2013. március 31., vasárnap


Kívánok mindenkinek Krisztusban és Krisztussal együtt való áldott Feltámadási Ünnepet!

"Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is Ővele."
                                                                                 
                                                                                   Rm. 6,8


2012. december 24., hétfő


Ezúton is kívánok minden kedves szolgatársamnak, rokonomnak, ismerősömnek és olvasómnak,

Kellemes Karácsonyi Ünnepet
és
Istentöl gazdagon megáldott

Boldog, Békés 

Új Esztendöt!


"IMÁNUEL - VELÜNK AZ ISTEN!"
                                               (Mt. 1,23)

2012. december 17., hétfő

A várakozás ideje alatt...

pénteken, december 4-én feleségemmel és néhány szalárdi és nagyváradi rokonunkkal az Emánuel Keresztyén Egyetem karácsonyi koncertjén vettünk részt, ahol nagyobbik fiunk Sámuel tanul és a kórusban is énekel. 


Összekötve a kellemest a hasznossal, elhoztuk a szerkesztőségből a körzet részére megrendelt 2013-as sajtótermékeket, meglátogattuk Bálint Pál testvéréket új otthonukban akik finom ebéddel fogadtak bennünket, majd hazafelé jövet Marika húgomék is beléptünk egy rövid időre. Jól esett látni mindazokat akikkel találkoztunk. Az Úr áldja meg őket! 

Szombaton, december 15-én nagyfalui szépen felújított imaházban voltunk a Zilahi Missziókerület év végi küldöttgyűlésén, ahol többek között sor került a megüresedett missziókerületi vezetőség kiegészítésére is. Az új vezetőség összetétele a következő:

Pardi Félix - elnök
Szűcs Sándor - alelnök
dr. Kovács József - titkár
Kiss Zoltán - pénztáros
Módi Miklós
Nagy István
ifj. Veress Ernő 


Pardi Félix lp. előadása

Vasárnap, december 16-án délelőtt a Cigány testvéreknél voltam fiammal Sámuellel együtt. 
Délután 14,oo órától a helyi kultúrotthonba voltunk az immár hagyománnyá vált jótékonysági alkalmon, ahol többek között a Cigány Gyülekezet énekkara és a Magyar Gyülekezet pengetős zenekara is szolgáltak, id. Dimény Sándor ill. Bódizs Béla testvérek vezetésével.


A 2Kor. 8,1-9 verseivel köszöntöttem a jelenlevőket


Bana György tv. bizonyságtétele (Háttérben a Cigány Gyülekezet énekkara)

A krasznai pengetős zenekar

Este itthon szolgáltam a Jer. 32,36-44 alapján, amit hiszem, hogy az Úr nemcsak számomra, hanem a jelenlevők számára is áldássá tett és tehet. 

Legyen áldott az Úr neve mindenért!

2012. december 12., szerda

Ünnepekre hangolva

December 2-án vasárnap tartottunk hálaadó napot a krasznai testvérekkel az évben nyert áldásokért. Délelőtt jómagam a 2Kor. 15,9 délután Szekrényes Pál lp. testvér a Lk. 13,6-9 alapján szolgáltunk az igéből. Pál testvért elkísért felesége, aki bizonyságtétellel szolgált köztünk. Az alkalom után családunkban a vacsora mellett tovább folytattuk a hálaadást és a beszélgetést testvéreinkkel, szolgatársainkkal.

A hét folyamán több családot is sikerült meglátogatnom itt Krasznán, Kecelben és Rátonban is. 

December 9-én a gyülekezetünkben levő idős(ödő) testvérekért adtunk hálát és velük együtt szolgáltunk. A déli órában együtt ebédeltünk az alagsorban, ahol úgy vettem észre, nagyon jól érezték magukat a testvérek.


Délelőtt id. Dimény Miklós tv. szolgált a bibliaórai igéből, délután id. Tóth Imre tv. a Préd 12 alapján szóltak. Befejező szolgálatom alapjául a Lk. 1,5-20 igéket kaptam, ami engem személyesen nagyon betöltött.

