2008. november 27., csütörtök

Életünk az Úr kezében

A múlt hét végén eléggé lehűlt nálunk a levegő és szombaton lehullt az első hó is. A fehér táj látványa, a régi és az új élet közötti különbséget juttatta eszembe, amit az Úr Jézus drága vére mosott hófehérre.

"Lágyan hullik a hó..."

Szombat este együtt tartottuk az ifjúsági alkalmat a csernátoni fiatalokkal itt Szentgyörgyön, amit Rákossy Norbert vezetett, mely alkalmon Sámson és Dávid életének tanulságaival foglalkoztunk.
Vasárnap délelőtt Brassóba voltam, ahol 9-10 óra között az elöljáró testvérekkel találkozhattam, akikkel meghitt és számomra (is) tartalmas beszélgetésünk volt. Az istentisztelet alkalmával Kis Ottó ügyintéző lp. testvéremmel szolgáltunk. A Mt. 16,13-20 alapján, a gyülekezet, Isten elképzelése szerinti jövőjéről szólt hozzánk az Ige. Ez alkalommal ismerhettem meg ifj. Gáncsos György testvért az USA-ból, aki éppen itthon járt Huba fiával. A déli órát Bálint Péter vállalkozó testvérnél töltöttem, ahol jelen voltak gyermekei és aranyos unokái is. Az Úr áldja meg testvéremet kedves családjával együtt és a brassói gyülekezetnek (is) rendeljen lelkipásztort.
Este 6,oo órától itthon az előírt igéből szolgáltam.

Jel. 22,1-7 Az élet folyója és az élet fája
Darby szerint az e szakaszban található dolgok jelképesen érvényesek a jelen korban élő keresztyénekre.
I. Az élet folyója
1. Tiszta vizű - a szomjas nyugodtan ihat belőle, a bűnös élete megtisztúl általa
2. Ragyogó mint a kristály - nincs szüksége tisztító kristálygolyóra, nem fertőz meg
3. Forrása Isten és a Bárány királyiszéke - Nálad van az életnek forrása... Zsolt. 36,10
4. Átmegy a városnak közepén - elérhető közelbe jut mindenkihez
II. Az élet fája
1. Gyümölcsöző hivő élet - az élet folyója mellett nem lehet életünk gyümölcstelen Zsolt. 1,3
2. Rendszeres és folyamatos gyümölcstermés - minden hónapban meghozza gyümölcsét
3. Levelei a pogányok gyógyítására valók - mi hivők gyógyító hatással kell legyünk erre a világra
III. Az üdvösség mibenléte
1. Rendezett élet - Elátkozott nem lesz többé
2. Uralom alatt való élet - Királyiszéke ott lesz
3. Tartalmas élet - Szolgálnak Neki
4. Jelenlétében való élet - És látják az Ő orcáját
5. Nevét hordozó élet - Neve homlokukon: Megváltozott gondolkodásmód Rm. 12,1-2
6. Világosságban járó élet - Éjszaka nem lesz, az Úr Isten világosítja meg őket 21,24
7. Örökkévaló élet - Országolnak örökkön örökké
A boldogság egyik bibliai receptje: Tartsd meg e könyv prófétálásának beszédét!

Hétfőn
délbe János Csaba testvéremmel a Hargita Központba utaztam, ahol du 3,oo órától a Székelyföldi Missziókerület vezetői tanácskoztunk, aminek keretén belül meghalgattuk Novák Zsolt testvér bizonyságtételét, akit a gyergyói missziós gyülekezet kérésére f. év dec. 28-án missziómunkássá avatunk. Az Úr legyen áldott mert küldte családjával együtt és használja testvérünket Gyergyóban és környékén!
Vacsora után a Székelyföldi Bibliaiskola tanárai (idb. Veress Ernő, Borzási Gyula, Tőtős János, Boros Róbert, ifj. Veress Ernő, János Csaba, Sallai Jakab és Kiss Zoltán) beszélgettünk a bibliaiskolával kapcsolatos múltbani tapasztalatainkról és jövőbeni javaslatainkról, kérve erre a munkára az Úr áldását.
Kedden és szerdán a körzetben voltam, ahol egy nagyon komoly témával Küzdj a hamis tanítások ellen foglalkoztunk a 2Pt. 2 alapján. Az éjjel 2,oo óra után jött haza Eszter leányunk Marosról, aki a tanévkezdés óta most van itthon másadjára. Hálás vagyok Istennek, hogy egy kevés időre újból együtt lehet a családom. Ezt az időt szeretnénk hatékonyan kihasználni úgy, hogy abban mennyei Atyánk is tudjon gyönyörködni.

