2008. szeptember 30., kedd

Küldetésünk és ami ezt követi

Szerdán, csütörtökön és pénteken a már megszokott helyeken voltam. De nem csupán szokásból, (mégha az Úr házába való járás jó szokás is) mert mindegyik helyen megértette az Úr velünk, hogy milyen nagy szükségünk van az ige standardja (szabványa, mércéje) szerinti életre, az Isten által elvárt szentség elérése érdekében. Csütörtök este befejeztük a bemerítésre való felkészítőt is. Most már csak a felvétel van hátra. Imádkozom, hogy Isten áldja meg mindazokat akik a bemerítésre jelentkeztek, amit ha az Úr is megengedi, október 5.-ére terveztünk.
Már hétközben is, de különösen szombaton betöltött a vasárnapi igék üzenete, ami jól esett a lelkemnek. Este itthon a fiatalokkal a 2Móz. 35,30-36 alapján a Képességeink és ajándékaink témájával foglalkoztunk. Először arról beszélgettünk mi ezekben a közös, majd arról, hogy miben különböznek, végül pedig megnéztünk néhány fontos tanácsot az igéből, ahogyan képességeinket és ajándékainkat használnunk lehet illetve kell, hogy ajándékozónk célt érjen azokkal bennünk és általunk.
Vasárnap de Csernátonba szolgáltam. Itt tudtam meg, hogy Rákosi Árpád felesége Ibolya (Bertalan Péter ny. lp. leánya) Kézdin van a kórházban. Imádkozzatok ti is érette!

Csel. 23, 1-11 Bizonyságtétel a nagytanács (szanhedrin) előtt
Milyen volt Pál bizonyságtétele...
I. Rendezett életből fakadó 1.v.
1. Bátran szemükbe néz
2. Jó lelkiismerete van
3. Istennek való szolgálatára hivatkozik
II. Isten törvényéhez ragaszkodó 2-3.v.
1. Szóvá teszi az azzal szembeni visszaéléseket
2. Nem fél kimondani az igazságot
3. Annak tiszteletbentartására hív másokat is
III. Alázatot tanúsító 4-5.v.
1. Elfogadja a figyelmeztetést
2. A törvényt magára is alkalmazza
3. Feletteseinek megadja a kellő tiszteletet
IV. Leleményes 6-9.v.
1. Nemcsak imádkozik de gondolkodik is
2. Vállalja vallási hovatartozását (ha ez segít valamit)
3. Nyíltan megvallja reménységét

A déli órában Rákossy András elöljáró testvérrel meglátogattunk egy családot, akik az utóbbi időben kezdték hanyagolni a gyülekezeti alkalmak látogatását. A beszélgetés jó légkörben folyt. Kérjük, az Úr munkálkodjon életükben és adjon nekik szellemi józanságot!
Délután és este Márkosfalván majd Kézdivásárhelyen voltunk együtt a testvérekkel.

Jel. 7, 1-4; 9-17 A megváltottak serege
Akik alkotni fogják...
I. Akik "kijöttek" a bűn nyomorúságából 14.V.
II. Akik megtisztultak a Bárány vérében 14.v.
III. Akik fehérruhába öltöztek 9 és 14.v.
IV. Akik Istennek szolgálnak 3.v.
V. Akik győzelmes életet élnek 9.v.

Mindkét helyen az úrvacsora keretén belül hálát adtunk a Bárány vérének tisztító erejéért, ami mind máig nem veszített tisztító erejéből.
Este együtt volt a család, mivel Eszter is hazajött egy rövid időre.
Hétfőn a feleségem Eszter leányunkkal egész nap pakolásztak. Este lefekvés előtt családi körben adtunk hálát gyermekeinkért, különösen Eszterért, azért amit benne és vele Isten családunknak ajándékozott. Ugyanakkor imában mennyei Atyánk őrző kezébe helyeztük életét, tanulmányait és tőle kértük/kérjük, hogy vigyázzon rá. Ez alkalommal hosszasan elbeszélgettünk, amibe Jonatán már bele is aludt. Néhány jó tanács után nyugovóra hajtottuk fejünket.
Kedden a 11,49-es személyvonattal leányunk elutazott marosvásárhelyi bérelt szállására. Az Úr legyen vele és velünk is!

