2012. április 19., csütörtök

Evangélizációs gyermekbemutatás

Az elmúlt hétvégén Gyergyószentmiklóson voltam Novák Zsolt testvérem, szolgatársam és barátom kisfiának a bemutatásán, amire még az elmúlt év novemberében meghívott. Már akkor az fogalmazódott meg bennem, hogyha az Úr is megengedi, egy énekcsoporttal fogunk menni Gyergyószentmiklósra, amit Isten jónak látott. Egy mikrobusszal és egy kiskocsival összesen 12-en mentünk, köztük a családom egy része is. A Bucsin tetőn egészen télies táj fogadott, ahol 4 C fokra hűlt le a levegő. 


Mivel már szombat délután elindultunk, este 7,oo órától Gyergyóalfaluba voltunk, ahol Brad Baker szolgált az ottani cigány testvérek és barátkozók között, ami előtt mi bizonyságtételekkel és énekekkel dicsőítettük az Urat. 


Vasárnap délelőtt került sor a gyermekbemutatásra, ahol jelen voltak még Krasznáról Cseke Bálint és családja, Kiskapusról Székely Béla lp. feleségével, Érszőllősről Hiri János diakónus családjával és Magyarországról Brad Baker misszionárius feleségével. Imádságra Székely Béla lp. buzdított, majd a programot is ő vezette. A Bír 6,11-24 versei alapján Isten szabadításáról szólt az ige, amire szülőknek és gyermekeknek egyaránt szükségük van.  Ezt követte a Gedeonért való imádkozás...


... majd ifj. Dimény Miklós presbiter, a feleségem, Híri János diakónus, Brad Baker misszionárius és Székely Béla lp. köszöntötték a Novák családot. Eközben a krasznai  énekcsoport szolgált énekekkel.


A délelőtti alkalom után sikerült lencsevégre kapni a jelenlevő vendégek egy részét.


Délután 5,oo órától a helyi cigány gyülekezetben,  a Menedék Kápolnában szolgáltunk. 


Mivel hétfőn még ünnep volt, reggeli után elmentünk a Gyilkos tóhoz és a Békási szorosba, ahol újból rácsodálkozhattunk Isten hatalmas teremtő munkájára.Áldott és kedves alkalmat kaptunk Istentől ezen a hétvégén, amiért az Övé legyen minden dicsőség! Kívánjuk, hogy az Úr nagyon áldja meg a Novák család minden tagját és tegye gyümölcsözővé munkájukat a gyergyói medencében. Ámen!