2009. május 30., szombat

Meglepetések

Milyen jó, hogy ezt a földi életet a monoton egyhangúság mellett, a változatos sokszínűség is jellemzi, ami érdekessé, ugyanakkor örömteljessé teszi azt. Ez különösen igaz a hívő életre, amit a Jézus Krisztussal való járás, az Ige gazdagsága és a Szentlélek vezetése tesz csodálatossá, ami alkalomadtán kedves meglepetéseket is tartalmaz.
Az elmúlt hétvégén Eszter leányunk a marosvásárhelyi egyetemistákkal Budapesten volt és a Józsefutcai Baptista Gyülekezet vendégszeretetét élvezte. Ha jól értettem (remélem) ennek a kiruccanásnak az ötletét Bukovszki Ákos testvérnek adta az Úr, akivel a tavaly ősszel, néhány erdélyi és magyarországi családdal egy rövid időt együtt tölthettünk Sikondán. Erre az időszakra ami az utazás árát illeti, a Marosvásárhely Budapest közötti repülőjáratra rendkívüli akciót kaptak az oda utazók (40 ron oda vissza ... szinte hihetetlen) amibe Isten kezét látták és láttuk mi is. Leányunk hazajövve áradozott ottani élményeiről: az első repülőút érdekességéről, a kedves vendéglátó családról, Bögös Jánosról és Editről (akiket ezúton is szeretettel köszöntünk), a gyülekezettel és azok fiataljaival együtt töltött alkalmakról, a magyar parlamentről és sok más érdekes kirándulási helyről, ahol a gyülekezet jóvoltából megfordultak. Áldott legyen az Úr mindezért!
Csütörtökön többek között a városba jártam gyülekezetünk hivatalos ügyeinek intézésében, amikor is egyszer csak valaki leszólít az egyik parkoló mellett. Nagy meglepetésemre egy kedves magyarországi család, Berta László és Gabika (Körmendről) voltak azok, akikhez az utóbbi években nagyon közel kerültünk lelkileg, mivel minden vakáció alatt kb. 2-3 hetet Székelyföldön töltenek a tőlünk néhány km-re, Rétyen lakó szülőknél. Egy rövid időre be is jöttek hozzánk, de mivel alig egy napja érkeztek, családi kötelezettségeik miatt csak egy szűk órányit tudtunk beszélgetni. De megegyeztünk, hogy a pünkösdi ünnep alatt még bejönnek hozzánk, amit imádkozó szívvel várunk.
Meglepetésként ért bennünket a 30 C fokos meleg után való 10 C fokos idő, ami elég erős lehűlés erre az időre még Székelyföldön is. Kissé nehéz a testnek ilyen hamar átállni.
Mindezek eszembe juttatták az Úr Jézus visszajövetelét - amiről az utóbbi két bibliaóránk szólt - ami a hívőket nem fogja meglepetésként érni mivel készülve, munkában és hitüket igazoló jót cselekedetekben járva várják, várjuk Őt vissza. Az az idő ugyanakkor tartogat kellemes és kellemetlen meglepetéseket is.
Hiszem, hogy a ránk következő ünnepekre is tartogat az Úr kellemes dolgokat népe számára mindenütt, ahol igénylik és várják az Ő áldását. Örvendek, hogy Gyergyóban újabb vizmozdulásra kerül sor. Azért imádkozok, hogy Isten Lelkének munkája aki a bűnös (vallásos) embereket most is megtérésre hívja, ezeken az alkalmakon se legyen hiábavaló nemcsak Gyergyóba de a mi gyülekezeteinkben sem.

A Szentlélek jelenlétének kézzelfogható módon megnyilvánuló megtapasztalását és átélését kívánom minden kedves testvérem számára. Engedjük, hogy a Szentlélek megítélje bűneinket, munkáljon igazi megtérést és késztessen Istent dicsőítő életváltozásra !

2009. május 27., szerda

Szeret az Úr...!