2008. szeptember 24., szerda

Az Úr napja(i)

Vasárnap délelőtt Bükszádon voltam. Az ige ezen a napon is megmért engem és minket, de meg is vigasztalt. Az úrvacsoránál a Zsid. 12,24 alapján Jézus vérének erejéről elmélkedtünk, ami nem bosszúért, hanem kegyelemért kiált. Velünk voltak a Mikóújfaluból való testvérek is. A déli órát kihasználva, két családot is meglátogattam, akikkel áldásos beszélgetésünk volt.
Délután 5,oo órától Csíkszeredába szolgáltam az előírt igéből, ahol vendégeink voltak Lázár Zsolt (Lázár Ede testvére) és családja a newyorki gyülekezetből.

Jel. 6, 9-11 Az ötödik pecsét

A mártírok életének üzenete...

I. Amit Isten gyermekeinek vállalniuk kell ezen a földön 9.v.
1. Az Ő beszédét minden mással szemben
2. A tőle kapott bizonyságokat minden körülmények között
3. Testünknek az Úr oltárára való odaszánását
4. A szenvedést ha úgy akarja

II. Amit ezért a menyben majd tőle kapunk 11.v.
1. Fehér ruhákat
2. Örök nyugalmat
3. Jelenlétében való életet
4. Biztos igazságszolgáltatást

Az alkalom végén tagfelvételt tartottunk, amikor egy kedves nőtestvért vettünk fel bemerítésre. Kérlek imádkozzatok ezért a gyülekezetért, mert úgy látom, hogy nagyobb szükségük van lelkipásztorra mint talán bármikor. A finom vacsorát Lázár Ede testvérék fogyasztottuk el, ahol alkalom volt a bátyjával és kedves családjával való közelebbi megismerkedésre. Ugyanezen az estén ünnepelte Lázár Anna Boglárka (Ede és Irénke leánykájuk) a 6. életévét. Az Úr áldja és tartsa meg!
Hétfőn délelőtt kivettem a Szeretet lapokat, számlákat fizettem és betegeket látogattam. Többek között id. Barabás József és Német József testvéreket. Késő délután János Csaba testvéreméket is meglátogattuk, ahol több szempontból is hasznos időt töltöttünk. Jó volt együtt beszélgetni és végül együtt imádkozni!
Kedden egy meghibásodott nyomtatót javíttattam meg, majd egy bibliai program időkorlátos változatát is letöltöttem, amire János Csaba testvérem hívta fel a figyelmemet. Késő délután Mikóújfaluba, este pedig Bükszádon voltam. Mikor hazaértem már várt Szűcs Ruben, akivel folytattuk a bemerítésre való felkészítést, amely alkalmon részt vett Sámuel fiam is. Nagyon áldott beszélgetésünk volt, majd őszintén az Úr elé állva imádkoztunk. Áldom az Urat ezekért az alkalmakért!

2008. szeptember 20., szombat

Ad megtérést az Úr!

