2010. július 27., kedd

Krasznai nyár

Rohan az idő. Itt is gyorsan telnek a napok, hetek, hónapok, ... Már több mint egy hónapja, hogy krasznai lakosok vagyunk. Mivel nagy a gyülekezet, sok a tennivaló is. A beiktatás után az első gyülekezeti esemény július 17.-én Tencut Zoltán (végzős teol. hallg.) és Szabó Evódia (a krasznai gyül. tagja) menyegzője volt.
A következő héten kedves régi ismerőseink Tóth Gedeon (Margitta) és felesége (Fejér) Annamária (hajdani székelyföldi lakos) aranyos gyermekeikkel látogattak meg minket.
Rá néhány napra Bertha László testvéremék tértek be hozzánk Székelyföldre való utazásuk alkalmával. Július 24.-én délután olyan felhőszakadás volt a faluban, amire idős emberek is alig emlékeznek. Ennek következtében rövid idő alatt úgy megnőtt a tőlünk kb. 20 m-re levő patak, hogy a képen látható helyzet következett be. Sajnos volt olyan lakás is ahová bement a víz. Fiaimmal próbáltunk a szomszédoknak segíteni, majd a mi szennyvíz gödrünket és kutunkat ami szintén színültig megtelt. 
Holnaptól táborozni megyünk a gyülekezetből kb. 60 fiatallal hét napra Tuszára. Velünk jönnek Kémerről Pardi Félix testvérék 7 fiatallal. Kérlek imádkozzatok érettünk, hogy tegye az Úr áldottá ezt a táborozást és látogassa meg alkalmainkat megtérésekkel, megújulásokkal. 


2010. július 13., kedd

Beiktatás Istentől rendelt új helyünkön

Az elmúlt vasárnap délelőtt sor került a beiktatásunkra a Krasznai Gyülekezetben. Az áhítat alkalmával Veress Bálint kézdivásárhelyről, Gergely Pál volt krasznai lp. és Bódizs Sándor egyik helyi elöljáró buzdítottak bennünket imára. Ezt követően az iktató bizottság egy része ifj. Budai Lajos zilahi lp. a Szilágysági Missziókerület és az iktató bizottság elnöke, dr. Borzási István a RMBGySz jelenlegi elnöke, Bálint Pál a RMBGySz egyik alelnöke, Bándi Sándor és Borzási Gyula lp. a Székelyföldi Missziókerület elnöke foglaltak helyet a szószéken. Alkalmi igét Bándi Sándor lp. olvasott és hirdetett a Bir. 6,11-24 alapján. A személyes bizonyságtételem, önéletrajzom után a képen látható testvérek imádkoztak érettem.Ezután köszöntések következtek Dimény Miklós helyi elöljáró, Borzási Pál előttem szolgáló lp., Bálint Pál lp., Borzási Gyula lp., Pop Imre helyi polgármester, dr. Borzási István lp., Bálint Pálné Ibolya a Nőszövetség elnöke, Kádár György helyi ref. lp. részéről míg Ivánitzki Efraim a sepsiszentgyörgyi és Rákosi Árpád a csernátoni gyülekezet részéről. A köszöntések között a helyi énekkar gyönyörűen énekelt. A délelőtti alkalom ifj. Budai Lajos lp. igeszolgálatával zárult. A finom ebédet az imaterem alagsorában fogyasztottuk a vendégekkel közösen amit a gyülekezetből levő testvérnők egy csoportja készített és a helyi fiatalok és testvérek tálaltak fel. 

Az ebéd után többen is a rokonok és ismerős testvérek közül eljöttek megnézni, hogy hol kereshetnek bennünket ha erre járnak. Jó volt találkozni a Székelyföldről, Biharból és Szilágyságból érkezett testvérekkel, ismerősökkel.

Délután 4,oo órától folytattuk ünneplésünket az Úr jelenlétében. Bevezető (székfoglaló) igeszolgálatom alapjául az 1Kor. 9,16-23 vettem, amit az Úr helyezett a szívemre és nyitott meg és amiben az evangélium hirdetésének szükségességéről, kényszeréről és felelősségéről beszéltem amire szeretnék kész lenni itt is, hogy mindenkinek örömmel hirdessem. Szeretném, hogy Pál szavai visszhangra találjanak bennem míg e földön szolgálom Uramat: "Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden lehetséges módon megmentsek közülük néhányat." Ezt követően újabb köszöntések következtek Chis Nicolae ortodox pap, Nagy Ferenc Ev-i Testvérgyül. elöljáró, Dóczi György kibédi lp., Kovács Sándor rátoni diakónus, Boncidai Mihály horváti elöljáró, Gergely Pál sámsoni lp., Jankó György bükszádi diakónus, Veress Bálint kézdivásárhelyi diakónus, id. Bódizs Sándor helyi diakónus, Budai Csaba roma elöljáró és Hajas Miklós volt krasznai diakónus részéről. Végül Pardi Félix kémeri lp. testvérem és barátom az Ef. 1,15-16 alapján való szolgálatával zártuk a délutáni alkalmat. 

