2008. február 26., kedd

(Jó) Hírek Csernátonból

Csütörtökön és pénteken Novák Zsolt (gyergyói missziómunkás) testvér szolgált akit méginkább egy komoly, odaszánt életű hivő embernek ismertem meg. Csütörtökön a Csel. 8,26-40 míg pénteken a Mk. 5,22-42 igék alapján szolgált. Mindkét este énekekkel is dicsőítette az Urat aminek szövegét és dallamát is az Úrtól kapta. Ha valaki szeretné ezeket meghallgatni megtalálja itt. Emberileg nem keveset adott fel azért, hogy a gyergyói missziót teljes idejével támogassa családjával együtt. Az Úr áldja és jutalmazza meg érte őket gazdagon!
Szombaton koradélután Antal Elemér testvérem és barátom ugrott be hozzánk egy rövid időre kissebbik leányával Adinával (6-7 éves?!) aki cukorbeteg. Imádkozzatok velem együtt, hogy az Úr gyógyítsa meg! Este Csernátonban Simon András tv. szolgált a Lk. 18,9-14 alapján.
Vasárnap délelőtt családommal együtt Kézdivásárhelyen voltunk ahol a Bír. 5,1-18 Debora (és Bárák) hálaénekéből adott az Úr üzenetet nekünk. Ez az ének nekem beszélt: 1.) Izráel Istenének hatalmáról 2-5.v., 2.) Az Úrtól való vezetés (vezetők) szükségességéről 6-8.v. 3.) A nép különböző rétegeinek egységes odaszánásáról 9-15.v. és 4.) A harcban való akadályokról (nagy szavak tettek nélkül, semmittevés, kényelem és anyagiasság) 15-17.v.
Délután Márkosfalván este pedig Csernátonba voltunk a befejező alkalmon, ahol János Csaba tv. hirdette az evangélium jóhírét a Lk. 17,11-19 alapján. Voltak akik megértették a megtérés szükségességét, míg mások a megújulás iránti vágyukat fejezték ki. Az alkalom végén két személy előre jött, akikkel együtt imádkoztunk az Úr szabadításáért. Imádkozzatok értük, hogy az Úr szabadítása legyen nyílvánvaló az életükben és váljanak bátor bizonyságtevőkké abban a faluban és gyülekezetben!
Hétfőn délelőtt a kocsimnál egy ideje nem működő km kábelt és az elektromos ablakemelőket javítottam meg. Hála az Úrnak mindkettő szépen működik. Délután Veress Bálint és felesége Mária látogattak meg akiknek vettünk egy lasser nyomtatót, majd újrainstaláltam a gépjüket azokkal a programokkal amire nekik szükségük lehet. Ők mindketten nagyon jó munkatársaim nemcsak Kézdin de a körzet többi gyülekezeteiben is. Az Úr áldja meg őket!
Csütörtöktől Sepsibükszádon tartunk evangélizációs alkalmakat. Imádkozzatok érettünk és az abban a faluban élő emberekért, különösen azokért, akik évről évre eljönnek ezekre az alkalmakra, hogy a Szentlélek győzze meg őket a megtérés szükségességéről.