2008. november 19., szerda

A szolgálat öröme és áldása

Vasárnap délelőtt Bükszádon szolgáltam a Jer. 36,20-32 alapján aminek a témája Az igével szembenállás szelleme volt.

Először arról beszéltem, hogy milyen dolgok árúlkodnak e szellemiségről.
1. Az igével szembeni kifogások 23.v.
2. Az összetörettetés és az alázat hiánya 24.v.
3. Nyílt szembeállás Isten szolgáival 26.v.

Majd azt is megemlítettem, hogy:
1. Voltak akkor is akik szót emeltek, kiálltak az ige mellett 25.v.
2. Isten vigyázott az Ő szolgáira 26/b.v. Elrejtette őket
3. Isten igéjét nem lehet megsemmisíteni 28.v.
Gondom van az én igémre ... 1,12

A Mikóújfaluból való testvérekkel együtt az úrvacsorában is részesültünk. Az alkalom végén mindhárom férfitestvér nagy lelkesedéssel számolt be a Férfikonferencián nyert áldásokról.
A déli órában Jankó Gyurka diakónus testvérrel meglátogattunk Bíró Ilona testvérnőt aki betegsége miatt nem tudott jönni a gyülekezetbe.
Délután 5,oo órától Csíkszeredába voltam ahol vendégeink voltak Bondor János tv. és kedves felesége Kati testvérnő Marosvásárhelyről. Bizonyságtételükből világosan kitünt az igéhez való hűség krisztusi lelkülete, ami kell jellemezze a hívő embert. Több helyi szolgálat is elhangzott a testvérek részéről. Jóleső érzés volt látni a nemrég bemerített testvérnő Pap Rózsika szolgálatkészségét és örömét. Az Úr tartsa meg. Tovább kell imádkozzunk, hogy az Úr rendeljen szíve szerint való lelkipásztort ennek a gyülekezetnek.
Hétfőn délelőtt a helyi gyülekezet ügyében volt hivatalos beszélgetésem az egyik helyi szolgáltató igazgatójával, ami után egy olyan családot látogattam meg, akiket egy ideje nem láttam a gyülekezetbe. A beszélgetésben több dologra fényderült, amit imádságban együtt letettünk az Úr kezébe. Este sikerült időt szakítani a fiaimra is akikkel asztaliteniszt (ping-pong) játszottunk. Mivel Jonatán most tanulgatja ezt a sportot, nagyon örült, hogy vele is játszottam. Különösen akkor volt boldog mikor egy - egy pontot tudott szerezni velem szemben.
Kedden délelőtt lecseréltem a kocsiban levő fáradt olajat. Azt veszem észre, hogy nemcsak az olaj, hanem a kocsi is fáradt már. Csak én ne fáradjak el! Késő délután bibliaórára mentem Mikóújfaluba és Bükszádra, ahol a 2Pt. 1,12-21-el foglalkoztunk. Testvéreim őszinte imái most is nagy bátorítást jelentettek nekem.
Szerda reggelre -6 C fokra hült nálunk a levegő, amit már az este lehetett sejteni. A gyerekeink, különösen Jonatán nagyon várja már a havat. Szombaton reggel, mikor a Hargitára indultunk azt mondta: Édesapa, a táborba már biztosan lesz hó...! Lehet, hogy nem sokáig kell várjunk reá.
Délután és este a körzetbe leszek: Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban.

2008. november 15., szombat

Székelyföldi Férfikonferencia

A mai nap során a Hargita Keresztyén Központban Férfikonferenciát tartottunk a Székelyföldi Missziókerület (Mk) testvérisége részére, ahová a Mk gyülekezeteiből több mint százan jöttek el. A nap jeligéje "Legyetek erősek, legyetek férfiak" 2Kor. 16,13/b. Felemelő volt részemre a száz tag körüli "férfikarban" énekelni. Az áhítaton idb. Máté Zoltán (Székelymuzsna) és Jankó György (Sepsibükszád) presbiterek buzdítottak imára. Ezt követően Tőtős János lp. tartott lelki tartalomban (is) gazdag előadást az "Isten szíve szerinti férfiak az Ószövetségben" címmel, röviden bemutatva a Zsid. 11-ben felsorolt hithősöket, ami után ezt öt csoportban beszéltük át. A finom ebéd után ifj. Veress Ernő lp. előadásában az "Isten szíve szerinti férfiak az Újszövetségben" témával folytatta, Péter, bemerítő János és Pál élete alapján, amit testvérünk PowerPoint-os bemutatóval igyekezett még érthetőbbé tenni előttünk. Ezután újból csoportokra oszlottunk, ahol a csoportvezetők egyike rövid áttekintést nyújtott egy bibliai férfi személyéről, aminek kapcsán tovább folytattuk a beszélgetést. Legvégül pedig a kápolnában minden csoportvezető röviden összefoglalta a csoportjában elhangzottakat és azok üzenetét, tanúságait.


