2011. október 31., hétfő

Az Úr jóságáról emlékezem

Tegnap október 30-án du 3,oo órától szülőfalumba, Poklosteleken voltam családommal együtt a felújított imaház megnyitóján. A sok vegyes emlék közül a megtérésemre való visszaemlékezés volt a legkimagaslóbb ami ebben az imaházban történt 1983 február 16-án. Áldom az Urat ezért! 
Erre az ünnepi alkalomra Krasznáról elkísért Dimény Miklós elöljáró tv. a feleségével és a "fiuk" csoportja, akik fúvós és férfikari énekekkel dicsőítették Istent és szolgáltak a jelenvalók felé. Jelenleg ez a gyülekezet a Szalárdi Körzethez tartozik, ahonnan Csete Lajos és ifj. Elek Gyula látogatják minden vasárnap a kis közösséget. Az Úr áldja meg őket! Ugyancsak ők vállalták a felújítás oroszlánrészét is. Az Úr kegyelméből a Szalárdi, a Krasznai Gyülekezetek és a helyi önkormányzat polgármestere Tripó István tv. anyagi támogatása folytán szépen felújításra került az imaterem. Az Úr áldjon meg minden jókedvű adakozót aki bármivel is de hozzájárult ahhoz, hogy a faluban levő istenkeresők kellemes körülmények között hallgatva Isten igéjét megtérésre és élő reménységre juthassanak. 
Jól eső érzés volt találkozni a poklosteleki emberekkel, az innen elszármazott testvérekkel, atyafiakkal akik valamilyen módon kötődnek ehhez a gyülekezethez és nem utolsó sorban Marika húgommal és családjával.


Röviden, csupán képekben az elmúlt hónap eseményeiről...

Október 23-án idősek napját tartottunk Krasznán, amely alkalmon többnyire az idős testvérek (felé) szolgáltak. Öröm volt látni id. Bódizs Sándor és Papp Béni tv-eket amint a több mint 100 tagú énekkart vezényelik.

Közös ebéd az idős testvérek részére az imaház alagsorában

Október 16-án a helyi Cigány Gyülekezet énekkarával Asszonyvásárán voltam bemerítésen.


Október 3-án az Emmánuel Egyetem megnyitóján voltunk mivel Sámuel fiunk a következő három évben ott fog tanulni és lakni is.

dr. Paul Negrut tv. köszönti a jelenlevőket

Október 1-én a helyi gyülekezet fúvóskarával Nagyváradon voltam a III. Fúvóstalálkozón.


A szeptember 23-25 között tartott regionális ifjúsági konferenciáról sok kellemes és pozitív visszajelzés érkezett, amelyek közül a legcsodálatosabb több fiatal megtérése és megújulása volt, úgy helyi mint más gyülekezetekből. Az Urat illeti a dicséret és a felmagasztalás!

Simon József tv. előadása az Isten akarata szerinti párválasztásról 

Minden Istentől megáldott alkalomért egyedül ŐT illeti a dicsőség!
t