A tegnap este 6,oo órától a Krasznai Gyülekezet fiataljaival a községünkben levő egyik öregotthonba szolgáltunk. Karácsonyi énekek, költemények, bizonyságtételek hangzottak el az otthon lakói és személyzete előtt, majd magyar és román nyelven szóltam a Lk 2,25-32 alapján a jelenlevőkhöz, a Jézus Krisztusban található üdvösségről.

A fiatalok énekelnek

Az idősek egy része, háttérben a személyzettel

Az alkalom után család látogatni voltunk a feleségemmel, ahol szintén megtapasztaltuk Isten jelenlétét.
Áldott legyen az Ő neve mindenért!

2012. november 29., csütörtök

Imameghallgattatásra várva

Az elmúlt hétvégén, szombaton du 3,oo órától a Cigány Gyülekezet férfi tagjaival voltunk együtt és a megbocsátás, elengedés témájáról beszélgettünk. Ezen az alkalmon vendégünk volt Ivánitzki István gyülekezeti vén Szatmárról. Este 6,oo órától evangélizációs hitmélyítő alkalmunk volt. Mindkét alkalmat megáldotta az Úr, hála neki érte. Imameghallgattatás volt ez a délután számunkra.
Vasárnap de Horvátba, du Kecelbe este pedig itthon szolgáltam. Egész nap vendégünk volt a KVINT énekcsoport akikkel négy éve Gyergyószentmiklóson egy sátoros evangélizáción találkoztam és ismerkedtem meg. Már akkor megszerettem énekeiket és őket is a szívembe zártam. Jó volt itt és újra találkozni velük.
Hétfőn és kedden több családot is meglátogathattam. Szerda este a szolgálattevőkkel az előttünk álló ünnepek veszélyeiről, azok elkerüléséről és az ünnepi szolgálatokra való készülés hogyan-járól beszélgettünk. Több olyan dolog is szóba került amin a megújuláson kívül semmi más nem segít. Jól volt együtt imádkozni az Úrhoz ébredésért, amit Isten tud adni egyedül. Mottónk a Mk 13,33 volt: "Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok."
Az Úr hallgassa meg mindazok imádságait akik ezért könyörgünk hozzá. Ámen!

2012. november 19., hétfő

Boldog ember az, aki Őbenne bízik!

Az elmúlt hetekben megkaptuk a HunterVadász János lp. testvér által a cigány imaház építésére ígért támogatás összegének második felét is, aminek egy részét Püsök Dániel torontói lp. ill. az Amerikai Magyar Baptista Szövetség főtitkára hozott el, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk Istennek és az adományozóknak. Néhány napra reá átvehettük a Vadász tv. által küldött összeget is, amiért Isten áldja meg testvérünket.

Az adományozók a következők:

- Torontói Magyar Baptista Gyülekezet                                        800 CAD
- New Yorki Magyar Baptista Gyülekezet                                   1600 USD
- rev Hunter Vadász János és Márta                                          2600 USD

Mindenért Istené legyen a dicsőség!

November 4-én, vasárnap du 3,oo órától több helyi testvérrel, köztük néhány elöljárósági taggal, a Zilahi Gyülekezet hálaadó alkalmán vettünk részt, amikor Budai Lajos lp. köszönt el a gyülekezettől. Délelőtt és este is itthon szolgáltam a Krasznai testvérek között.
November 9-11 között került sor a XXIII. TELEK találkozóra Magyarországon. Pénteken és szombaton napközben Debrecenben voltunk együtt a szolgatársakkal ahol dr. Kovács József és Szabó András tartottak előadást A Krisztust váró lelkipásztor és gyülekezet portréja és programja címmel  Szombaton a Hajdúságban és a Nyírségben levők külön helyeken beszélgettünk az előadások kapcsán. Jó volt találkozni újból azokkal a testvéreimmel akikkel együtt igyekszünk harcolni a hit nemes és szép harcát.
Komáromi Tibor lp. vendégeként péntek este a Püspökladányi, szombat este Tetétleni, vasárnap de a Hajdúszoboszlói, du pedig a Kabai Gyülekezetekben szolgáltam, ahol a testvérek nagy szeretettel fogadtak. Több mint egy hét elteltével most is örömmel gondolok vissza a Tibor testvéremmel való tartalmas beszélgetésekre, családja meleg légkörére és a gyülekezetekben tapasztalt áldásokra és azokra a személyekre akikkel együtt imádkozhattunk. Az Úr áldja és tartsa meg őket!
November 18-án, vasárnap az Enyedi Gyülekezet énekkara és lelkipásztora voltak a vendégeink akikkel áldott  és kellemes napot tölthettünk együtt szolgálataik következtében.
A tegnapi nap és az elmúlt idők minden áldásaiért hálásak vagyunk mennyei Atyánknak!