2008. február 21., csütörtök

Evangélizáció Csernátonban

Kedden este Péter István tv. az 1Sám. 1,9-19 alapján az imádság erejéről hírdette Isten igéjét. Az alkalom után testvérünk a Bukarest Szatmár gyorssal haza utazott. Az Úr jutalmazza meg szolgálatáért. Szerdán este Kelemen J. Sándor tv. Marosvásárhelyről volt a vendégünk, aki ötödmagával érkezett egy Bibarcfalván tartott temetésről és a Mt. 7,13-14 alapján a széles és a keskeny útról beszélt. Hárman a testvérünkkel érkezettek közül bizonyságtétellel is szolgáltak: Zöld Péter, Krivács Zoltán és Gyulai Éva. (Zoltán és Éva a Székelyföldi Bibliaiskola diákjai.) Énekekkel szolgáltak a Sepsiszentgyörgyi fiatalok és a marosvásárhelyiek is. Az ajtónál többeket megkérdeztem, hogy bementek e már a szoros kapun? Erre ki ilyen, ki olyan választ adott. De volt egy fiatalasszony aki őszintén kimondta, hogy: Még nem! Az Úr áldja meg őt és minden hallgatót megtérő szívvel. Azért imádkozom, hogy az Úr adjon áttörést és öntse ki reánk a bűnbánat lelkét. A finom vacsora után amit Rákosi András tesvérék fogyasztottunk el, vendégeink hazafelé indúltak. Alig értünk Szentgyörgy végéig amikor Sándor testvérem kocsija bal hátsó ajtajának az ablakemelőjénél valami eltört és az ablak szinte teljesen lecsúszott. Kegyelem, hogy Szentgyörgyön történt mert azonnal szóltam Ivánitzki Efraim testvéremnek (hivatalosan a Carpatica biztosító társaság igazgatója és kiváló autószerelő) aki mindamellet, hogy még a munkahelyén volt és dolgozott, mint mindig, most is örömmel vállalta a segítséget és ideiglenesen annyira megoldotta a problémát, hogy testvéreim remélhetőleg kényszer szellőzés nélkül értek haza. Az Úr áldja meg őket, Efraim testvéremet is, akinek ma ellenőrzése van és a csernátonban levő evangélizálást is.
Ma reggel a feleségemet elvittem injekcióra, mivel még szüksége van kálcium utánpótlásra. Mindezek mellett hála az Úrnak egészen jól van. Újból hálásan köszönök minden érette mondott imádságot, amit az Úr meghallgatott. Dicsőség neki érte!
Ma és holnap estére Novák Zsolt testvért várjuk. Kérlek imádkozzatok érettünk, a gyülekezet tagjaiért, hozzátartozóiért és a hallgatókért. Szeretnénk megtapasztalni a következő estéken az Úr áldott jelenlétét, ami már eddig is érzékelhető volt. Ma reggel a nagyobbik fiammal beszélgettünk és imádkoztunk, akit az Úr a tegnap este alkalmával komolyan megérintett. Imádkozzatok érette!

