2010. november 30., kedd

Bemerítés és hálaadás

A vasárnapi napot ünneppé tette az Úr a Krasznai Gyülekezet és mindazok részére akik együtt örültek velünk és a menny angyalaival ezen a napon. Délelőtt hét személy vallotta meg hitét az újszövetségi bemerítésben is, mielőtt a gyülekezet előtt már bizonyságot tettek arról, hogy Jézus Krisztus megbocsájtotta bűneiket és gyermekeivé fogadta őket.

A fehér ruhások csoportjával

Imára Papp István (Ráton) és Hajas Tibor (Kraszna) buzdítottak

Igét hirdet Bodor Sándor lp.

Áld meg Urunk őket...

Délután hálát adtunk mindazért amit ebben az esztendőben Isten kegyelméből kaptunk. A szolgálatok (szavalatok, gyermekszolgálat, bizonyságtételek, ének- zeneszámok, igehirdetés) is mind erről szóltak.

A IV. gyerekcsoport szolgálata

Az ebéd és a vacsora alkalmával jól esett lelkipásztorommal Bodor testvérrel és feleségével felidézni azokat a régi szép és áldott alkalmakat, amit a múltban az Úrtól kaptunk a margittai körzetben. Hálás vagyok Istennek mindazért amit testvérem által adott az Úr nekem!
Imádságom, hogy az Úr áldja és tartsa meg az új tagokat, őrizze meg őket minden bűntől, újítsa meg a régi hívőket és adjon kegyelmet a megtérésre mindazoknak, akiknek erre Isten szerint is szükségük van, hogy Jézus Krisztus élő bizonyságai legyünk ott ahova Ő állított bennünket. Minden áldásért és szolgálatért egyedül az Úré legyen a dicsőség!

U. I. Ha valakit érdekel, a délelőtti alkalmat visszanézheti itt

2010. november 28., vasárnap

Élő közvetítés

A mai nap eseményei - délelőtt 10:00 órától bemerítési istentisztelet, délután 16:00 órától hálaadó istentisztelet - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető itt. Vendég igehirdető Bodor Sándor lp. Nagyváradról.  Aki csak teheti imádkozzon érettünk, hogy az IGE ne hangozzék hiába!


2010. november 27., szombat

"Az igaznak emlékezete áldott..."

Épp családlátogatáson voltunk a feleségemmel amikor csengett a telefon, amiben értesítettek, hogy Vékás Zoltán szatmárnémeti lelkipásztor szolgatársunk az Úrhoz költözött. Nem ért teljesen váratlanul, mégis nagyon megrendített kedves testvérünk halálhíre, ami nagyon hamar elterjedt határon belül és azon túl is. A péntek esti alkalmat az interneten néztük vissza, mivel az élőadás ideje alatt éppen a gyülekezetben voltunk, ahol Borzási Pál lónai (volt krasznai) lp. szolgált közöttünk. A temetésre Pál testvér vitt el bennünket amit jól kitudtunk használni a beszélgetésre is. A temetés 13,oo órakor kezdődött Borzási Gyula lp. tv. imájával, majd először dr. Simon József lp. a 2Kor. 4, 16-18 magyar, majd Mihut tv. (Vékás tv. egyik volt szeminarista évfolyamtársa) a Zsid. 11,1-6 alapján román nyelven hirdették a vigasztalás evangéliumát. Cserés Attila nyíregyházi (MO) és egy holland missziószervezet vezetője emlékeztek hálaadással elhunyt testvérünkre, ami után Borzási István lp. (Szövetségünk elnöke) a 2Tim. 4,6-8 alapján szólt Isten igéjéből. Befejező imát két volt szeminarista évfolyamtársa mondott: Máté Miklós lp. magyarul és egy román ajkú lp.


A gyászoló család és szolgatársak egy része áldott emlékű

Vékás Zoltán lp. sírjánál


Kívánjuk, hogy a mi gondviselő Urunk vigasztalja és erősítse meg a hátramaradt özvegyet Erzsébet testvérnőt és a két árvát Benjámin és Blanka testvéreinket.


"Az értelmesek pedig fénylenek mint az égnek fényessége és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké."