Nagyon örültem annak a 19 testvéremnek, akik körzetünkből vettek részt ezen az alkalmon. Úgy gondolom nem tévedek, ha azt mondom, hogy bánkódnivalójuk csak azoknak lehet, akik nem jö(he)ttek el.
A visszajelzések alapján áldott alkalom volt ez a nap, amit a jövőben az Úr segítségével szeretnénk folytatni. Mindazért amit ott nyertünk egyedül Istené legyen a dicsőség!


Ahogy hazaértünk, a helyi kórházban meglátogattuk Zágoni Erzsike (szilágyballai származású) testvérnőt Kovásznáról, akit a mai nap folyamán műtöttek meg sűrgősen és az intenziv osztályon fekszik. Néhány igevers és egy rövid ima után pihenni hagytuk frissen műtött testvérnőnket. Akik ismerik jó ha imádkoznak érte ezekben a nehéz napokban!
Áldott vasárnapot (szolgálatokat) mindenkinek!

2008. november 13., csütörtök

Az elmúlt két hét

Eltelt majdnem két hét mióta nem írtam. Nem azért mintha nem lett volna mit, hanem mert nem a legjobban éreztem magam az elmúlt héten.
November 2.-án a hónap első vasárnapján itthon voltam és szolgáltam Sepsiszentgyörgyön.
A következő hét első felében felkerestem gyülekezetünk betegjeit - a kórházban levőkkel együtt - és néhány családot is meglátogattam. Közben a hétköznapi gyülekezeti alkalmakon is részt vettem. Ezen a héten újból nagyon keveset pihentem. Volt éjszaka, hogy 2-3 óránál többet nem tudtam aludni, ami nagyon kifárasztott. Hála az Úrnak, hogy utána vagyok. Nem tudom miért de ez 1-2 havonta megismétlődik és 4-5 napig tart. Hogy mi okozza ezt, (még) nem tudom...?!
Pénteken vagyis 7.-én meglátogattak Kaszta Áron és Klaudia, akik a közeljövőben Kolozsvárra költöznek. Többek között elmondták, hogy 1) A Kolozsvári Baptista Gyülekezetbe szeretnének beépülni és 2. Újat akarnak kezdeni ott. Mindkét vágyuknak szívemből örülök.
Délután a Hargitára mentem tanítani a bibliaiskolába. Nekem most volt az első alkalom ebben a tanévben. Péntek este egy, szombat reggel két órám volt, majd az áhítaton a Jn. 15,1-8 alapján imádkoztunk. Pénteken Rákossy Norbert és felesége voltak helyettem Csernátonban a fiatalokkal. Szombaton este itthon az ifjúsági óra alkalmával egy filmet néztünk meg, ami után jó beszélgetés és imádkozás alakult ki.
Vasárnap, 9.-én de és du Csernátonba este pedig Kézdivásárhelyen szolgáltam. Mindkét helyen pozitívan viszonyultak a testvérek a Szalárdi Öregek Otthona kastélyának megvásárlásához. A Kézdivásárhelyi Gyülekezet el is küldte a ráeső részt, ami had legyen jó példa gyülekezeteinknek.
Hétfőn néhány levelet kellett megírjak, majd délután Marosvásárhelyre indultam. Útban rövid látogatást tettem öcsém családjánál Fiatfalván (Székelykeresztúr mellett) akikkel kedves időt töltöttünk együtt a finom vacsora mellett. Az éjszakát Kelemen J. Sándor tv. családjánál töltöttem Maroson, akikkel reggel kevéssel 6,oo óra után Zilahra indultunk a rendkívüli tanácsülésre. Az Úr jelenlétét tapasztaltuk beszélgetéseinkben és döntéseinkben.
Szerdán dél múltával értem haza és 2,oo órakor már indultam is a körzetbe, ahol áldott alkalmaink voltak.
Imádkozva készülök a hétvégi férfikonferenciára, amit hiszem az Úr meg fog áldani. Úgy legyen!