2008. július 25., péntek

Tini hét, felvételi, utazások, stb.

Tegnap este volt egy hete, hogy a gyülekezeti alkalom után feleségemmel és Jonatán fiunkkal a Hargita Keresztyén Központba indultunk, ahol János Csaba testvérékkel egy kilenc napos táborozáson vettünk részt.

A táborozó tinik és tanítók

Sok áldást adott az Úr a tinik között. A részletekről majd a János Csaba testvér (heti felelős) és a feleségem blogján olvashattok illetve láthattok majd többet.
Vasárnap délután Csíkszeredába voltam ahol jelen volt Magyarországról Papp Dániel berettyóújfalui lp. kedves feleségével Krisztinával és egy tuzséri házaspárral akik pont ezen a napon voltak hat éves házasok. Több szép éneket énekeltek kvartettbe a szolgálatok között. Bizonyságtevéssel szolgáltak a Bükszádiak és a többi vendégek is majd Papp Dániel a 3Móz. 26,13 verse alapján szolgált Isten igéjéből.
Hétfőn este haza kellett jöjjek mivel kedden itthon is el kellett rendezzek néhány sürgős tennivalót és délután Marosvásárhelyre utaztam mivel leányunk Eszter újból próbálkozott a gyógyszerészetire. Vendéglátóink Kelemen Sándor és napsugár voltak akik nagyon nagy és őszinte szeretettel fogadtak és nagyon jól éreztük magunkat náluk.
Szerda este a helyi gyülekezetben szolgáltam az 1Pt. 5,8-9 alapján. Akkor este találkoztam Érszőllősről Gombos Miklós gyülekezeti vénnel (aki Dániel fiát hozta felvételizni az orvosira) aki régi jó barátom, lelki testvérem aki hosszú ideig bűnvalló imatársam is volt. Nagyon jól esett újból találkozni és beszélgetni. Hajnali 3,oo óra körül lehetett az idő amikor azon gondolkodtunk, hogy jó lenne egy kicsit aludni is.
Csütörtökön útban hazafelé a Hargitáról felvettem családomat és haza jöttünk, mivel a pénteki nap folyamán Zilahra utazunk, ahonnan szombaton a Bertalan Tímea (Bertalan Péter ny. lp. leánya) és Módi Ruben menyegzőjén leszünk Szilágyszentkirályon.
Vasárnap délelőtt Berettyószéplakon este Érszőllősön szeretnénk lenni ha az Úr is jónak látja.
Az ezt követő néhány napot a bihari rokonok látogatására szánjuk.
Istennek hála minden áldásért amit adott az elmúlt hét alkalmaival és köszönök minden érettünk mondott imát. Az Úr meghallgatta azokat!
Kérlek tovább se feledkezzetek meg rólunk. Mindenkinek sok áldást az elkövetkező hétvégére!

2008. július 15., kedd

Adj Uram esőt és napsugárt...

Az elmúlt héten, a mindennapi teendők mellett, a nyár folyamán reám váró szolgálatokra készültem. Házassági felkészítő, tinihéten való szolgálatok feleségemmel, evangélizálás, menyegző, bemerítés Kovásznán, stb. Azt gondoltam, hogy ez a nyár nem lesz olyan zsúfolt mint az előbbiek voltak, amiben megint mellé fogtam. De ma reggel is hálát adtam az Úrnak az előttünk álló feladatokért! Minden egyes alkalmat óriási kihívásnak tartok, amelyekre szeretnék a tőlem telhető legnagyobb komolysággal készülni, kérve és várva azokra Isten áldását.
Szerdán és csütörtökön a bibliaóra alkalmával az Eszter könyve alapján, az Úrnak való szolgálatról beszélgettünk, amit hűség, megértés és kockázatvállalás kell jellemezzen.
Péntek a csernátoni ifin Az Istennel való helyes viszony volt a téma.
Szombaton "csendesnapunk" volt, mivel egy kedves család, Colceag Gábriel és Eunika elvitték Jonatán fiunkat - aki az Alex fiuk egyik legjobb barátja - kirándulni Parajdra, ahonnan sok kedves élménnyel érkezett haza.
Vasárnap de és du Csernátonba este pedig Kézdivásárhelyen voltam.

3Móz. 26,3-13 Áldások a hűségeseknek

Isten kész minden embert megáldani, mert ebben telne legnagyobb kedve. Ugyanakkor áldásait minden időben feltételhez kötötte. HA... Milyen áldásokban részesíti Isten a hűségeseket?
I. Földi, testi áldások
1. Eső idejében 4.v.
2. Bőséges termés 4-5/a v.
3. Biztonság a kártevők ellen 5/b-6.v.
4. Gyarapodás 9.v.
II. Mennyei, szellemi áldások
1. Békesség 6.v.
2. Győzelem 7-8.v.
3. Szövetségerősítés 9.v.
4. Háza köztünk 11.v.
5. Jelenléte 12.v.
6. Szabadítása 13.v.