2008. február 19., kedd

Szombaton du 6,oo órára feleségemmel, kisebbik fiunkkal, Rákosi Árpáddal Csernátonból és feleségével Homoródalmásra mentünk evangélizációs alkalomra. Árpád és Ibolya gyakran elkísérnek az ilyen alkalmakra, akikkel együtt énekekkel is szolgálunk az Urnak. Jólesett találkoznom Simon András helyi lp. mellett Erdő Endre és id. Máté Zoltán testvéreimmel, akiknek élő bizonyságtételét öröm volt hallgatni. Alapigeként az Ur a Mt. 8,1-4 verseit terhelte a szívemre, amiben egy leprás meggyógyítása van leirva. Az alkalom végén többekkel is volt lehetőségünk együtt imádkozni és bátorítani őket az Úr Jézus követésében való elindulásra illetve újraindúlásra. Az Úr áldja meg Almáson is mindazokat akik vágynak a Krisztusban való új életre.
Vasárnap de Bükszádon voltam, ahova menet fölvettem Mikóújfaluból azt a négy személyt (három tagot és egy barátkozót) akik ilyenkor átjönnek a gyülekezeti alkalmakra. Az előírt igéből a Bír.2,1-5-ből szolgáltam, ami után úrvacsorához is járúltunk. A déli órában egy család, férj és feleség osztották meg velem gondjaikat, terheiket amit egymással szemben elrontottak. A beszélgetés végén töredelmes szívet kértünk az Úrtól, amit Ő meg is adott és különösen az egyik fél sírva kért bocsánatot nemcsak az Úrtól, de a házastársától is. Hiszem az Úr meghallgatta kérésünket és tovább fogja vinni amit elkezdett náluk és ha ők is akarják, segít nekik harcaikban győzedelmeskedni.
Du 5.oo-re Csíkszeredába mentem, ahol az igehirdetés és urvacsorai alkalmak után a gyülekezet elöljárókat választott. Imádkozó szívvel készültünk erre és hisszük, hogy az Úr meg fogja áldani azokat akikre ezt a feladatot bízta. Beszélgettünk még a lelkipásztorhívás kérdéséről is. Kérlek imádkozzatok értünk, hogy az Úr rendeljen olyan munkást Csíkba, aki tovább vezeti a gyülekezete(ke)t és folytatja az abban a városban és környékén elkezdett missziómunkát. Vacsorán Lázár Ede testvérék (frissen választott elöljáró, polgári foglalkozása egyetemi tanár) voltam, akik most várják másadik babájukat. Az Úr áldja meg őket minden szolgálatukért!
Hétfőn de érkezett meg hozzánk Péter István tv. akit a Csernátonban levő evangélizációs hét első két estéjére hívtunk. Tegnap a Jel. 3, 14-22 versei alapján hirdette az elközömbösödésből való megtérés, megújulás lehetőségét, amire gyülekezetünk tagjai közül többen is őszinte imádsággal reagáltak. Akiknek szívügye az Úr munkája és ez a gyülekezet, kérjük imádkozzanak velünk együtt ezekért az estékért.
Sámuel fiunk tegnap volt 15 éves. Mivel későn jöttem haza, csak ma reggel volt lehetőségem beszélgetni és imádkozni vele, amiben hálát adtunk Isten megtartó szeretetéért és kértük az Úr életet átformáló kegyelmét életének következő szakaszára. Szeretném ha elmondhatnám: Én azonban és az én házam az Urnak szolgálunk! (Józs. 24,15) Adja az Úr, hogy így legyen!!!

2008. február 15., péntek

Csütörtökön Székelykereszttúrra voltam hivatalos evangélizációs alkalomra, ahova magammal vittem családomat is. Mikor odaértünk a szépen megtelt imateremben Novák Zsolt testvérem énekei mentek CD-ről. ifj. Veress Ernő tv. (a helyi lp.) miután imádkozott a Jer. 1-ből olvasott igét: "...mielőtt megalkottalak ismertelek..." ami után néhány bizonyságtételt hallgattunk meg helyiek és vendégek részéről. Alapigeként a Lk. 7,11-17 igéket olvastam, ahol a naini ifjú feltámadásáról van szó. Az alkalom végén két személy maradt vissza, hogy Jézusnak adják az életüket. Jó volt hallani őszinte és töredelmes imájukat, akik hangosan most imádkoztak életükben először. Az Úr áldja meg őket a bűnbánat és a bűnocsánat áldásával, adjon nekik új életet és tartsa meg mindegyiket az Ő kegyelmében.
Ezután meglátogattuk öcséméket (Kiss Józsi és Márta) ahol a finom vacsi mellett úgy a gyerekek, mint mi is jól elbeszélgettünk, majd imádkoztunk. Éjjel 1,30 körül értünk haza, ahol hideg lakás fogadott, mivel a hőszabályzó ellemei felmondták a szolgálatot. Hamar elmenetem az egyik NON STOP-ba és vettem négy darabot, helyére tettem, így mire lefeküdtünk szinte be is melegedett a lakás.
Ma pénteken többnyire a következő alkalmak szolgálataira készültem. Napközben gyengén havazgatott nálunk, ami estére a NEMERE (Crivat) következtében hóviharrá fokozódott. Csernátonba menet annyira erősen havazott és helyenként olyan hófúvások voltak, hogy egyiktől másiktól megijedtem. Azon gondolkodtam visszafordulok. Szinte meg is bántam, hogy nem tettem, mert hazafelé az út több mint 1,5 órát tartott, ami normál körülmények között 20 - 25 perces út. De az Úr velem volt és mindamellett, hogy a vihar és a látási viszonyok miatt csak ketessel tudtam haladni és négy ízben meg kellett álljak letakarítani az ablaktörlőt, békességben hazaértem családomhoz. Hála érte Istennek!