Mennyei Atyám kegyelme és jósága folytán napról napra érzem, hogy erősödök és gyógyulok. Most már úgy érzem, hogy a szolgálatom is visszaállt a régi kerékvágásba, amit igyekszem mindig örömmel tenni hálából azért, mert az Úr megváltott és nagyon szeret. A műtét utáni napokban az Úr figyelmeztetett és tanított arra, hogy a mindennapi rohanás mellett szánjak több időt a testvéreimért való imádkozásra. Aztán azt is megértettem, hogy ami egyszer javíthatatlanul elromlott és csak bajt okoz azt jó eltávolítani még akkor is ha arra másként igen nagy szükség lenne. Megbízhatatlanná válik és mikor leginkább szükség lenne reá akkor mondja fel a szolgálatot. Erre elsősorban személyes életemre nézve, de a gyülekezeti életre nézve is tanított az én áldott Orvosom. Olyan jó az Ő rendelőjében tudnom magamat. Az Ő tekintete röntgenként világít át és mindent a legbölcsebben végez. Újból megtapasztaltam azt is, milyen kellemes érzés az amikor együtt érző, imádkozó és szeretetteljes testvérek vesznek körül. Pontosan ilyen ez akkor is amikor én állhatok mások betegágyánál.
A hazajövetelem utáni első vasárnap, május 17.-én Veress Bálint kézdivásárhelyi gyülekezeti vén testvérem vitt el Bükszádra ahol anyák-napi alkalom volt és testvérem az 1Sám. 1,1-28 alapján szolgált. Olyan jó volt hallgatni! Este pedig itthon Sepsiszentgyörgyön voltam ugyancsak hallgatóként. Hétfőn, május 18.-án elmentem mmeglátogatni az egyik elöljárót és családját, akikkel áldott beszélgetésünk és imaközösségünk volt. Kedden, május 19.-én délelőtt elmentem egyik idős testvéremhez akinek látogatását a betegségem idejére terveztem, de mivel akkor elmaradt, most sikerült behozni. Este elmentem a bükszádi bibliaórára is ahova eljött velem a mikóújfalui testvérek és hallgatók egy része is. Szerdán, május 20.-án csak Márkosfalvára és Kézdivásárhelyre vállaltam, hogy elmegyek de elég is volt mivel a csernátoni alkalom már sok lett volna. Szerdán és csütörtökön eredetileg a Nagyvárad rogériuszi gyülekezetbe ígértem dr. Simon József testvér kérésére, hogy elvállalok két estét, amit az Úr áthúzott, de lélekben jól esett ott lenni és imádkozni azokért a testvéreimért akik szólták Isten igéjét. Csütörtökön, május 21.-én, menybe menetel napján délelőtt Csernátonban szolgáltam. Az ebéd és a délutáni még kötelező pihenés után este családommal együtt Bükszádra mentünk az istentiszteletre, ami után a feleségemet elvittem a Hargitára, ahol péntektől női csendesnapok voltak. Nagyon hálás voltam Istennek, hogy ezen a napon már kétszer is szolgálhattam. Dicsőség neki ezért! Szombaton, május 23.-án valamit kellett a kocsin is javítsak amiben a Sámuel fiam is segített, hogy másnap tudjak elmenni a körzetbe is. Este az ifjúsági alkalommal a Rm. 14,1-15,13 alapján a szabadság szeretetben való megéléséről beszéltem a fiataloknak. Vasárnap, május 24.-én délelőtt Kézdivásárhelyen szolgáltam ahol urvacsorai alkalmunk is volt. A déli órában Veress Bálint és Mária testvéremék pihentem egyet, majd a finom, ugyanakkor diétás ebéd után amit Mária szpeciál nekem készített, fiaimmal a Hargitára indultam a feleségemért. Itt jegyzem meg, hogy ebben az időszakban leginkább a gödrös utakon való vezetés fárasztott ki. A Hargitán is pihentem egy órányit, majd Csíkszeredába mentünk az összejövetelre, ahol egy héttel előtte kellett volna legyek. Akkor Borzási Gyula testvért kértem, hogy látogassa meg a testvéreket, amit ő örömmel el is vállalt. Mikor hazaértünk jól esett a pihenés, de nagyon hálás voltam az Úrnak, hogy ezen a napon is szólhattam az Ő élő igéjét.
Hétfőn, és kedden május 25-26.-án néhány idősebb testvérnő látogatott meg a gyülekezetből, akikkel jó volt együtt imádkozni. Hétfőn egy dr. Vass Gergely testvéremnek tett ígéretemnek kellett eleget tegyek és elküldtem a tőle kért cikket az Üdvüzenet részére. Kedden a bibliaórán mindkét helyen Mikóújfaluba és Bükszádon is résztvehettem ahol az ige a Krisztustváró életről szólt hozzánk. Szeretnék erősödni nemcsak a külső, hanem méginkább a belső emberemben is, hogy minden rámváró feladatot örömmel és szeretettel tudjak végezni úgy mint az Úrnak és nem embereknek.

