2012. június 25., hétfő

Az utóbbi időben...

... arra tanított az Úr, hogy több csendre és alaposabb önvizsgálatra van szükségem. Ez többek között azért is fontos nekem, hogy megérthessem az Úr aktuális üzenetét személyes életem, családom és az Istentől rám bízott gyülekezetek részére. Ezt ma reggel az Úr a következő igevers által erősítette meg számomra: "Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen; (...) Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját." (Préd. 5,2; 6)
Uram őrizd meg nyelvemet és gondolataimat, hogy meg ne hiúsuljon érted végzett munkám !

Mindezek mellett sok más áldásban is volt részem az elmúlt hetek alatt. Ezekről csak röviden...

Június 17-én bemerítésen voltam Szeghalmon, a Gál Lajos lp. testvér által pásztorolt gyülekezetben, ahol sok kedves testvérrel ismerkedhettem meg. Testvérünk családjában áldott közösséget töltöttünk együtt.


Délután a Berettyóújfalui Filadelfia Gyülekezetben szolgáltunk útitársammal, Dimény Ernő testvéremmel.

Június 23-án a helyi fúvószenekar tagjaival Szilágysomlyón voltunk egy fúvóstalálkozón, amit az ottani magyar és román gyülekezetek szerveztek. 


Június 24-én délelőtt Horvátba voltam, kora délután 3,oo órától pedig a Cigány Gyülekezetben két kisgyermeket mutattunk be az Úrnak és érettük imádkoztunk, amely alkalommal Fogarasi Dezső Ákosról szolgált köztünk Isten igéjéből. 

Délután 5,oo órától a magyar gyülekezetben volt megtartva a Zilahi Bibliaiskola évzáró istentisztelete. Isten igéjét Péter István sarmasági lp. hirdette az 1Sám 3,1-4,1/a igék alapján. A hat végzős diák bizonyságtétele után a diplomaátadás következett, ami előtt Budai Lajos zilahi lp. és a bibliaiskola igazgatója köszöntötte a diákokat és az ünneplő gyülekezetet. Mike Daly angliai lp. és IMF vezető gyakorlati tanácsokkal látta el a diákokat és a jelenlevőket. (Ez alkalmat bárki visszanézheti a gyülekezetünk élő közvetítésének oldalán.)


Az alkalom után tanárok és diákok közvetlen családtagjaikkal az alagsor gazdagon megterített asztalainál élvezhették a krasznai gyülekezet vendégszeretetét.

Mindenért Urunk neve legyen áldott!