2008. február 13., szerda

Legyen meg a TE akaratod...!

Isten az Ő kegyelméből újabb kellemes alkalmakat adott az elmúlt vasárnap is, amit Csernátonban és Kézdivásárhelyen töltöttem testvéri légkörben és az Úr jelenlétében. Délelőtt a Józs. 22, 1-8 alapján szolgáltam. Különös volt megfigyelni mit tartalmazott Józsué hűségesekkel szembeni dícsérete:
I. Elismerést 1-4.v.
1. Tetteikért 2. Engedelmességükért 3. Testvéreikkel szembeni magatartásukért
II. Figyelmeztetést 5.v.
1. Teljesítsétek Isten parancsolatait 2. Szeressétek az Urat 3. Járjatok az Ő utjain 4. Ragszkodjatok hozzá 5. Szolgáljatok neki
III. Megjutalmazást 6-8.v.
1. Többszörös áldást 2. Az örökség elfoglalását 3. Nagy és sok gazdagságot
Emlékeztetett ez Jézus egyik példázatának a befejezésére mikor azt mondta: Jól van jó és hű szolgám (elismerés), kevesen voltál hű
(figyelmeztetés), többre bízlak ezután, menj be Uradnak örömébe (megjutalmazás). (Mt.25,21)
Az alkalom végén való imádságok is azt igazolták, hogy Isten Igéje élő és ható. Hála érte az Úrnak!
Hétfőn a gyerekek gépére is felinstaláltam a Linux operációs rendszer szabad változatát, hogy ismerkedjenek vele és tanúlják. Volt is nagy lelkesedés egy darabig ... míg ki nem derült, hogy nem minden Windows alapu programot akar megnyitni. Na de sebaj, mert a fejlesztők majd csak megtalálják ennek is a módját ha tovább dolgoznak rajta. Az Úr áldja meg őket is megtéréssel!
Kedden pappírra vetettem és elküldtem a Magyarlónai Gyülekezet meghívólevelére Istentől kapott meggyőződésemet. Röviden leírom mit végzett bennem az Úr az elmúlt közel három hónapban.
1. Ennek az időnek az első szakaszában tanított mindent az Ő kezébe tenni és egyedül csak Tőle függeni. (Zsolt. 25,10)
2. A következő időszakban Igéje és Szentlelke által megértette velem az Ő akaratát, hogy egyelőre még itt a Székelyföldön kell szolgáljam Őt és tegyem azt, amivel ebben a körzetben bízott meg, amit szeretnék alázattal végezni, az Ő dicsőségére. (Neh. 6,3)
3. Az utóbbi hetekben pedig az Ur megerősített ebben a meggyőződésemben, ami betöltött Tőle jövő nyugalommal és békességgel. (Mt. 11,26)
Ugyanakkor tovább imádkozom a Lónai Gyülekezetért, mivel tudom, hogy az én Istenem (aki az Ő Istenük is) be fogja tölteni minden szükségüket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,19)
Délután és este Mikóújfaluban és Bükszádon voltam ahol a Neh. 4 részéből való üzenettel foglalkoztunk, amit Isten gyümölcsöztessen bennem és azokban akik jelen voltak az Ő dicsőségére.
Most pedig mivel szerda van, készülök a körzetbe (Márkosfalva, Kézdivásárhely és Csernáton) bibliaórára, ahol újból számítunk az Úr jelenlétére és áldására.

