2010. április 22., csütörtök

Színes és többrétű napjaink

Az elmúlt héten csütörtökön este Eszter leányunk hazaugrott a hétvégére. Ez meglepetés volt mivel nem számítottunk reá. Mindig öröm nekem és családomnak is mikor együtt lehetünk. Pénteken délután mivel az idő is olyan volt, kiruccantunk egy kicsit a szabadba. A friss levegő, a vidám családias beszélgetés, a kikapcsolódás mindenkinek jót tett. Nem tudtunk volna betelni a táj szépségével és csodáltuk milyen szépnek és kellemesnek is teremtette Isten ezt a világot. Jonatán a fűszőnyegen mutatta be amit az iskolába szoktak végezni a szertorna edzéseken.
Vasárnap reggel az egész család Marosvásárhelyre mentünk, amiben Kelemen Sándor lp. egy korábbi meghívásának tettünk eleget. Délelőtt és este a helyi gyülekezetben szolgáltam, ahol sok kedves ismerőssel is találkoztam az ország szinte minden tájáról, akik ott tanulnak. Jól esett találkozzak Gombos Dániellel aki egyik legjobb lelki testvéremnek a fia Érszőllősről. A délután alkalmával Héderfáján voltam Kurtus István ortopéd orvos testvérrel és két kedves vasárnapi iskolai tanítóval, akik közül az egyik, Lázár Júlia, a Székelyföldre való költözésünk utáni közvetlen időszakban Kézdivásárhelyen lakott és tanult (ha nem tévedek). Ebéden és vacsorán Kelemen Sándor lp. testvér családjánál voltunk (aki Eszter leányunk lelkipásztora), ahol újból meggyőződhettünk kedves testvéreink őszinte vendégszeretetéről. Ez az alkalom azt is szolgálta, hogy elmélyítse az Úrral és egymással való kapcsolatunkat. 

Hétfőn Sámuel fiunk iskolai ének és zenekarának volt koncertje az egyik helyi templomban, ahol még két iskola énekkarával előbb külön majd együtt, vallásos, sőt gyülekezeteinkben is közismert darabokat énekeltek. Mivel a hétfő estém általában szabad, feleségemmel és Jonatán fiammal elmentünk a koncertre, ami nagyon tetszett. Úgy a szimfonikus zenekar amelyikben Sámuel nagybőgőn játszott, mint a négyszólamú énekkar amiben fiunk basszust énekel, színvonalas teljesítményt produkáltak külön külön és együtt is. Bár mindezek a fiatal énekesek, zenészek és karvezetők megismernék Istent, akit ebben az esetben "nem ismerve tiszteltek" énekeikkel, zenedarabjaikkal. 

Kedden Jankó Gyurka testvérnek a Sepsibükszádi Gyülekezet diakónusának segédkeztem hivatalos ügyeket rendezni, majd egy rövid de tartalmas beszélgetés után jó volt együtt imádkozni testvéremmel, akivel az elmúlt közel nyolc év alatt lelkünkben összekötött az Úr. A következő estéken a bibliaóra keretében a helyes életszemlélet kérdésével foglalkoztunk. Szerda este a csernátoni alkalom után Rákosi Árpád testvéremnek segítettem a nemrég vásárolt PC-jét hatékonyabban használhatóvá tenni. Mindenért az Úr nevére térjen a tisztelet!

 

2010. április 14., szerda

A jövő a béke emberéé

Mint az egész országban illetve Európában, úgy felénk is lassan érkezik a tavasz. De az ige alapján biztosan tudjuk, hogy előbb vagy utóbb ugyan, de el fog jönni! (1Móz 8,22) De ezen túl, mi azt az országot és jutalmat várjuk, ami nem e világból való (Jn 18,36), amit nem az e világ szerint, hanem a szabályszerűen küzdők (2Tim 2,5) és a békességre igyekvők (Mt 5,9) nyerhetnek el, mert a jövő a béke emberéé. (Zsolt 37,37)

Április 10.-én szombaton  délbe Eszter leányunkat kivittem a vonathoz, mivel letelt a vakáció (ami alatt végig készült a vasárnapi vizsgára - míg mi imádkoztunk érte -  hála az Úrnak nem hiába, mivel sikerült). Ezután kb. déli 1,oo órára Brassóba mentem id. Veress Ernő testvérért és feleségéért, akikkel együtt ebédeltünk, majd Kézdire mentünk evangelizálásra, ahol Ernő tv. a Kol 3,1-4 alapján szolgált.


Április 11.-én vasárnap délelőtt Ernő testvérrel Csernátonba voltunk, ahol testvérünk az előírt ige, a Zak 3,1-10 alapján szolgált, majd az úrvacsorához járultunk a gyülekezettel.Ebédre Ernő testvért Rákosi Árpád testvérrel kivittük Sárfalvára Bálint testvérék, majd Árpád testvérékkel ebédeltem. A délutáni alkalommal még Csernátonban szolgáltam, este pedig többekkel a gyülekezetből átmentünk Kézdire a befejező alkalomra, ahol Ernő tv. a Jn 4,1-15 alapján hirdette az igét, ami előtt a vendégek és a helybeliek közül többen is szolgáltak bizonyságtétellel, énekekkel.

Estére elért egy kisebb fázás is, aminek a hatása miatt két napig elég nem jól éreztem magam. De hála az Úrnak, most már jobban vagyok.