2009. május 16., szombat

Imádságba ágyazott élet

Isten kegyelme folytán újból a gép előtt ülhetek és megpróbálom röviden leírni az elmúlt majdnem két hét eseményeit, mindamellett, hogy feleségem bejegyzéseiből már értesültetek azok egy részéről.
Ahogy utolsó bejegyzésemben már említettem, kedden, május 5.-én este Udvarhelyre utaztam. A Hargita Keresztyén Központban megálltam egy rövid időre, ahol kb. fél órányi idő alatt többször is imádkoztak az előttem álló műtétért Borzási Gyula és id. Veress Ernő testvérek. Udvarhelyen Boros Róbert testvéremék vártak éjszakára, akikkel szintén jó volt az Úr kezébe tenni a következő napokat. Szerdán, május 6.-án reggel István József elöljáró testvér vitt a kórházba (ő itt dolgozik), úgyhogy 8,oo órakor már el is foglaltam helyemet a sebészeti osztály egyik kétágyas nagyon szépen felszerelt kórtermében. Ezen a napon elvégezték a még szükséges kivizsgálásokat és előkészületeket, ami után a sebész főorvos közölte, hogy másnap reggel én leszek az első akit műteni fog. Itt röviden megjegyzem, hogy az említett orvos dr. Rend Dezső Csaba, Rend Jenő margittai (ha nem tévedek PhD atomfizikus mérnök) volt lelki barátom és testvérem bátyja. Csütörtökön, május 7.-én reggel 8,oo órakor bevittek a műtőbe ahol egy kedves igeverssel a szívembe feküdtem a műtő asztalra. Mindaz aki az Úrnak nevét segítségül hívja megtartatik. (Csel. 2,21) Laparoszkóp (lézer) segítségével távolították el a pattanásig feszült és begyulladt epét, ami tele volt sárral és kövekkel. A műtős nővérek szerint az ébredésnél a Zsolt. 103, 1-3 verseit ismételgettem. Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet. Miután visszavittek a kórterembe, nemsokára megérkezett a feleségem és István József testvérem is. Ez a nap elég nehezen telt, mivel az altatás következtében jelentkező hányinger és csuklás keményen megdolgozott. Mivel feleségem nem maradhatott éjszakára mellettem, kedves idős szobatársam (egy nyugdíjas udvarhelyi agrármérnök, Bodó Géza) jelentett nagy segítséget. Már aznap délután felültem az ágyszélére, majd este már körbejártam a szobát is. Péntek, május 8.-a az erősödés jegyében telt el, amikor még perfúzió alatt tartottak és antibiotikumot is kaptam. Ugyanakkor ezen a napon már egy kevés teát és gyenge ételt is fogyaszthattam. Délután több látogatóm is volt: Simon András lp., Kiss József (öcsém) a leányaival, majd este István József testvéremmel az Ifi Konfira érkező Sámuel fiam is bejött hozzám. Szombaton, május 9.-én az Ifi Konfin résztvevő lelkimunkások közül Novák Zsolt, Győrfi Tóbiás, Szabó László, János Csaba és Boros Róbert testvéreim és kollégáim is bejöttek hozzám, ami nagyon jól esett a lelkemnek is. Vasárnap, május 10.-én kellemes meglepetést okoztak a csernátoni fiatalok és Kui Bálint a feleségével akik a konfiról hazafelé menet látogattak meg. Így egészen jól teltek a napok és testvéreim imádságaira hamarabb is kezdtem erősödni. Ugyanakkor rengetegen hívtak telefonon nemcsak a körzet gyülekezeteiből való testvérek, hanem a sok kedves lelki testvér és ismerős is. Az Úr áldja meg őket! A lábadozás ideje alatt több alkalmam is nyillott a bizonyságtételre az orvos(ok)nak, szobatársamnak, nővéreknek, betegeknek, stb. Ugyanakkor e műtét által az Úr tanított, tisztított és formált lelkileg is, amiért nagyon hálás vagyok Neki. (Erre még visszatérek.) A következő napok sem voltak egyhangúak és nagyon hamar elteltek. Kedden, május 12.-én a feleségem és a sógornőm is meglátogattak. Szerdán, május 13.-án Boros Róbert lp. és öcsém újból meglátogattak akikkel szintén jól esett hálát adni mennyei Atyámnak az Ő megtartó és gyógyító kegyelméért. Csütörtökön, május 14.-én kiengedtek úgyhogy hazajöttem szerető családom körébe akik után én is nagyon vágytam már. Azóta egyre jobban erősödök és napról napra épülök. Ugyanakkor az orvos tanácsára kb. három hétig vigyáznom kell mert esztétikailag ugyan kicsi a műtét látható része (négy db. 1-2 öltéses lyuk) de belül egy szervet távolítottak el. Komoly diétás étrendre és napi többszöri pihenésre van még szükségem.
Ha a végén is, de nem utolsósorban szeretnék megköszönni minden érettem mondott imádságot és könyörgést mindazoknak akik ezt tettétek. Külön hálás vagyok az Úrnak István József elöljáró testvéremért és barátomért aki a kórház alkalmazottjaként naponta többször is meglátogatott. Utólag több olyan bel és külföldi testvér imádságáról is értesültem akikről nem is gondoltam volna, hogy még emlékeznek reám. Az Úr áldjon meg minden látogatómat, akik személyesen, telefonon vagy imádságaikkal kerestek fel. Munkátok nem volt hiábavaló! Mindezeket az Úr Jézus Krisztus nevében KÖSZÖNÖM!

