2010. október 18., hétfő

Szolgálatok Isten népe között

Az elmúlt hetek alatt is kézzelfoghatóan tapasztaltuk Isten kegyelmét és segítségét családunkban és a gyülekezetekben illetve a szolgálatokban amit Isten népe között végzünk.
Többek között a helyi gyülekezet felújította a fásszínt ahova a téli tüzelő egy részét már be is hordtuk. Az egyik helyi tv. "színháznak" nevezte el :)) Nagyon jól esik esténként egy kis tüzet rakni, mivel az éjszakák elég hűvösek lettek. Elég hosszú ideig valamilyen fázásos vírussal is küszködtem, de már talán egy kicsit jobban vagyok. A 2003-ban ki nem kezelt tüdőgyulladás miatt elég érzékeny vagyok minden kisebb megfázásra, úgyhogy emiatt jobban kell vigyáznom magamra.
Október 2.-án szombaton Budai Lajos tv. kérésére részt vettem a Zilahi Bibliaiskola felvételijén, ahol hat jelentkezőt hallgattunk meg és vettünk fel.
Október 9-10.-én családommal együtt Székelyföldön voltunk, ahol szombaton Szűcs Tibor és Tóth Enikő menyegzőjén a köszöntés mellett evangélizációs jellegű igével szolgáltam, vasárnap délelőtt pedig Kézdivásárhelyen és Tamásfalván hirdettem Isten igéjét, ahol hálaadó alkalom volt.

Szűcs Tibor és Enikő

A hálaadásra készülő tamásfalvi gyülekezet és a vendégek

Kézdivásárhelyen mint mindig, most is nagy szeretettel fogadtak bennünket a testvérek. Délben Veres Bálint diakónus testvérék Sárfalván ebédeltünk, este pedig János Csaba lp. testvérem családjával Kovásznán fogyasztottuk el az ízletes vacsorát. Ezután Szentgyörgyön meglátogattuk Bogyó Sándor testvért és családját (náluk aludtak gyermekeink) akik nagy szeretettel fogadtak bennünket, majd meglátogattuk Dóczi Tibor, lelkipásztori szolgálatra meghívott végzős teológiai hallgatót, abban a lakásban ahol majdnem nyolc évig mi is laktunk. Hétfőn dél körül indultunk haza a fiukkal, mivel a feleségem ott maradt egy időre, hogy az utolsó évét is befejezze annak az iskolának amit két évvel ezelőtt elkezdett.
Október 12.-én kedden a helyi polgármesteri hivatalba voltam hivatalos, ahol a helyi önkormányzat tanácsa egy ünnepi alkalmat szervezett tizennégy olyan házaspárnak akik 50 éve házasok. Ezek között volt a mi gyülekezetünkből Szíjártó Miklós és kedves felesége is. Köszöntésemet a Zsolt 73,23-28 igeversek üzenetével tolmácsoltam. A következő napokban több családot is sikerült meglátogatnom itt helyben és a körzet helységeiben is.
Október 13.-án szerdán este a helyi gyülekezet szolgálattevőinek egy részével találkoztam, akikkel a szolgálatunkkal kapcsolatos dolgokról beszélgettünk majd ezért imádkoztunk.
Október 14.-én este Rátonba látogattam meg egy családot, ami után a gyülekezetben volt alkalmam szolgálni. Ezután néhány testvérrel beszélgettünk még egy jó darabig.
Október 15.-én pénteken este itthon Krasznán az alkalom után a törekvőkkel volt felkészítőnk a bemerítésre.
Október 16.-án szombaton 8,30-16,00 között a Zilahi Bibliaiskolában voltam ahol előbb egy perecseni diákot vettünk fel, majd a Keresztyén élet tanfolyam 1-3 leckéjét adtam le a diákoknak. Örülök a jó ízű beszélgetésnek ami a leckék témája kapcsán kialakult. Az Úr áldja meg a diákokat a tanárokkal együtt!


Október 17.-én vasárnap délelőtt Kiss Vivien bemutatására került sor, amely alkalmon Módi Miklós szilágyszentkirályi lp. szolgált. Délben Fehér István tv. családjánál ebédeltünk Dimény Miklós testvérékkel együtt, ami után fiaimmal, és két testvérrel Szalárdra igyekeztünk, mivel hálaadó ünnepélyre hívott az ottani gyülekezet. Az alkalom után Nagy István lp. kérésére ifjúsági órán is szolgáltam, majd feleségem testvéreivel és családjukkal töltöttünk kedves perceket a finom vacsora mellett. A nagy köd ellenére kevéssel éjfél előtt az Úr oltalma alatt hazaérkeztünk. Minden alkalomért, üzenetért és áldásért az Úré legyen a dicsőség!