Lk. 14,7-14 Vendégek és vendéglátók

Jézus példázata megfontolandó tanításokat nyújt...
I. Vendégeknek
1. Ne tartsuk magunkat túl fontosnak
2. Vannak nálunk tiszteletreméltóbbak is
3. Ne formáljunk magunknak jogot itt a földön
4. Foglaljuk el az alázat helyét
5. Engedjük, hogy helyünket Isten határozza meg
II. Vendéglátóknak
1. Ne csak azokkal tegyünk jót akik viszonozni tudják
2. Ne akarjunk mindenért jutalmat kapni a földön
3. Fordítsunk nagyobb figyelmet a társadalom megvetettjeire
4. Vágyjunk az igazi és tartós boldogság után
5. Éljünk az ítélet napja jutalmának tudatában

Nemcsak fizikai, de lelki értelemben is kellemes napunk volt. Este a Kézdi alkalom után hazafelé, két súlyos baleset késleltetett, ami miatt az amúgy 20-30 perces útat, több mint 2,oo óra alatt tettem meg. Újból hálát adtam mennyei Atyám oltalmáért, és továbbra is reá bíztam életemet.
Hétfőn tovább folytattam amit szombaton félbe kellett hagyjak egy időre.
Kedden öcsémmel és családjával szerettünk volna kiruccanni egy kicsit, amit az eső miatt el kellett halasztanunk egy későbbi időpontra. A kora tavaszi székelykereszttúri evangélizációs este után voltunk náluk amire (az együttlétre és a finom "SZ" vitaminban dús vacsorára) még most is hálaadással és örömmel emlékszünk vissza.

A két Kiss család

Ha most nem is jött össze, nem adjuk fel, hanem imádkozunk, hogy Isten tegye lehetővé az újabb találkozást. Nálunk jelenleg esik az eső, amire a száraz földnek igen nagy szüksége van. Hála az Úrnak az eső áldásáért még akkor is, ha ez olykor áthúzza, késlelteti terveinket.
Kérlek imádkozzatok az előttünk álló tini hétért, ami a Hargita Keresztyén Központban, július 17-26 között lesz megtartva. Előre is köszönöm! Áldott hetet mindenkinek!

2008. július 10., csütörtök

Az Úr oltalmában

Az elmúlt hét úgy elrohant, hogy szinte észre sem vettem. Minden napnak megvolt a maga gondja, de öröme is. Egyik nap egy kedves testvérnőt látogattam meg (Bogyó Márta) a kórházban, akinek az utóbbi időben már annyira fájt a forgója, hogy menni is alig bírt. Mű protézist építettek be a régi elkopott helyett, ami hála az Úrnak jól sikerült. Jó volt látni a megnyugvást és a vidámságot testvérnőnk arcán és azt is, ahogyan kihasználta a kórházban való létét a bizonyságtételre. Az Úr erősítse tovább testvérnőnk járását és tegye gyümölcsözővé bizonyságtételeit.
Pénteken és szombaton az ifjúságin befejeztük az Izsák életéről szóló sorozatot. Ez utolsó alkalommal az Izsák gyengeségei vel foglalkoztunk, ami arra figyelmeztetett, hogy Isten szolgái életében is vannak területek, ahol nagyon figyelmesnek kell lenniük, mivel lelkünk ellensége ismeri gyengénket és azon keresztül próbál teret nyerni életünkben, ami nemcsak nálunk hanem másoknál is komoly károkat okozhat.
A hét elején szerető Uram a Jer. 15,16 verse által vizsgált meg. "Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; ..." Megkérdezett, hogy mi az amit élvezettel teszek? Amiben örömöm telik, ami vidámmá tesz? Élvezem az Ő igéjét, örömem telik a neki való szolgálatban és mindabban amit érte teszek?! Szeretném ha válaszom mindig pozítiv lenne, hogy megértve és alkalmazva szavát, örömmel adhassam tovább!
Vasárnap itthon voltam és az előírt igékkel foglalkoztunk.

3Móz. 24, 1-9 A szent kenyerek

1. Élő, tápláló kenyérré kell lennünk! Kovásztalanok, bűntelenek, képmutatás nélkül valók, félretettek Isten számára, elkülönítettek a világtól és minden közönségestől.
2. Világítanunk kell! Olajra van szükségünk (Szentlélekkel és Isten igéjével betelve), alá kell vessük magunkat a napi tisztogatásnak, legfőbb feladatunk pedig Jézusra, az élet kenyerére mutatni.
3. Áldozataink legyenek Isten előtt is kedvesek! Áldozataink mellől nem hiányozhat a tömjén, ami jóillatot gerjeszt Isten előtt, aki kész elfogadni imádságainkat, áldozatainkat.