Kedden 13,oo órától feleségemmel és Gyenge Gabriellával Bükszádon voltunk egy temetésen. Szabó Julianna testvérnő férje, a Béla bácsi halt meg. Kívánjuk az Úr vigasztalását a család minden tagjának, köztük Ágotának és Marikának is. Kora este Ivánitzki Efraim testvéremmel az örkőn voltunk, annál a családnál ahol a feleség megtért és készül a bemerítésre. Jó volt hallani őszinte imáját és látni életében Isten munkáját. Mikor hazaértem, Sámuel fiam kérte, hogy nem e lenne egy kevés időm reá. Miután az irodában kettesben hosszan elbeszélgettünk, imádkoztunk.
Sámuel fiamnak erre az imájára vártunk feleségemmel együtt már jó ideje, amit úgy gondolom sokáig nem fogok elfelejteni!
Őszinte töredelemmel sírva vallotta meg bűneit és kért bocsánatot Istentől. Istené legyen ezért is a dicsőség! Ezt csak azért írtam le, hogy örüljetek velünk! (Lk. 15,6)
Szerdán délelőtt néhány házkörüli dolgot végeztem el. Délután és este Márkosfalván, Kézdivásárhelyen és Csernátonban voltam. Ismét jó volt látni és hallani kedves testvéreimet.
Csütörtökön az irodámban és a gépemen tettem rendet a dolgaim között. Este itthon volt bibliaóránk ahol a Krisztusban levő biztos üdvösség témájával foglalkoztunk. Az alkalom utolsó részében kiscsoportokban adtunk hálát a felkínált és elfogadott üdvösség lehetőségéért. Az összejövetel után Szűcs Rubennel a hitvallásunk alapján beszélgettünk, aki szintén szeretne bemerítkezni. Ezután bejött hozzám Sámuel aki azt mondta: Apa! Úgy örülök, hogy ma este én is hálát adhattam azért, hogy van üdvösségem! Olyan jó volt ezzel az örömmel lefeküdni akkor este!
Pénteken Eszter leányom PC-jét tettem pontra, amit majd magával visz Marosvásárhelyre az egyetemre. (Kérlek imádkozzatok, hogy kapjon megfelelő albérletet.)
Este 8,oo-tól Csernátonba az ifjakkal A hívők példaadása volt a téma. Hazafelé jövet mikor megálltam az egyik töltőállomásnál meglepett, hogy a hőmérő csak 5 C fokot mutatott. Mindez a tél közeledtét jelzi. Azért adtam hálát, hogy családommal együtt minden nap érezhetjük mennyei Atyánk szeretetének melegét.
A szombati nap általában a vasárnapra való készüléssel telik. Imádkozva kérem az Urat, hogy Igéje ajtaját nyissa meg újból előttem, hogy Tőle kapott üzenettel állhassak a testvérek elé. Ámen!

2008. szeptember 15., hétfő

Menyegző, hálaadás, tanévnyitó

Szombat délelőtt 11,3o-kor került sor Ghioane Hunor és Szűcs Rubinka menyegzőjére a helyi gyülekezet imatermében. Alkalmi igehirdetéssel János Csaba kovásznai lp. szolgált az Ef. 5,21-33 alapján. Az áldáskérés után a Lk. 11, 7-11 alapján román nyelven is szóltam a fiatalok kérésére.

Áld meg Urunk őket...!

Vasárnap reggel 7,3o-kor a Hargita Keresztyén Központba (HKK) indultunk, ahol délelőtt székelyföldi hálaadó alkalomra, délután a Székelyföldi Bibliaiskola (SzBI) tanévnyítójára került sor. Imára Győrfi Tóbiás (Barót), Joó Sándor (Gagy) és Lázár Ede (Csíkszereda) buzdítottak.
Alkalmi igehirdetéssel Kelemen Sándor marosvásárhelyi lp. szolgált a Zsolt. 116. része alapján. "Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?"
Az igehírdetés után úrvacsorához járultak a gyülekezet tagjai, ami előtt Tőtős János és Sallai Jakab lp. testvérek szóltak Megváltónk haláláról és a hálaadás poharáról.


Az alkalom végén a HKK területén épülőben levő öregek otthona részére tartottunk célgyűjtést.
A délután 15,oo órától kezdődő tanévnyító istentisztelet keretében Lázár Ede (a csíkszeredai gyül. elöljárója, civilben egyetemi tanár) testvér mondott imát a SzBI diákjaiért és tanáraiért.


