2009. augusztus 27., csütörtök

A múló idő és hatásai

Már az elmúlt hetek utazásai alatt érdekes zajt hallottam a kocsi jobb első részénél. Szerdán és pénteken még elmertem menni vele a körzetbe, de mivel a zaj egyre nagyobb lett, megnézettem Ivánitzki Efraim testvéremmel, aki megállapította, hogy a jobb féltengely belső feje van megmenve. Pénteken megrendeltem az alkatrészt, ami szombatra meg is érkezett.
Augusztus 23.-án, vasárnap Ivánitzki István testvéremmel, feleségével és feleségemmel mentünk a körzetbe. Délelőtt Csernátonba voltunk és az előírt igéből szolgáltunk. A déli órában tagfelvételünk volt, amikor két fiatal (Fegyver Gyöngyvér és Rákosi Alpár) bizonyságtételét hallgattuk meg arról, amit Isten végzett az életükben. Ha az Úr akarja és élünk aug. 30.-án lesz a bemerítésük a csernátoni imaházban.
Az ebéd alkalmával Rákosi András és Rózsika testvérékkel együtt ünnepeltük 25. éves házassági évfordulójukat és kisebbik fiuk, Alpár 18. születésnapját. (A kép jobb szélén.)

Hálát adtunk Istennek a megtartásért, a kegyelemért amiben részesítette testvéreink családját és a továbbiakra nézve is mennyei Atyánk áldását kértük életükre.
Délután Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen voltunk. Kézdin aratási ünnepélyt tartottunk, ahol együtt szolgáltunk a csernátoni testvérekkel akiket meghívtunk erre a délutánra. Az alkalom végén a helybeli testvérek által szervezett agape vendégség mellett jól elbeszélgettünk, majd vendégeinkkel a Veress család otthonába folytattuk a beszélgetést a bőségesen megterített asztal mellett.
Augusztus 24.-én, hétfőn délelőtt Ivánitzki Efraim testvérem kicserélte a "megfáradt" alkatrészt, ami után du 3,oo órára a Hargita Keresztyén Központba mentem, ahol a Székelyföldi Missziókerület vezető tanácsának volt megbeszélése. Többek között megszerveztük a Székelyföldi hálaadó alkalom és a Székelyföldi Bibliaiskola tanévzáró istentiszetelet szolgálatait, amire szeptember 13.-án kerül sor a Hargitán.
Augusztus 25.-én, kedden Mikóújfaluban voltam ahol a bibliaóránkra eljött egy középkorú hölgy aki figyelmesen és érdeklődve hallgatta végig énekeinket és az ige alapján való beszélgetésünket. Örömmel vettük tudomásul, hogy jól érezte magát köztünk és azt ígérte, jönni fog máskor is. Imádkozunk ezért! Azután Bükszádon voltam, ahol szintén kedves alkalmat kaptunk Istentől.
Augusztus 26.-án, szerdán Márkosfalvá, Kézdin és Csernátonban voltam, ahol azért is imádkoztunk, hogy az Úr áldja meg számunkra a bemerítési alkalom napjának minden mozzanatát. A bibliaóra után a bemerítkezendőkkel volt még egy rövid megbeszélésünk.
Kérlek titeket imádkozzatok azért, hogy az Úr újítsa meg ezt a gyülekezetet, és adjon megtérést azoknak akiknél ez még nem történt meg, hogy készek legyenek felvállalni az Úr Jézus követését és annak velejáróit bárhol, bármikor, bárki előtt.
A múló idő mindegyikünk életében mély nyomokat hagy. Ezzel kapcsolatosan egy kedves igevers jut eszembe:
"Azért nem csüggedünk; ha a mi külső emberünk megromol is,
a belső mindazáltal napról napra újul."

