2010. június 21., hétfő

Vegyes érzelmekkel teli alkalmak

Most nem vagyok képes arra, hogy írjak, mert ilyenkor a legszebbnek látszó szavak is kevésnek bizonyulnak azoknak a gondolatoknak a kifejezésére amit a szívem érez. Nehéz elbúcsúzni és itt hagyni azokat a testvéreket, gyülekezeteket, akik őszintén szerettek és akiket az elmúlt évek alatt mi is nagyon megszerettünk. A sorok helyett had beszéljen most néhány kép.A csernátoni gyülekezet elöljárója kedves családjánál Rákosi András testvéréknélA márkosfalvi testvérekkel


A kézdivásárhelyi gyülekezet tagjaival ...


akik szeretetvendégséggel is készültekA bükszádi, mikóújfalui és a gábor testvérekkel, akik szintén szeretetvendégséggel búcsúztakBertalan P. ny. lp. átadja a szentgyörgyi gyülekezet ajándékát, egy miniatűr székelykaput


Vendég szolgatársak és a helyi gyül. elöljárói


A sepsiszentgyörgyi gyülekezet testvériségének egy részével


Nagyon hálás vagyok az Úrnak az itt töltött majdnem nyolc esztendőért, a tőle kapott kegyelmi áldásokért, a testvérek szeretetéért, kedvességéért, megértéséért és mindazért amire itt tanított engem az Úr. Isten jutalmazza meg a sepsiszentgyörgyi gyülekezet és  körzetet minden egyes tagját és hozzátartozóját. Hallgassa meg imádságaikat és tegye életüket gyümölcsözővé Isten neve dicsőségére!

Innen valószínű ez az utolsó bejegyzésem. Kérünk imádkozzatok érettünk, hogy tegye az Úr áldottá és jószerencséssé költözködésünket. Ahogy lesz rá lehetőségem majd újból jelentkezem. Addig is az Úr legyen mindnyájatokkal!


2010. június 5., szombat

Vendége(s)k(edés)

Az elmúlt vasárnap, május 30.-án délelőtt fiaimmal Kovásznán voltunk, ahol az alkalom végén a gyülekezettel, a Sepsiszentgyörgyi Körzet ügy intéző lelkipásztor kérdéséről beszélgettünk, amire János Csaba lp. testvéremet kérte fel a SzMk vezetősége. Testvérünk el vállalta, amibe a helyi gyülekezet beleegyezett és megértette a kialakult helyzetet. (Ezt csütörtök este a Sepsiszentgyörgyi testvérek is egyöntetűen elfogadták.) A Szentgyörgyi Körzet ügyintéző lelkipásztorának könnyebbséget jelent, hogy 1) A körzetben van három felavatott testvér: Sepsiszentgyörgyön Bertalan Péter nyugalmazott lp., Sepsibükszádon Jankó György diakónus és Kézdivásárhelyen Veress Bálint diakónus 2) A körzetnek van meghívott lelkipásztora Dóczi Tibor IV éves teológiai hallgató személyében, aki elfogadta a körzet meghívását és szeptember végén ide is fog költözni. A kovásznai alkalom után, Knott Ferenc testvérék fogyasztottuk el a finom ebédet, a helyi lelkipásztorral és családjával együtt. Ezután a Hargitára mentünk a feleségemért, aki a hétvégén a Női Csendes napokon vett részt. Este 6,oo órától Bálint Pál és Ibolya testvérékkel a Csíkszeredai Gyülekezetben voltunk, ahol többek között elköszöntem a gyülekezettől, mivel több mint két éven át ügy intézője voltam ennek a közösségnek. Nagyon kellemes légkörben zajlott az alkalom, amikor nemcsak én, de a helyi testvérek is visszaemlékeztek az együtt eltöltött időszak örömeire, nehézségeire és áldásaira. Minden jóért egyedül az Úré a dicsőség! Az együttlét után közös vacsorával vendégeltek meg a helybeliek, ahol testvéri légkörben folytattuk a beszélgetést, majd elbúcsúztunk és haza indultunk.  (Örvendek, hogy ez a gyülekezet is kapott lelki munkást a Szabó Szilárd végzős teológiai hallgató személyében.) 

Csütörtökön, június 3.-án meglátogattak bennünket Elek Gyula és Ibolya Szalárdról (a feleségem egyik nővére), Jan és Ella Noom Hollandiából (a Szalárdi Öregek Otthona leglelkesebb és kitartóbb támogatói) és egy idős holland házaspár, akikkel kiruccantunk a Peles kastélyhoz, ahol 2002 őszén mikor ideköltöztünk, szintén velük együtt voltunk utoljára.
Jobbról balra: Ella Noom, Elek Gyuláné Ibolya és a feleségem


Este a bibliaórára hazajöttünk és a vendégekkel való vacsora után itthon szolgáltam a bibliaórai igéből. Péntek délelőtt özv. Kiss Lászlóné Bertuska testvérnő volt a vendégünk, aki a hatvanas évek második és a hetvenes évek első felében férjével néhai Kiss László lp. testvérrel együtt ezen a vidéken szolgáltak. A következő napok borongósak, esősek és hidegek voltak, de az előrejelzések szerint felmelegedést várhatunk. Áldott legyen mindenért az Úr neve!