Majd Mezei Sándor (Marosvásárhely), ifj. Máté Zoltánné Imola (Muzsna) és Veress Ildikó (Udvarhely) bibliaiskolások tettek bizonyságot, ami után János Csaba kovásznai lp. a Zsolt 51, 18-21 alapján szólta Isten igéjét. "Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!" Hála, hogy többen is voltak akik a felhívásra összetört szívüket adták Istennek, ami előtte a legkedvesebb áldozat.
Hétfőn iskolakezdés volt nálunk is. A reggeli híradóban a PRO TV egy érdekes dolgot közölt. Többek között azt mondták, hogy a mai diákok intelligencia szintje magas ugyan, de a tanáraikkal, diáktársaikkal és szüleikkel szembeni tiszteletadás területén nagyon rosszak az eredmények. Az Úr Jézus szavai jutottak eszembe: "De ne így legyen közöttetek ..." Mt. 20, 26 Imádkozom azért, hogy ez a fajta "vírus" ne fertőzze meg gyülekezetünk fiataljait. Az már valami, hogy a média mer beszélni erről, de vajon elismerik e ennek a szomorú statisztikának az okát...?! Ó Uram légy irgalmas hozzánk szülőkhöz, hogy igéd szerint neveljük gyermekeinket; adj kegyelmet a következő nemzedéknek, hogy NEM-et tudjanak mondani minden olyan hatásnak, ami káros a lelkük és az őket követő generáció számára!

"Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága." Zsolt. 119,105

2008. szeptember 12., péntek

... a legjobb itthon

Jó volt nagyon a szabadság, de igaz a közmondás : Mindenütt jó de...
A szabadság második felében már vágytunk haza. Valósággal kezdtek hiányozni a gyülekezetből való testvérek, akik családunkká, életünk aktív részévé lettek az elmúlt évek alatt.
Hétfőn míg a feleségem a ruháink között tett rendet, addig én az irodában próbáltam egyenesbe hozni a két hét alatt elmaradt dolgaimat. Jónéhány postai utalvány is várt, amit mikor ki akartam váltani, a hivatalnok vállvonva adta tudtomra, hogy már visszaküldték, mivel 10 napnál tovább nem tarthatják maguknál. Mikor afelől érdeklődtem, mi ilyen esetben a tennivaló, ezt felelt: Legyen nyugodt, ha valami fontos volt újra küldik!
Kedden Máté Miklós testvérékkel együtt mentünk Bükszádra, ahova átvittem a Mikóújfalusi testvéreimet is. Mindamellett, hogy gyakran gondoltam testvéreimre, jó volt testben is találkozni velük, hallani imádságukat, éneküket, stb. Este 8,3o-tól feleségemmel együtt, Ghioane Hunorral és Szűcs Rubinkával beszélgettünk, a szombatra tervezett mennyegzőjükről, majd imában kértük mennyei Atyánk áldását készülődésükre és erre a rendkívüli alkalomra.
Szerdán Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban voltam.
Csütörtökön felhívtam Novák Zsolt testvéremet, aki megosztotta velem az evangélizálás utáni néhány élményét. Az Úr erősítse meg testvéremet és családját abban a munkában amit az Úrért tesznek! Számomra kimagasló alkalom volt az esti bibliaóra, ami a Hab. 2. és 3. részeiből vett igék alapján arra tanított minket, hogy merjünk megbízni Isten terveiben akkor is ha azok olykor kellemetleneknek tűnnek a számunkra. Voltak látogatók is a városból, akikkel a végén jót beszélgettünk. Az Úr áldja meg őket!
A pénteki napom többnyire a mennyegzőre való készüléssel telt. Késő délután ért haza Eszter lányom és Sámuel fiam, akik a vakáció nagy részében a Hargita Keresztyén Központban dolgoztak. Jonatán fiunk nagy örömében tíz perc alatt minden újságot leadott nekik. Jólesett találkozni velük és megköszönni az Úrnak, hogy az értük mondott imádságainkat meghallgatta. Dicsőség Neki mindezért!
Most megyek is, hogy még egy kicsit beszélgethessek velük...