2008. február 8., péntek

Mostmár nállunk is érződik a tavasz közeledte mivel a hó nagy része elolvadt. Nagyon szép telet kaptunk Istentől a gyermekeink örömére (is). Csodálom Istent aki minden napra tartogat valamit Igéje által a lelkem számára. Azon gondolkodtam, hogy ha ezeket nem vehetném át, mennyivel szegényebbek lennének hétköznapjaim, különösen a lelki életem.
Vasárnap de a Józs. 13, 1-9 alapján figyelmeztetett az Úr...
1. Van még elfoglalni való föld 1.v.
Személyes életemben, a szolgálatok területén és a missziómezőn Jn. 4, 35
2. Mindezekben számíthatok Isten segítségére 6.v.
Útbaigazításaira, erejére és személyes jelenlétére
3. Eleget kell tegyek megbizatásomnak 7.v.
Megharcolva küzdelmeimet az egyéni és közösségi életben, hogy elfoglalhassam és átvehessem az Isten által számomra kijelölt örökséget.
Ezután a gyülekezettel az úrvacsorához is járúltunk a Lk. 20,9-15/a alapján: Az örökös halála által lett miénk az örökség!
Este szintén az előírt igéből szolgáltam Trinfa Gedeon testvéremmel.
Az elmúlt napokban többek közöttt imádságos szívvel az evangélizációs alkalmakat szerveztem. Február 18-24 között Csernátonban, február 28-március 2 között Sepsibükszádon, március 6-9 között Kézdivásárhelyen, míg márc 10-16 között Sepsiszentgyörgyön szeretnénk lehetőséget adni az evangélium meghallására és elfogadására azoknak akik ezeken az alkalmakon részt vesznek majd. Az ének szava jut eszembe: Adj áldást bőven, amint igéri Igéd, hiszen egy cseppje is oly üdvös, küld Lelked bő özönét... Imádkozzatok érettünk...!
A bibliaórai Ige üzenete is sokat mondott, amit a Neh. 2-3 részei alapján értetett meg velünk az Úr.
Nem unatkozunk, mert minden napnak megvan a maga feladata, gondjaival és terheivel együtt amit szeretnénk Isten előtti felelőséggel és örömmel végezni Isten dicsőségére.

2008. február 2., szombat

Csütörtök este itthon megtartottuk a 2007-es évi beszámoló közgyűlésünket. A sok szép és áldásos dolgok mellet szó került olyanokról is, amiben gyülekezetünknek változni kell. Ez az alkalom (az elmúlt két napban) áldásos beszélgetéseket, együtt való imádkozásokat eredményezett, ami az egyik legnagyobb szükség gyülekezetünk lelki fejlődéséhez. Volt olyan dolog is, amiben az Úr engem személyesen megfeddett és amit nekem rendeznem kellett. Szeretném ha az Úr folytatná azt amit elkezdett gyülekezetünkben.
Pénteken a Bibliaiskolába járó diák testvéreimnek okoztam némi fejtörést, mivel most volt az első tesztjük a Keresztyén élet c. anyag 1-4 leckéjéből. De ahogy átfutottam a vizsgalapokat úgy vettem észre, hogy voltak akik komolyan készültek erre az alkalomra. Mivel gyermekeimnek az iskolába szabadnapjuk volt, ők is elkisértek a még vastag hóborította Hargitára, ahol idejük nagy részét szánkózással töltötték.
Szombaton a vasárnapi alkalmakra készültem. Délután egy testvéremmel beszélgettünk és imádkoztunk együtt. Az Úr áldja meg! Este az ifjúsági alkalmon is részt vettem, amit Barabás Emőke (gyógyszerész, gyermektanító és misszió munkás) tartott a Kitartás témájában. Az alkalom után egyik fiatal testvéremmel beszélgettünk és imádkoztunk. Isten áldja meg őt is. Holnap, vasárnap itthon fogok szolgálni. Az Úr adjon áldást minden igehirdetés nyomán ami hangzott az elmúlt héten (Érszőllősön és máshol is) és hangozni fog (itt felénk is az evangélizációs alkalmakon), hogy az evangélium mint Isten hatalma legyen sok ember üdvösségére. Rm. 1, 16