2011. június 21., kedd

Iskola évzáró(k)

Az elmúlt héten pénteken Jonatán fiunknak voltunk az évzáróján, aki hála az Úrnak szép eredményt ért el, mivel osztályelső lett. Hálát adtunk, hogy a sok biztatás, a segítség és az annak való engedelmesség nem volt hiábavaló. (Hisszük, hogy a jelenleg érettségizőkért mondott imáink sem lesznek hiábavalóak.) 
Vasárnap délelőtt a cigány gyülekezetben voltunk kb. 10 fiatallal a magyar gyülekezetből, akik áhítattal,  énekekkel és imádsággal szolgáltak. Jól éreztük magunkat, mert újból megtapasztaltuk az Úr jelenlétét.
Délután két kocsival Erkedre mentünk, a Zilahi Bibliaiskola évzáró ünnepségére. Ez azért is öröm nekem, mivel a 14 diák közül 6 tanuló krasznai. Igehirdetéssel Pardi Félix kémeri lp. szolgált, ami után az istentisztelet keretén belül diplomaosztásra is sor került, mivel hatan befejezték tanulmányaikat. Ezekért a testvérekért a jelenlevő lelkipásztorokkal imádkoztunk.


Az alkalom végén az erkedi testvérek vendégszeretetét élvezhettük akik finom és bőséges vacsorát készítettek a vendégeknek. Hazaindulás előtt csoportképet is készítettünk a bibliaiskola diákjai és a tanárai. Sajnos nem minden tanár és diák tudott részt venni ezen a szép és áldott alkalmon. Az Úr áldja meg őket is.


Szeretném bátorítani a Szilágyságban élő hívő testvéreimet - fiatalokat, középkorúakat és bárkit aki szükségét látja a növekedést Jézus Krisztus megismerésében és szeretne még több bibliaismeretre szert tenni, hogy a szeptemberi hónap folyamán jelentkezzen Budai Lajos zilahi lp. testvérnél a bibliaiskolába. Akiknek pedig már nem tehetik, bátorítsák különösen a fiatalokat, hogy kihasználva ezt a lehetőséget, még felkészültebben szolgálhassák azt, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért. Mk 10,45
Azért imádkozom, hogy mindazok akik ezt elvégezték megtalálják Istentől rendelt helyüket úgy a gyülekezetben, mint a társadalomban, hogy Jézus Krisztus hű szolgái lehessenek. 1Tim 4,6
Kérlek tegyétek ezt ti is!

2011. június 15., szerda

Pünkösd ünnepe

Hálás vagyok Istennek az elmúlt ünnepért, különösen az igei üzenetekért, amit nekem mondott az Úr. És azért is amivel a gyülekezeteinkben levőket érintette meg. Tudom és hiszem, hogy egyetlen ige sem volt hiábavaló.
Pünkösd I. napján délelőtt Rátonba voltam Kercsúj Árpád testvéremmel aki újból meglátogatott bennünket. Délután a helyi ifjúság egy részével és Árpáddal Kecelben voltunk, akik szépen szolgáltak énekekkel és bizonyságtételekkel. Este itthon Krasznán szolgáltam.
Pünkösd II. napján délelőtt Jankó Gyurka testvérrel Horvátba, délután pedig a cigány testvéreknél voltunk. Este itthon voltam, ahol Albu Levente testvér hirdette az igét, aki a Sepsiszentgyörgyi körzetben is gyakran meglátogatott bennünket. Testvérem a kolozsvári magyar egyetemisták között teljes idejű misszió munkás. 
Pünkösd III. napján délelőtt Rátonba voltam ahova két helybeli testvér is elkísért és ahol Papp László lp. testvéremmel és barátommal szolgáltunk. Este itthon Krasznán vendégünk volt Kriszt István Magyarországról és Papp László lp. aki a székelyhídi romák között szolgál. 
Az ünnep alatt az Úr Lelke a következő dolgokra figyelmeztetett, tanított:
- Krisztusé akkor és addig lehetek, míg az Ő Lelke bennem van
- akiket Isten Lelke vezet, csakis azok Istennek fiai 
- a Szentlélek Jézushoz, és a kereszthez vezet
- Isten Lelke nem él együtt a hívők szívében bűnökkel
- a prédikálás imádság nélkül eredménytelen
- a Szentlélek munkája folyamatos, amit nekem engednem kell 
Ezzel kapcsolatosan egy ének jutott eszembe, ami imádságom lett újból:  
"Uram, folytasd kérlek bennem a jó munkát, Te kezdted el, Te vidd véghez mit tervedbe foglaltál. Nem számít mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át." 

2011. június 10., péntek

Mindennapjaink

Június 5.-én vasárnap egész nap itthon voltam Krasznán. Délelőtt az igehirdetés után úrvacsorához is járultunk amit legtöbbször Dimény Miklós avatott testvérrel szoktam végezni. A finom ebéd után amit Miklós testvérék fogyasztottunk el, Sámuel Kecelbe ment néhány fiatallal, én pedig úrvacsorát vittem egy idős beteg testvérnőnek.
Ezután meglátogattam egy családot ahol jó beszélgetésünk volt, majd együtt imádkoztunk. Este újból itthon szolgáltam az előírt igéből, ami után két családot látogattam meg, úgy gondolom nem hiába. Áldassék érte az Úr neve!
Június 6.-án hétfőn Dimény Árpád tv. az erőgépével felszedte a lp. lakás udvarán levő járdamaradék betonlapjait és elkészítette az udvart a járda és a kapukijárat lerakására. Néhány tv. jóvoltából a téli tűzifát is behordtuk a "színházba" ahogy egyik testvérem a fás szint nevezi.
Június 7.-én kedden reggel három mesterember nagyon ügyesen bemérte a szintet a szükséges eséssel. Nekem 10,oo órára Zilahra kellett mennem ahol a Zilahi Missziókerület lelkipásztorai találkoztunk, beszélgettünk és imádkoztunk. Ezen az alkalmon jelen volt id. Veress Ernő tv is, aki ezen a héten és pünkösd első napján Zilahon szolgál.
Két nap alatt befejezték a járdalapok lerakását, amit gyülekezetünk nevében ezúton is hálás szívvel szeretnénk megköszönni Pop Imre polgármesternek Szép és minőségi munkát végeztek a szakemberek. 
A mesterek nem könnyű munkája prédikált is nekem és eszembe juttatta az igét: "Készítsétek az Úrnak útját..." És 40,3 "Vegyetek el minden botránkozást népem útáról." És 57,14
Június 8.-án este a szolgálattevőkkel is találkoztunk akikkel imádkozó szívvel készültünk az előttünk álló pünkösd ünnepére, várva Isten lelkének újabb kiáradását.
Közben a rendelkezésemre álló időt úgy igyekeztem beosztani, hogy haladjak a 2012 Áhítat két hétre szóló elmélkedéseinek megírásával is, amit Istentől kértem el és hiszem, hogy áldássá fog tenni majd annak idején. A következő napokon az ünnepi szolgálatokra szeretnék koncentrálni. Tudom, hogy az Úrnak lesz új, friss és lelket erősítő üzenete gyülekezeteink számára. Segíts Uram, hogy így legyen!