(2Kor. 4,16)

2009. augusztus 21., péntek

Augusztusi események

Ennyi lemaradás után alig tudok napirendre térni ami a blog írást illeti, mivel a teendők mindig előbbvalók mint az azokról való beszámolás. Most megpróbálom behozni a lemaradást, éppen ezért csak a fontosabb eseményekről írok röviden.
Augusztus 2.-án vasárnap itthon szolgáltam, délelőtt Bertha László testvérrel Körmendről, este pedig aratási jellegű igéből.
Augusztus 4.-én este Bertha Laci testvéremmel Bükszádon voltunk ahova átvittük magunkkal a Mikóújfalusiakat is. Hála az Úrnak, hogy megtelt testvérem mikrobusza és áldott alkalmat adott nekünk az Úr.
Augusztus 6.-án Hargitán voltam ahol a Tábor vezetősége tanácskozott.

Augusztus 9.-én vasárnap Csernátonban voltam ahol délután aratási jellegű alkalmat tartottunk. Este pedig Kézdin szolgáltam.
Augusztus 10.-én délelőtt a krasznai gyülekezet és körzet részéről kerestek meg bennünket. Délután Bertha Laci és Lipeczki Levente testvéreim családjával kimentünk egy kicsit a szabadba, ahol nagyon jó együttlétünk volt.

Augusztus 14.-én pénteken Szalárdra utaztunk, ahol feleségemnek két leánytestvére is lakik. Átutazóban voltunk és ott szálltunk meg éjszakára. Nagyon kedvesen fogadtak.
Augusztus 15.-én reggel Magyarországra, Kondorosra mentünk, ahol Irénke húgom nagyobbik leányának Elizának volt a menyegzője. Mivel a meghívottak az ottani imaházban nem fértek volna el, a menyegzői istentisztelet a helyi evangélikus templomban volt megtartva. Alkalmi igehirdetéssel a Bir. 1,1-3 alapján szolgáltam, majd kézrátétellel a helyi lelkipásztorral Farkas Zsolttal imádkoztunk az ifjú párért.


Augusztus 16.-án délelőtt és este is Monoron szolgáltam, ahol Seres Győző teológiát végzett testvér a meghívott lelkipásztor, aki Bályokról (Erdély, Bihar megye) származik és Magyarországon végezte teológiai tanulmányait és akinek az édesapja régi jó barátom.

Augusztus 17.-én hétfőn délelőtt feleségemmel együtt meglátogattuk a Seres Győzőt és feleségét Erikát akikkel egy kicsit közelebbről is megismerkedhettünk.
Délután vértestvéreimmel és családjukkal kimentünk a szabadba és együtt töltöttük a nap hátralevő részét.

Augusztus 18.-án kedden délelőtt hazafelé indultunk. Útközben Nagyváradon a szövetségnél és Lónán álltunk meg egy rövid időre, ahol a feleségem egyik kedves barátnőjével Halász Johannával és családjával találkoztunk, akinek a férje munkatársam volt mikor még Margittán dolgoztam. Lónán megkértek a testvérek, hogy maradjak ott az esti összejövetelen, amit meg is tettünk, hiszem nem volt véletlen és hiábavaló.

Éjjel 2,oo óra után értünk haza és nagyon jól esett a pihenés.
Augusztus 20.-án Ivánitzki István és felesége voltak a vendégeink. A bibliaórán együtt szolgáltunk István testvéremmel, majd együtt vacsoráztunk, beszélgettünk és imádkoztunk.

2009. augusztus 5., szerda

Képes beszámoló szabadságunkról

Július 19.-én de Bükszádon szolgáltam, du családommal együtt Csíkszeredában voltunk ahol meghívott vendégünk volt Kelemen Szabolcs Marosvásárhelyről aki a Hargita Központból jött le szolgálni, ahol a tinihetet vezette.


Az alkalom után szabadságra mentünk Libánra (Gyergyó és Udvarhely között), ahol tavaly is voltunk. Csendes hely ez, ahol nem zavar a telefon, az internet, még a villanyfénye sem.