Lk. 12, 13-21 A bolond gazdag

A Jézus által elmondott példázat tanítása
I. Tartsunk önvizsgálatot "meglássátok"
1. A többletet illetően
2. Döntéseinket illetően
3. Lelkünk sorsát illetően
II. Őrizkedjünk a kapzsiságtól "eltávoztassátok a telhetetlenséget"
1. Ne legyünk elégedetlenek
2. Ne legyünk hálátlanok
3. Ne csak a földiekkel törődjünk
III. Ismerjük fel az élet értelmét "nem a bőségében van az ember élete"
1. Az ember élete nem a testi bőségtől függ
2. A földi kincsek mennyei befektetésének lehetősége
3. Az Istenben való gazdagság igazi kincse

Hétfőn délután 2,oo órától rendkívüli tanácsülésünk volt Nagyváradon. Az alkalom kezdése előtt két halálhír döbbentett meg.
dr. Olah Liviu román ajkú lp. akit Isten a 70-es években Nagyváradon a román testvérek közötti ébredésében használt és az utóbbi több mint két évtizedet az USA-ban töltötte, hetvenegy évesen az Úrhoz költözött.
Egy harmincöt éves nagyváradi fiatalember ifj. Borbély Ferenc, vasárnap délután hirtelen szívroham következtében távozott az élők sorából.
Kedden délelőtt Borzási István, Bálint Pál és Veress Efraim testvérekkel a Meziad völgyében, Belényes közelében néztünk meg egy sátorozásra és hegyi túrára alkalmas helyet, ami Élesdtől kb. 70 km-re fekszik.


Ezekután Bálint Pál lp. testvérrel a Hargita Tábor felé vettük utunkat, ahova este 11,oo óra felé érkeztünk meg. Ott ugyanis gyermekhét van, aminek Bálint Ibolya testvérnő a vezetője. Hétfőn délután a feleségem a körzetünkből nyolc gyereket kisért fel a táborba és kedd estig ő is ott maradt. Kedden éjjel 2,oo óra előtt egy kevéssel értünk haza. Hála az Úrnak oltalmáért és gondviseléséért!

2008. július 1., kedd

Isten sokféle áldásai

Pénteken vendégeink voltak Érszőllősről. Feleségem egyik unokatestvére a családjával és egy másik unokatestvérének a leánya látogattak meg bennünket, akikkel hétfőn Gyergyóba is találkoztunk. Este Híri János testvéremmel elmentünk Csernátonba ifire, míg a család másik része a gyerekekkel városnézésre indultak. Majdnem egyszerre értünk haza. Késő éjszaka volt 1,20 perc mikor testvéreim elindultak vissza Parajdra, ahol a gyerekekkel kezelésen voltak.
Szombaton a napi teendők után este az ifjúságin a sorozat egy következő részével foglalkoztunk: Izsák az Úr áldott embere. Többek között az áldás forrásáról, az áldás elnyerésének feltételeiről, Isten konkrét áldásairól, az áldás ellenségeiről és az áldások következményeiről beszélgettünk.
Vasárnap délelőtt Csíkszeredába volt egy újabb gyermekbemutatásunk. Kelemen Gyula és Aranka hozták el második aranyos fiucskájukat, Ákost, hogy imádkozzunk érette.


Az alkalom második felében az úrvacsorához járult a gyülekezet. Ebéd után amit Lázár Ede testvérék fogyasztottam el, haza indultam, mivel 6,oo órától Szentgyörgyön kellet szolgáljak.

Lk. 11, 37-54 Az elöljárók felelősége
Erre a szolgálatra a Szentlélekisten ad megbízást. (Csel. 20,28) A Biblia beszél két végletről, ami Isten gyermekeit is megkísértette és megkísértheti. Mózesről, aki ki akart bújni az elöljárói felelősség alól (2Móz. 4,14) és Diotrefeszről, aki elöljáró akart lenni, ahhoz méltatlan élettel. (3Jn. 9-10) Mindkét hozzáállás haragra ingerli az Urat és nagyon veszélyes!!!
Jézus itt az elöljárók felelősségének három területéről beszél ...
I. Magunkkal szembeni felelősség
1. A szentség helyes értelmezése
2. A belső tisztaság fontossága
3. Egészséges egyensúly a külső és a belső között
II. Istennel szembeni felelősség
1. Ami és ahogyan Őt illeti
2. Az Úr prófétáihoz való viszonyulásunk
3. Jézussal szembeni magatartásunk
III. A néppel szembeni felelősség
1. A mérce Isten írott igéje
2. Ne várjam mástól amit én sem teszek
3. Ne legyek akadály az üdvösségre vágyók előtt

Az alkalom után megbeszélésünk volt a Mikóújfaluban és az Örkőn a gyermekek között missziót végző fiatalokkal, ami után meglátogattuk Rákossy Tivadar testvéréket, aki hála az Úrnak szépen javul és ha bottal is, de az imaházba is eljön. Jó volt a finom vacsora mellett beszélgetni és imádságban hálát adni a múltért és könyörögni a még előttünk álló számunkra ismeretlen de Isten előtt jól ismert jövőért. Az elmúlt hét minden áldásáért az Úré legyen a dicsőség!