2012. október 15., hétfő

Örömteljes események

történtek körzetünkben az utóbbi hetek alatt...
Hála az Úrnak Ő meghallgatta imádságainkat amiért majdnem két éve imádkozunk a Cigány Gyülekezettel az új imaház felépüléséért. Ebben nagy segítséget jelentett községünk polgármesterének és tanácsának segítsége aki egy telket adományozott imaház építésre és az alsó födém beöntésére is innen kaptuk a betont. Ezen a placcon tartottunk már két ízben bemerítést az elmúlt két évben. (Az utóbbiról élő közvetítés is volt ami visszanézhető gyülekezetünk oldalán.)
Az utóbbi bemerítés utáni héten érkezett hozzánk Hunter Vadász János ny. lp. testvér az Egyesült Államokból, aki elhozta az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség adományát 5000 (ötezer) USD-t erre a célra, amiért ez úton is nagyon hálásak vagyunk és az Úr Jézus nevében megköszönjük. Ez az összeg a következő magánszemélyektől illetve gyülekezetektől érkezett:

- rev. Hunter Vadász János és Márta, Santa Monica                   800 USD
- Szabó Zoltán és Ilona, Palm Bay                                            300 USD
- Alhambrai Magyar Baptista Gyülekezet                                1.000 USD
- Detroiti 1. sz. Magyar Baptista Gyülekezet                              750 USD
- Chicagoi Magyar Baptista Gyülekezet                                     700 USD
- Clevlandi Magyar Baptista Gyülekezet                                     650 USD
- Bethesda Magyar Bibliai Gyülekezet                                       500 USD
- Santa Monicai Magyar Bibliai Gyülekezet                                300 USD
________________________________________________________

Összesen                                                                             5.000 USD

Az Úr áldását kívánjuk úgy a magánszemélyek, mint a gyülekezetek és a szövetség életére és munkájára.

Had álljon itt néhány kép az építkezésről...

Bemerités 2012 szept. 16-án még az imaház alapján

Falazás 2012. szept. 20.

Tetőzés 2012. szept. 24.

rev. Vadász János és Márta testvérek az új imaház előtt

A pirosban levő imaterem előtt 2012. okt. 7.

Szeptember utolsó vasárnapján a Krasznai Gyülekezet pengetős zenekarával (több mint 70-en) a Szatmárnémeti Gyülekezetbe voltunk egész napos vendégszolgálaton a szatmári testvérek meghívására, akik nagy szeretettel fogadtak bennünket.


Október 7-én bemeritési ünnepélyünk volt a Krasznai Magyar Gyülekezetben ahol Kiss Lehel szamosújvári és Hunter Vadász János Santa Monocai lelkipásztorok szolgáltak.Október 13-án a Krasznai Kulturális Napok keretén belül a Zsolt. 16. részével köszönthettem gyülekezetünkből Kocsis Lajos és Tóth Imre testvéreket feleségeikkel együtt akik ebben az évben ünnepelték házasságkötésük 50.-ik évfordulóját. "A szentekben akik e földön vannak, azokban van minden gyönyörűségem."


Az Úr áldja meg az Ő munkáját úgy a magyarok, mint a cigányok között. Hálásak vagyunk Istennek azokért akiket használhatott és használni fog a jövőben is országa terjedésében. 

Mindenért az Övé legyen a dicsőség!