Dán. 12,3


2010. november 24., szerda

Októberi és novemberi események

Többen is panaszolták az utóbbi hetekben, hogy nem írok a Krasznai körzet eseményeiről, ami részben jogos, mivel ilyen hosszan még nem maradtak ki a szolgálatunkról szóló beszámolók. Ennek több oka is volt amit most nem sorolok fel, mert nem akarok mentegetőzni. A bejegyzés elmaradásának egyik legvalóságosabb oka, hogy nagyon sok minden történt az utóbbi időben amit megpróbálok dióhéjban leírni.
Október 17.-én Budai Lajos lp. tv. meghívására Zilahon voltam ifjúságin amire magammal vittem a krasznai fiatalokat is. Az Úr megáldotta ezt az alkalmat és a fiatalok is nagyon jól érezték magukat.
Október 24.-én a Roma gyülekezetben gyermekbemutatásra került sor, ahova három pár hozta el gyermeküket, hogy érettük imádkozzunk. Az Úré a dicsőség, hogy az utóbbi időben voltak köztük megtérések megújulások. Több fiatal is megtért. Az Úr tartsa meg őket!
Október 28.-án feleségemmel és a "fiuk" (már legtöbben házasok) férfikarcsoportjával Érszőlősön voltunk evangélizációs alkalmon. Három személyt kértem, hogy mondják el megtérésük bizonyságtételét, amit kissé vonakodva de elvállaltak, aminek én és a gyülekezet is nagyon de nagyon örültünk. A férfikórus is gyönyörűen szolgált.
Október 30.-án temetésünk volt a Roma gyülekezetben.
Október 31.-én du Rátonban hálaadó délutánunk volt ahol Bodor Sándor lp. tv. szolgált.

Bodor Sándor lp. tv. hirdeti az igét

Többen eljöttek Krasznáról is akik énekekkel és bizonyságtételekkel szolgáltak.
November 6.-án temetésünk volt Rátonban, Borbély József tv. költözött az Úrhoz. A temetésen Gál Győző lp. testvérrel szolgáltunk.
November 7.-én fiammal Sámuellel Zilahon voltam hálaadó napon, amit élő közvetítésben is figyelemmel lehetett kísérni. Erre az alkalomra feleségem és kisebbik fiunk Jonatán váratlan betegsége miatt nem tudtak velünk jönni.
November 10.-én a helyi szolgálattevőkkel voltam együtt amit a jövőben szeretnénk havi rendszerességgel megtartani.
November 13.-án Kecelbe temettük Székely János tv.-t, aki Székely Béla kiskapusi lp. nagytatája. A temetés után Béla testvéremmel együtt Magyarországra mentünk a TELEK találkozóra. Szombat este, vasárnap délelőtt és délután Berettyóújfaluban szolgáltam és a Papp Dániel lp. és Krisztina vendége voltam, akikhez régi testvéri és baráti szálak fűznek.

Papp Dániel és Krisztina aranyos leánykájuk

Volt alkalmam találkozni több kedves ismerőssel, többek között a Koszorús Tamással akit az Úr szép családdal áldott meg. Vasárnap délután az evangélizáció alkalmával szépen énekeltek.

Koszorús Tamás három ügyes leányával énekel

November 16.-án újabb temetésre került sor Rátonban. Kovács Zsuzsanna testvérnő temetésén jelen voltak és szolgáltak Budai Lajos, Bándi Sándor, Simon András, Papp László és Gál Győző testvérek. Mind a négy temetésen jelen volt és szépen szolgált a krasznai ének és fúvószenekar is.
November 21.-én hét személyt vettünk fel bemerítésre Krasznán, amire november 28.-án fog sor kerülni.
November 23.-án este meghívásunkra vendégeink voltak a zilahi fiatalok Budai Lajos lp. testvéremmel. Az Úr megáldotta az igét és a beszélgetéseket ami által közelebb kerültünk egymáshoz és az Úrhoz is.

A vetélkedő zilahi és krasznai fiatalok egyik csoportja

Az elmúlt időszakban egyre több családot és beteget is meglátogattam úgy itt helyben mint a körzetben. Ezek közül több helyre a feleségem is elkísért.
Egyre inkább kezdjük megszokni és megszeretni az itteni testvéreket és úgy érzem, hogy ők is minket. Egy ének sorai jutnak eszembe ami imádságom lett az utóbbi időben:

Tégy Uram engem áldássá, Lelkedet úgy várom
Tedd te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon.