2012. december 24., hétfő


Ezúton is kívánok minden kedves szolgatársamnak, rokonomnak, ismerősömnek és olvasómnak,

Kellemes Karácsonyi Ünnepet
és
Istentöl gazdagon megáldott

Boldog, Békés 

Új Esztendöt!


"IMÁNUEL - VELÜNK AZ ISTEN!"
                                               (Mt. 1,23)

2012. december 17., hétfő

A várakozás ideje alatt...

pénteken, december 4-én feleségemmel és néhány szalárdi és nagyváradi rokonunkkal az Emánuel Keresztyén Egyetem karácsonyi koncertjén vettünk részt, ahol nagyobbik fiunk Sámuel tanul és a kórusban is énekel. 


Összekötve a kellemest a hasznossal, elhoztuk a szerkesztőségből a körzet részére megrendelt 2013-as sajtótermékeket, meglátogattuk Bálint Pál testvéréket új otthonukban akik finom ebéddel fogadtak bennünket, majd hazafelé jövet Marika húgomék is beléptünk egy rövid időre. Jól esett látni mindazokat akikkel találkoztunk. Az Úr áldja meg őket! 

Szombaton, december 15-én nagyfalui szépen felújított imaházban voltunk a Zilahi Missziókerület év végi küldöttgyűlésén, ahol többek között sor került a megüresedett missziókerületi vezetőség kiegészítésére is. Az új vezetőség összetétele a következő:

Pardi Félix - elnök
Szűcs Sándor - alelnök
dr. Kovács József - titkár
Kiss Zoltán - pénztáros
Módi Miklós
Nagy István
ifj. Veress Ernő 


Pardi Félix lp. előadása

Vasárnap, december 16-án délelőtt a Cigány testvéreknél voltam fiammal Sámuellel együtt. 
Délután 14,oo órától a helyi kultúrotthonba voltunk az immár hagyománnyá vált jótékonysági alkalmon, ahol többek között a Cigány Gyülekezet énekkara és a Magyar Gyülekezet pengetős zenekara is szolgáltak, id. Dimény Sándor ill. Bódizs Béla testvérek vezetésével.


A 2Kor. 8,1-9 verseivel köszöntöttem a jelenlevőket


Bana György tv. bizonyságtétele (Háttérben a Cigány Gyülekezet énekkara)

A krasznai pengetős zenekar

Este itthon szolgáltam a Jer. 32,36-44 alapján, amit hiszem, hogy az Úr nemcsak számomra, hanem a jelenlevők számára is áldássá tett és tehet. 

Legyen áldott az Úr neve mindenért!

2012. december 12., szerda

Ünnepekre hangolva

December 2-án vasárnap tartottunk hálaadó napot a krasznai testvérekkel az évben nyert áldásokért. Délelőtt jómagam a 2Kor. 15,9 délután Szekrényes Pál lp. testvér a Lk. 13,6-9 alapján szolgáltunk az igéből. Pál testvért elkísért felesége, aki bizonyságtétellel szolgált köztünk. Az alkalom után családunkban a vacsora mellett tovább folytattuk a hálaadást és a beszélgetést testvéreinkkel, szolgatársainkkal.

A hét folyamán több családot is sikerült meglátogatnom itt Krasznán, Kecelben és Rátonban is. 

December 9-én a gyülekezetünkben levő idős(ödő) testvérekért adtunk hálát és velük együtt szolgáltunk. A déli órában együtt ebédeltünk az alagsorban, ahol úgy vettem észre, nagyon jól érezték magukat a testvérek.


Délelőtt id. Dimény Miklós tv. szolgált a bibliaórai igéből, délután id. Tóth Imre tv. a Préd 12 alapján szóltak. Befejező szolgálatom alapjául a Lk. 1,5-20 igéket kaptam, ami engem személyesen nagyon betöltött.

A tegnap este 6,oo órától a Krasznai Gyülekezet fiataljaival a községünkben levő egyik öregotthonba szolgáltunk. Karácsonyi énekek, költemények, bizonyságtételek hangzottak el az otthon lakói és személyzete előtt, majd magyar és román nyelven szóltam a Lk 2,25-32 alapján a jelenlevőkhöz, a Jézus Krisztusban található üdvösségről.

A fiatalok énekelnek

Az idősek egy része, háttérben a személyzettel

Az alkalom után család látogatni voltunk a feleségemmel, ahol szintén megtapasztaltuk Isten jelenlétét.
Áldott legyen az Ő neve mindenért!