2008. szeptember 8., hétfő

Szabadságon (folytatás)

Vasárnap az említett helyeken való szolgálatok után visszatértem az elmúlt héten lefoglalt helyre, ahol folytattuk a szabadságot.
Hétfőn a Gyilkostó és a Békási szoros vidékén kirándultunk, gyönyörködve Isten kezének alkotásában.

A Gyilkos tó előtt

Békási szoros

Kedden néhány apróságot javítottam meg a nekünk lakást adó faháznál.
Szerdán délután résztvettünk a Gyergyói Gyülekezet alkalmán, ahol Novák Zsolt misszionárius testvér vezetésével a sátoros evangélizálásra készültek. Ezen az alkalmon az 1Sám. 14,6-15 versei alapján, a Jonatán és fegyverhordozója által szerzett nagy szabadítás példájával buzdítottam a testvéreket az Istenben vetett bizalomra 6.v., egymás támogatására 7.v. és a nyílt szinrelépésre 8.v. aminek a következtében a filiszteusok felismerték a zsidók Istenének a hatalmát. Az istentisztelet keretében Mezei Attila örömmel tett bizonyságot arról a szabadságról amit Jézus Krisztus vitt véghez az életében.

Mezei Attila mint szabad ember

Milyen jó, hogy Isten ma is munkálkodik!!! Az együttlét utolsó részében az Úr elé tártuk kéréseinket és imádkoztunk az előttünk álló evangélizációs alkalmakért. Vacsorára Novák Erika nagyon finom sertéskörömpörkölttel vendégelt meg bennünket.
Csütörtök délután Gyergyó központjába felállítottuk a REMÉNY SÁTOR-t, ahol péntektől vasárnap estig gyermek és evangélizációs alkalmak voltak. Részletes beszámolót itt olvashatsz.
Szombat este a gyergyói evangélizációs alkalom után éjjel 12,oo körül értünk haza.
Vasárnap egész nap itthon voltam és az előírt igék alapján szolgáltam.

Csel. 18,1-4 Pál apostol és a fizikai munka

I. Jó ha a lelkimunkásnak van legalább egy mestersége

II. Az azonos mesterség alapja lehet a kapcsolatteremtésnek

III. A fizikai munka eszköz, nem pedig cél a hívő életében

IV. A munkánknál is fontosabb kell legyen az emberek megmentése

A két alkalom között délután meglátogattam id. Barabás József testvért is.

Dán. 9, 10; 19-23 Dániel könyörgése

I. Megnevezi saját és népe bűneit 10.v.
1. Nem hallgattunk az Úr szavára
2. Nem törvényei szerint jártunk
3. Semmibe vettük a prófétákat

II. Isten válaszol könyörgésére
1. Már imádság közben mennyei érintést kap 21.v.
2. Imádsága alatt értésére jutottak dolgok 22.v.
3. Imádsága (bűnbánata, könyörgése) által lett kedvessé Isten előtt 23.v.
Isten előtt kedves áldozatok: A töredelmes és bűnbánó szívet nem veted te meg oh Isten. (Zsolt. 51,19)
Vajon kedvesebb é az Úr előtt a véres áldozat mint az Ő szava iránti engedelmesség? 1Sám. 15,22

Az esti alkalmon vendégünk volt Máté Miklós lp. és felesége, aki 1978 - 1986 között volt a Sepsiszentgyörgyi Gyülekezet és körzet lelkipásztora. A finom vacsorát Rákossy Rózsikáék fogyasztottuk el, ahol hosszan elbeszélgettünk a Máté családdal, akik Kovásznán vannak kezelésen.