2009. május 4., hétfő

Szellemi és testi gondok

Az elmúlt héten több dolog is összejött nálam. A hét első felében két nehéz szellemi természetű gyülekezetünket ért támadással kellett szembe nézzek, majd a hét második felében, pontosabban pénteken a csernátoni ifjúsági alkalomról kellett hamarabb hazajöjjek mivel az eddigi legerősebb epekrízis vett erőt rajtam. Hazaérve Ivánitzki Efraim taxis testvérem a feleségemmel bevittek a sürgősségire, ahol a gyógyszerek hiánya miatt még egy jó órát jajgattam. Végül a feleségem által megvásárolt gyógyszerek hatására egy kicsit szűnni kezdett az erős fájdalom, ami után ekográffal is megvizsgáltak. Ez utóbbi és az érkezéskor levett véreredmények kimutatták, hogy az epém tele van kövekkel és sárral és az epe fal is el van vastagodva. A majd két órás perfúzió alatt értettem meg miért is időzítette Isten ezt a krízist erre az időpontra. Ugyanis mellettem feküdt egy 25 éves fiatalember, aki néhány éve miután elveszítette előbb édesanyját (édesapja megölte), reá két hétre elveszítette édesapját is (hirtelen meghalt), ő alkoholista lett. Többek között megkérdezte, hogyan tudna ő ettől megszabadulni? Miután felsorolt néhány emberek által elképzelt lehetőséget, elmondtam neki, hogy egyetlen tartós és igazi megoldás Jézus Krisztus. Nem sokat beszélhettünk, de én ennyinek is örültem. Azóta is imádkozok érte, hogy még találkozzak vele. A perfúzió lejárta után közölték velem, hogy bent kell maradjak, mert meg kell műtsenek. Saját felelősségemre kiengedtek ugyan de tanácsolták, hogy minél hamarabb műttessem meg magam, míg rosszabbra nem fordulnak a dolgok.
Szombaton egész nap nagyon gyengének éreztem magam testileg de lelkileg az Úr megerősített és felkészített az ifjúsági óra alatt való beszélgetésre.
Vasárnap sem volt ez másképp. Mindezek mellett de itthon Sepsiszentgyörgyön az anyáknapja alkalmával a Bír. 17,1-6 alapján szolgáltam, kiemelve Mika édesanyja bűneinek tanulságait. Este Erdő Endre presbiter és misszionárius testvér szolgált a 2Kir. 4,1-37 alapján a próféta feleség és a sunemita életét elemezve, power point-os bemutatóval illusztrálva.


Endre testvért elkísérte Király Barna tv. is akikkel a vacsora alatt jól elbeszélgettünk, majd utána ők földi otthonuk felé mi pedig pihenőre tértünk.
Hétfőn a háziorvos az eredmények láttán még felirt 15 db injekciót is. Boros Róbert és István József tv-ek közbenjárása folytán szerdán reggel az udvarhelyi sebészetre kell befeküdjek ahol egy ujabb kivizsgálás után vsz. meg fognak műteni. Aki teheti kérem imádkozzon értem. Előre is köszönöm.