2010. október 1., péntek

Beszámoló

Szeptember 25.-én került sor a II. Magyar Baptista Fúvóstalálkozóra. Isten meghallgatta imádságainkat és megáldotta a szervezők fáradozását. Gyönyörű őszi napot kaptunk a mi Urunktól és sok fajta áldást ezen a napon. Már 9,oo óra előtt érkeztek a zenekarok, akik 14 gyülekezetből jöttek el erre az alkalomra.

Karmesterek tanácskozása

Jó volt találkozni a sok régi ismerőssel, testvérrel, baráttal. Külön öröm volt számomra, hogy a Székelyföldről érkezett zenekar is itt lehetett ezen az alkalmon. (Sajnálom, hogy nekik ez a nap más miatt is emlékezetes lesz, ugyanis utólag értesültem arról, hogy milyen súlyos balesetet szenvedtek. Kegyelem, hogy csak a "hajóban" esett kár és testvéreink testileg épségében maradtak.) Helyi idő szerint 10,oo órakor 3 közös zenedarab után a zenekarok egyenként vonultak a helység központjába ahol 2 újabb közös zenedarab után tovább indultunk a sportpályára, ahol finom kaláccsal, kávéval vártuk a vendégeket.

Közös zenedarabot vezényel Petkes Lőrinc krasznai karmester

Itt 12,oo órakor Szekrényes Pál somlyói lp. imájával kezdtük meg az alkalmat, ami után először a perecseni, sámsoni, nagyfalui, zilahi, szalárdi, margittai, székelyudvarhelyi, krasznai, magyarlónai, ballai, szilágyszentkirályi, kémeri, nagyváradi és bagosi zenekarokat, majd meghívott vendégeinket Pop Imre krasznai polgármestert és feleségét, Végh Sándor szilágy megye prefektusát és feleségét, Katona László nagyvarsányi lp.-t és feleségét, ifj. Budai Lajos lp.-t, Borzási Pál magyarlónai lp.-t, Szekrényes Pál somlyói lp.-t, Módi Miklós szilágyszentkirályi lp.-t, Gergely Pál sámsoni lp.-t, Nemeshegyi János magyarországi karnagy tv.-t, Bokor Barnabás nagyváradi karnagy tv.-t és Szilágyi László "Szeretet" szerkesztőt köszönthettük.

A zenekarok, a meghívottak és a jelenlevők köszöntése

Egy következő közös darab után Bozrási Pál lp. buzdított bennünket imára az 1Kor. 14,8 alapján, ami után kis csoportokban imádkoztunk.

Imára buzdít Borzási Pál lp.

Köszöntő beszédet mondtak Pop Imre polgármester (a találkozó egyik leghívebb támogatója), Végh Sándor prefektus, Bokor Barnabás tv. miközben zenekarok szolgáltak.

Pop Imre Kraszna polgármestere köszönti a II. Baptista Fúvóstalálkozót

Végh Sándor Szilágy megye prefektusának köszöntése

Kevéssel 14,oo óra után egy órás ebédszünetet tartottunk, ami után tovább folytattuk az ünneplést. A délutáni alkalom keretében igei üzenettel Katona László lp. szolgált a Lk. 12,35-38 alapján, majd Nemshegyi János karnagy tv. köszöntötte a találkozó résztvevőit. A zenekarok szolgálata közben Dimény Sándor tv. a találkozó egyik lelkes szervezője mondott köszönetet a találkozó résztvevőinek, majd minden zenekar és meghívott vendég egy emlékplakettet és egy emléklapot vehetett át.

Dimény Sándor karmester köszönetnyilvánítása

Záróbeszédet Budai Lajos lp., a Szilágysági Mk elnöke mondott az 1Kor 16,13-14 alapján, majd Gergely Pál lp. imájával fejeztük be az alkalmat.

Buda Lajos lp. záró szavai

A karmesterek és a meghívott vendégek egy része

Gondolom, hogy mindenki áldásokkal meggazdagodva és újabb tapasztalatokkal tért haza. Jó volt együtt dolgozni a szervező csapattal, akik mind helytálltak és igyekeztek a tőlük telhető maximumot adni. Az Úr áldja meg mindegyiket!
Gondolom hamarosan elérhető lesz a II. Fúvóstalálkozó DVD-n is a nap minden eseményével. A találkozóról készült képeket pedig megpróbáljuk feltenni a zenekar honlapjára.
Az alkalom után bejöttek hozzánk Maci húgom és családja Püspökiből, Éva sógornőm és családja Szalárdról akikkel mint zenekari tag itt volt Elek Zsolt is. Jó volt családi körben is együtt beszélgetni.
Vasárnap délelőtt és délután Horvátba voltam, ahol gyermekbemutatás keretében Borbély Péterért imádkoztunk. Este itthon Krasznán szintén két kisbabáért Tóth Patrikért és Mátyus Gedeonért könyörögtünk.

Gyermekbemutatás

A hét első fele is nagyon zsúfolt volt. Közben eléggé megfáztam, de feleségem kúrálása következtében most már egy kicsit jobban vagyok.
Az elmúlt idő minden eseményéért az Úré legyen a dicsőség!