Július 20.-át, a hétfői napot együtt töltöttük Novák Zsolt testvéremmel és családjával.
Július 21.-én, kedden délelőtt Zsolt egy gyergyói keresztyén rendőrrel látogatott meg, akit tavaly a sátoros evangélizáció alkalmával ismerhettem meg.
Július 22.-én szerdán este Gyergyóban voltunk az esti összejövetelen, ahol az alkalom végén sokat énekeltünk.


Július 22.-én csütörtökön du Borszékre mentünk, ahol szintén együtt voltunk Isten igéje mellett. Hazafelé menet Libánhoz közel egy nagy medvét is láttunk, ami az úttól alig 10 m-re épp hangyászott. A kocsi mellől vagy 3-4 percig néztük, ami után észrevett és tovább ballagott. Kár, hogy nem volt nálam a fényképező gép mert érdemes lett volna lencsevégre kapni.
Július 25.-én, szombaton reggel a gyerekeket Gyergyóba Novák Zsolt és Erika gondjaira hagytuk és a feleségemmel Nagyváradra mentünk. Útközben bementünk és meglátogattuk Tőtős János testvéréket akikkel kellemes időt töltöttünk együtt. Délután 5,oo óra felé érkeztünk Nagyváradra Király Mária húgomék ahol egy rövid időt töltöttünk, majd dr. Simon József testvérrel és feleségével találkoztunk megbeszélve a vasárnapi programot.
Július 26.-án de az 1.-es sz. gyülekezetben, du 6,oo-tól a rogériuszi imaházban bemerítési alkalommal szolgáltam.

A déli órában Marika húgomék találkoztunk Irénke húgom nagyobbik lányával, Elizával és vőlegényével Sándor Zsolttal, akikkel a közeljövőben esedékes menyegzőjükről váltottunk néhány szót. Az ízletes ebédet Szabó László lp. testvér családjánál fogyasztottuk el. A közös vacsora után meglátogattuk Sebestyén Jocóékat, akinek a felesége Emese, rokonság az én feleségemmel. Jól esett találkozni a sok kedves régi ismerőssel, rokonnal, lelki testvérrel.
Július 27.-én, hétfőn de miután feleségem testvérei közül kettővel is találkoztunk egy rövid időre, Székelyföld felé vettük az irányt. Már esteledett mire Gyergyóba érkeztünk, ahonnan a gyerekekkel együtt Libánra mentünk, ahol folytattuk szabadságunkat.
Július 28.-án, kedden délben ismét meglátogattak bennünket Novák Zsolt testvéremék, egy magyarországi unokatestvérével és családjával és velük együtt feljött Székely Béla kiskapusi lp. és családja is. Jó volt együtt beszélgetni és imádkozni. Az asztalnál 20-an ültünk.


Július 29.-én, szerdán este újból Gyergyóba mentünk a gyülekezetbe, ahol már szinte otthon éreztem magamat.
Július 30.-án, csütörtökön délután meglátogattak Novák Zsolt unokatestvére Györgyi és László családjukkal. Ezután a fiaimmal és Ricsivel (Zsolt tv. nagyobbik fiával) elmentünk a zetelakai tóhoz, ahol a fiuk egy nagyot fürödtek, ami annyira ízlett nekik, hogy alig lehetett őket kivinni a vízből.
Július 31.-én, pénteken reggel Novák Zsolt testvéremmel kimentünk Marosfőre, ahol meglátogattuk Marton Attilát és családját, akikkel áldott alkalmat tölthettünk együtt. Hiszem, hogy ez a találkozás egy tartós kapcsolat kezdete volt, amit az Úr gyümölcsöztessen az Ő országa terjedése érdekében azon a vidéken.
Déli 2,oo óra körül hazafelé indultunk és este kb. 6,oo óra felé az Úr kegyelméből békességben haza is érkeztünk.
A következő napon, augusztus 1.-én várt a sok tennivaló. Ezen a napon volt 7 (hét) éve, hogy Sepsiszentgyörgyre költöztünk. Visszatekintve, olyan rövidnek tűnik ez az idő.
Hála az Úrnak mindazért amit ez idő alatt adott nekünk és az itteni gyülekezeteknek.
(Hamarosan folytatom...)