2011. április 29., péntek

Röviden az ünnepekről

Majdnem tíz hónapja már annak, hogy krasznai lakosok vagyunk. Az ünnepek előtt visszagondoltam a Széplaki körzetben töltött időkre, amikor az ünnepek harmadnapját mindig valamelyik szilágysági gyülekezetben ünnepeltem. Így volt ezen az ünnepen is, azzal a kivétellel, hogy most a nagyhetet és az ünnep mindhárom napját is Szilágyságban töltöttem... Ha ezekre a napokra gondolok, hálával telik meg a szívem. Mindamellett, hogy hosszú és fárasztó volt ez az ünnep a sok szolgálat miatt, de annál több áldást éltem, éltünk át a gyülekezetekben azokkal a testvérekkel, akik jelen voltak alkalmainkon, mert az Úr most sem hagyott bennünket üzenet nélkül, megnyitotta az Igét és szólt hozzám/hozzánk.


Virágvasárnap utáni héten szombat kivételével minden este összegyűltünk, amikor az Úr Jézus nagypénteki útjával foglalkoztunk. Hétfőn este itthon szolgáltam. Kedden reggel 9,oo órától a Zilahi Missziókerület lelkipásztorai és feleségeik találkoztunk Zilahon, ahol többek között örömeinket és imatémáinkat oszthattuk meg és imádkoztunk egymásért. Ezután a Zilahi Mk vezetőivel tanácskoztunk. Este a Cigány Gyülekezetben szolgáltam. Szerdán este ismét itthon voltam a nagy gyülekezetben. Csütörtökön este Rátonban virrasztónk volt, Szabó Zsuska tv-nő költözött az Úrhoz. Nagypéntek délelőtt Horvátba voltam, délután 16,oo órától pedig a krasznai ének és zenekarral Rátonba voltunk az említett testvérnő temetésén. A háznál a Jn. 19,31-37 alapján szolgáltam, míg a temetőben Dimény Miklós tv. a Jn. 11,25-26 alapján szólt a feltámadás reménységéről. Szombat az ünnepre való készülődéssel telt. Este Zilahon voltam mivel Eszter leányunk is hazajött. Húsvét vasárnap délelőtt Rátonba, délután Kecelbe, este itthon Krasznán szolgáltam. Húsvét hétfőn délelőtt Horvátba, délután a Cigányoknál, este szintén itthon voltam, ahol vendégeink is voltak. Húsvét kedden délelőtt a fiammal és két másik krasznai testvérrel Rátonba voltunk, este pedig, az ünnep utolsó alkalmával itthon Krasznán szolgáltam Csepei Géza testvérrel aki ippi származású de jelenleg Budapesten él.


Ami különös módon megfogott az ünnepek alatt, hogy a feltámadás ereje ma is képes emberi életek megváltoztatására, amit nekünk hinnünk és imádkozó szívvel hirdetnünk kell. Erre pedig nemcsak a kívülvalóknak, hanem a reményt vesztett, kételkedő, az összejövetelekről elmaradozó tanítványoknak, Tamásoknak is szükségük van. Mindenütt az előírt igéket vettem, amelyek most is megmelegítették és átjárták a szívemet. Dicsőítem az Urat a Szentlélek által kapott friss üzenetért a régi igékből.


"Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk;

újítsd meg a mi napjainkat, mint régen."

Jer. sir. 5,21