2012. szeptember 19., szerda

Szolgálataink

Szeptember 8-án menyegzőnk volt itthon Krasznán. Pap Gedeon és Kocsis Emese kötöttek házasságot. Ez alkalommal Borzási Pál tv. szolgált az 1Kor 13 alapján. (Ha lesz kép, majd felteszem azt is...)

Szeptember 9-én vasárnap Koltón voltunk családommal együtt bemerítésen. Mivel a koltói testvéreknek jelenleg nincs lelkipásztoruk, nemcsak az igeszolgálat, hanem a bemerítés szolgálatát is kellett végezzem.

 Balról: Halász Jenő elöljáró, Koncsárd Aliz, Koncsárd Balázs és K Z

Szeptember 15-én Ákoson voltam a Roma Női Csendes-napon ahol együtt énekelhettem a Krasznai Roma Gyülekezet énekkarával amit Dimény Sándor tv. tanít és vezet. 

A Krasznai Roma Gyülekezet énekkara

A feleségem volt az egyik előadó

Szeptember 16-án du 4,oo órától szabadtéri bemerítése volt a Krasznai Roma Gyülekezetnek. 

Fogarasi Dezső roma lp. Varga Roky, Varga Ady és K Z

Alkalmi igét hirdetett Fogarasi Dezső roma lp. Ákosról a Csel. 2,36-42 alapján.


Ezt az örömteljes alkalmat együtt ünnepelte a két (magyar és roma) gyülekezet. Jelenvolt gyülekezetünk ének és zenekara is. Hála az Úrnak, hogy sokan eljöttek a cigánysorról is erre az alkalomra. Az Úr hallgassa meg érettük mondott imádságainkat.

A zenekar és a hallgatóság egy része

Ezt az alkalmat élő közvetítésben is lehetett követni. Mindezekért Istenünk neve legyen áldott!