet, szolgatársamat. Imádkozzunk érte és családjáért.

"Ha tűzben jársz nem égsz meg és a láng meg nem perzsel téged."
És. 43,2

2010. március 1., hétfő

Boldogok akik lakoznak a TE házadban ...

Február 23.-án kedden Novák Zsolt tv. hirdette az evangéliumot Csernátonban a Csel. 10,34.35 alapján, ami előtt testvérem harmonika kísérettel néhány szép éneket is énekelt.


Február 24.-én szerdán Simon András tv. szolgált a Jel. 3,14-22 alapján Bertalan Péter tv-el, mivel én Székelykeresztúron voltam, szintén evangélizáción, ahol a Jel. 8,1-6; 10-11-ből szolgáltam a III. trombitaszó üzenetéből. Velem volt fiam Sámuel és Szűcs Ruben akik bizonyságtétellel és énekkel is szolgáltak. Az alkalom után Józsi öcsém családját is meglátogattuk, ahol sógornőm finom vacsorával fogadott bennünket.
Február 25.-én csütörtökön Borzási Gyula tv. volt Csernátonba a vendégigehirdető aki a Hab. 3,16-19 alapján hirdetett igét.


Énekekkel és bizonyságtételekkel a szentgyörgyi fiatalok szolgáltak.
Február 26.-án pénteken János Csaba tv. a Jn. 5,1-9/a alapján hirdette a bűnből való gyógyulás egyetlen lehetőségét.


A vele jött fiatalok szépen énekeltek és bizonyságot tettek.
Február 27.-én szombaton délután 3,oo órától női alkalom volt ahol Bálint Ibolya testvérnő szolgált.


Részletesebb beszámolót erről a feleségem blogján olvashattok. Este Bálint Pál tv. a Csel. 2,36-41 igék alapján hirdette az evangéliumot, ami előtt a szentgyörgyi fiatalok énekeltek. Február 28.-án vasárnap délelőtt Bálint Pál tv. Sepsiszentgyörgyön volt és szolgált feleségével együtt. Sámuel fiammal és egy testvérnővel a gyülekezetből Gyergyóba mentünk bemerítésre, ahol a Csel. 22, 1-16 alapján szolgáltam. Este Csernátonban voltunk a befejező alkalmon ahol szintén Bálint Pál tv. hirdetett igét a Lk. 15,11-24 szerint.


Minden este megtapasztaltuk Isten jelenlétét és áldását. Ahogy teltek a napok egyre jobb volt a légkör és olyan igehirdetések hangzottak el amelyre mindenki megtérhetett volna. Hála az Úrnak vannak akik jelezték, hogy szeretnének az atyai ház oltalmában élni. Az Úr tartsa és áldja meg őket azokkal együtt akik látszólag nem hoztak semmilyen döntést, de szükségük van a mennyei Atya szeretetére.
Áldja meg az Úr a csernátoni testvérek és testvérnők áldozatos munkáját!