A köszöntések által sok igei jó tanácsot és bátorítást kaptam testvérektől, szolgatársaktól a munkára ami itt Krasznán vár reám. A nap végén, mikor már a vendégeink is elmentek két ige forgott a szívemben. Az egyik Mózes mondása, kérése: "Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te utadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped. És monda: Az én orcám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak? Monda néki Mózes: Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van." 2 Móz. 33,13-16 A másik pedig mikor az angyal biztatja Illést:
"És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van."  1 Kir. 19,7 

Mindkét ige nagyon kedves számomra. Az első az én imádságom is. A második biztató és tényfeltáró jelleggel bír számomra Isten részéről. Mindkettőbe szeretnék belekapaszkodni és az Urra figyelve, akaratát megértve dolgozni. 

A tegnapi nap folyamán temetésünk is volt. Egy a zilahi gyülekezethez tartozó testvérnő halt meg a krasznai öregek otthonában, de mivel Budai Lajos testvérék nem voltak idehaza és megkértek erre, örömmel hirdettük az evangéliumot ezen az alkalmon Jankó Gyurka testvérrel aki még nem ment haza. Az ének és zenekar ezen az alkalmon is részt vett és szépen szolgált. Minden áldásért az Úré a dicsőség! Köszönjük érettünk mondott imádságaitokat amire a jövőben is számítunk.

Néhány kép az alkalomról ...

2010. július 4., vasárnap

Új fejezet

Isten oltalma és kegyelme folytán 2010. június 23.-án este kevéssel 11,oo óra után megérkeztünk Krasznára, ahol a jövőben munkánk során szintén szeretnénk megtapasztalni Isten áldását. 

Kedves testvérek vártak és fogadtak. Csütörtökön 24.-én reggel a testvérek segítségével lepakoltunk a kamionról. Ebédet Dimény Erzsike testvérnő hozott, akik előző este finom vacsorával és szállással vártak. A bútorok helyrepakolásánál és beállításánál is a helyi testvérek segítettek. Csütörtök este a helyi cigány testvérek között szolgáltam. A következő napokban kerestük a helyünket a gyönyörűen felújított lakásban és igyekeztünk mindent a helyére tenni. Péntek délben Dimény Miklós elöljáró testvérem családjánál ebédeltünk, aki felavatott gyülekezeti vén és egyik legközelebbi munkatársam lesz a jövőben. Este a helyi magyar gyülekezetben szolgáltam Szabó András lp. testvérrel aki éppen hazafelé tartott Mihályfalvára, de az esti alkalomra itt maradt. Szombaton Fehér István, vasárnap Kocsis Ferenc testvérék voltunk ebéden illetve vacsorán. A testvérek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy hamar megszokjuk és könnyen beilleszkedjünk az új környezetbe.

Június 27.-én, vasárnap délelőtt és este itthon voltam és szolgáltam. Délután a Krasznahorváti Gyülekezetben voltam családommal együtt. 

Hétfőtől a teendők mellett néhány családot is meglátogattam. Kedden este a fiatalokkal voltam együtt. Csütörtök este Rátonban, péntek este itthon szolgáltam. Június 4.-én vasárnap de itthon, délután a cigány gyülekezetben, este pedig Rátonba voltam családommal. 

Ma, hétfőn Pardi Félix kémeri lp. meghívására Veress Efraim, Nagy István, Fekete Csaba, Albert Zsolt és Szabó András lp. szolgatársaimmal együtt beszélgettünk és imádkoztunk, ebédre pedig finom bográcsossal vendégeltek meg. 

Az elmúlt napokban többen is a gyülekezetből és a szomszédok közül megkérdezték: Na, hogy érzik magukat Krasznán?! Mindamellett, hogy nem könnyű elfelejteni Székelyföldet, mégis azt kell mondjam, hogy Isten gyermekeinek, szolgáinak mindig ott a legjobb ahol Ő akar látni. Mindezek mellett Mikes Kelemen egyik mondása jut eszembe: Úgy szeretem Rodostót, hogy nem felejtem Zágont! 

Tudom és megvagyok győződve, hogy Isten akaratából vagyunk itt és az minden vágyam, hogy akaratát megértve legyek kész cselekedni is azt. Imádkozzatok érettünk!