Ami pedig az anyaországban zajló választásokat illeti, kellemesen érintett a jobbközép győzelme (amit a párt elnöke többek között az imádságoknak és Istennek tulajdonított), ugyanakkor aggódok a szélsőjobb előretörése és populista megnyilvánulásai miatt, mivel úgy gondolom egy jogállam politikájának harci eszköze nem a hústestből fakadó és indulatokat gerjesztő nagy szavak (lásd jelenlegi balszélső kormánypárt) és a törvényen kívüli erőszak (ami semmiképpen sem egyeztethető össze a keresztyénséggel, illetve Jézus Krisztussal), hanem a józan párbeszéd kell legyen. Ami pedig a két hét múlva esedékes második fordulót illeti, úgy gondolom részünkről továbbra is az imádság az egyik legjobb alternatíva, azon felül pedig legyen meg az Úr akarata! Mindezek mellett hiszem és vallom, hogy az országok és nemzetek felemelkedésének egyetlen útja, az egyén őszinte és tartós Isten felé fordulása illetve megtérése.


2010. április 10., szombat

Ünnep az ünnepek után

Szerdán este 9,oo körül érkeztek meg Maci húgomék hozzánk. Jonatán fiam már nem bírta volna kivárni az unokatestvéreivel való találkozást. "Apa! Nem merült le vajon a mobiljuk...?!" - kérdezte aggódva. Na de nagy volt az öröm mikor már együtt játszhattak...

Csütörtökön a reggeli után kiruccantunk egy kicsit a Sugás erdőre. Jó friss levegő, finom borvíz a forrásból, gyönyörű tájak, stb. Este 6,oo órától Kézdire mentem ahol Kis Ottó négyfalusi lp. hirdette az igét a Jn. 3,14-18 alapján. Erre az estére többen átjöttek a csernátoni gyülekezetből és szolgáltak is.Pénteken  reggeli után húgomék tovább indultak, hogy útban hazafelé meglátogassák öcséméket Székelykereszttúron. Napközben az ünnepek miatt felgyülemlett és elmaradt dolgot igyekeztem elrendezni. Családom tagjaival külön megemlékeztünk és hálát adtunk feleségemért aki ezen a napon töltötte 41. életévét. Az Úr áldja és tartsa meg köztünk nagyon sokáig. Este 6,oo órától családommal Kézdire mentünk ahol ez alkalommal János Csaba kovásznai lp. és a vele jött fiatalok szolgáltak. Alapigeként az 5Móz. 31,11-13 volt olvasva. Kérlek imádkozzatok a következő estékért is. Előre is köszönöm.


2010. április 7., szerda

Áldásokban gazdag ünnep(ek)

A szomorkás, áprilisi esős idő ellenére, sok örömben és lelki áldásban részesített bennünket az érettünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus. Minden gyülekezeti összejövetel alkalmával tapasztaltuk, hogy Ő áldást küld oda, ahol ezt őszinte szívvel kérik és várják.
Virágvasárnap de Csernátonban, du Márkosfalván, este Kézdivásárhelyen szolgáltam királyomat és testvéreimet. Kedden délután illetve este Mikóújfaluba és Bükszádon, szerdán Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban, csütörtökön Szentgyörgyön Jézus főpapi imájának ma is aktuális üzeneteivel foglalkoztunk.
Nagypénteken de Csernátonban, este pedig Bükszádon voltam. Szombaton este érkeztek hozzánk Szalárdról Mierlut Dániel és felesége (aki feleségem húga) két leányukkal, Boglárkával és Viktóriával.

Vendégekkel városi sétán

Kisebbik lányuk Viki (6 éves) nagyon szókimondó. Mondásai közül csak néhányat... Vasárnap az idehirdetés alatt odasúgja a feleségemnek: "Jutka nénje! Jól tud prédikálni ez a Zoltán bátya!" Az úrvacsoránál a kenyér törés alatt odaszól a feleségemnek: "Remélem megmosta a kezét mielőtt odament!" Az alkalom végén odajön hozzám és fejcsóválva, de mosolyogva ezt mondja nekem: "Na bátya, te aztán jó hosszút prédikáltál !"
A feltámadás emlékünnepének I. napján de itthon voltam, mivel úrvacsorai alkalmunk is volt. Délután Márkosfalván, este pedig vendégeinkkel Kézdivásárhelyen voltunk, ahol a szolgálatokból mindenki kivette a részét. Az ünnep II. napján de Dani sógorommal Bükszádon, este pedig az egész család itthon voltunk és szolgáltunk. Az esti vacsora alkalmával családom tagjai és a vendégek is jókívánságaikat tolmácsolták, mivel Isten kegyelméből ezen a napon töltöttem életem 46. életévét. Megtartó kegyelméért Istené a dicsőség!
Dani és családja tegnap reggel egy kis kitérővel haza indultak. Ma délutánra várjuk Király-i (Maci) húgomat és családját. Különleges kegyelem valakivel duplán testvérnek lenni. Valahányszor Nagyváradra gyűlésre megyek, olyan jóleső érzés akár húgomék, akár a Szalárdon levő sógornőim családjának a rokon érzelmű szeretete. Ők gyakorlatban élik meg az 1Pt. 3,8 versének ezt a részét. Hasonlóképpen emlékszem Irénke húgomékra is, míg Nagyváradon laktak.
Holnaptól Kézdivásárhelyen tartunk evangélizációs estéket. Kérlek imádkozzatok érettünk.

2010. április 3., szombatÁldott Feltámadási Ünnepet

kíván mindenkinek,

a Kiss család!


„Eltemettettünk azért ő vele együtt a bemerítés által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.”

(Rm. 6,4)