2011. január 8., szombat

Ünnepi morzsák

Ha az elmúlt napokra/hetekre emlékezem, öröm és mély hála tölti el a szívemet. A Szentlélek most is megnyitotta az Igét és volt belőle számomra és hiszem a gyülekezetekben levő testvérek, látogatók számára üzenet. Örömünket csak fokozták azok a szerető szívű testvérek, akik körülvettek a Krasznai Körzetben töltött első karácsony és az ezt követő szilveszter és újév alkalmával.
A karácsonyi ünnepet megelőző nagyhét estéin A testtélétel sorozatával foglalkoztunk, ami nekem személy szerint nagyon áldásos volt. Ezek közül három este Krasznán, egy este a Cigányoknál és egy este Horvátban szolgáltam. December 23.-án, csütörtökön du 5,oo órától a gyülekezet fiataljaival elmentünk a helyi öregek otthonába, ahol énekekkel, bizonyságtevésekkel és igehirdetéssel szolgáltunk.

A helyi fiatalok énekkel köszöntik akrasznai öregotthon lakóit

Figyelmes hallgatók az otthon ebédlőjében

Szenteste itthon Krasznán, első napján de Rátonba, du a Cigányoknál, este Krasznán, második napján de Horvátba, du Kecelbe Dimény Miklós testvérrel, este Rátonba, harmadik napján de a Cigányoknál, du Horvátba, este Krasznán szolgáltam.
Karácsony II. napján este Rátonban együtt szolgáltunk a zilahi bibliaiskolások egy részével ami kellemes emlék marad számomra és a Rátoniak számára is.

A zilahi bibliaiskolások és gyermekeink szolgálata Rátonban

Az ünnep III. napján meglátogatott bennünket Bogyó Sándor és családja Sepsiszentgyörgyről, akikkel sok áldott alkalmat adott nekünk az Úr Székelyföldön. (Testvérünk felesége Kövesdről származik.)

Egy asztalnál a Bogyó családdal Krasznán

Az ünnep utolsó alkalmával Papp László és Szabó András testvérek voltak a vendégeink. Első napján este gyermekbemutatásunk volt amikor Tóth Leáért imádkoztunk szüleikkel és a gyülekezettel együtt.

Tóth Leát és szüleit énekkel köszöntik a Fehér gyerekek, Kocsis Ádám kíséretével

Óév napján fiataljaink kereken 50-en Szatmárra utaztak, Szűcs Sándor lp. és a gyülekezet fiataljainak meghívására, akik együtt töltötték a 2010 utolsó és 2011 első napját.

A krasznai lányok énekelnek Szatmáron

Óév este a krasznai testvérek között szolgáltam. Az éjszaka egy részét néhány házaspárral töltöttük Dimény Miklós testvérék. Ha erre az előre meghirdetett alkalomra, többen is jelentkeznek, akkor az imaház alagsorában gyűltünk volna.
Újév de Horvátba voltam Jankó Gyurka testvérrel. Délután családommal együtt Szatmárra mentünk és este ott szolgáltam fiataljainkkal együtt.


Az alkalom után az Antal család vendégei voltunk, akik kedves testvéreink és barátaink az Úrban.
Január 2.-án, a hónap első vasárnapján de Krasznán, du Rátonba, este ismét Krasznán voltam és szolgáltam Isten igéjével.
Január 3.-án, hétfőn Érszőllősön néhány szolgatársammal gyakoroltuk a közösséget, este útban Nagyvárad felé Szalárdon álltam meg és voltam együtt a gyülekezettel, ahol az imaheti sorozat első témáját boncolgattuk Nagy István lp. testvéremmel.
Január 4.-én, kedden Nagyváradon részt vettem a szövetség rendkívüli tanácsülésén, ahonnan elég lehangoltan és megszomorodottan, néhány perccel az imaóra kezdése előtt érkeztem haza. Este itthon Krasznán az őszinte hitért imádkoztunk. Szerdán Jankó Gyurka testvérrel, Marika lányának családjával és családommal a cigányoknál voltunk. Csütörtökön Rátonba és Krasznán, pénteken pedig Horvátba imádkoztunk a hitben való állhatatosságért. Január 8.-án, szombaton este itthon Krasznán, a Krisztusban levő győzelmes hitet kértük. "Minden dicséret a Krisztus Jézusé..."