2011. május 30., hétfő

Bizony elmúlik minden mi napunk...

Az elmúlt napokban több dolog is az idő múlására hívta fel figyelmemet. 
Május 27.-én, pénteken Sámuel fiunk ballagásán voltunk Zilahon, ahova családtagjaink és rokonaink közül többen is eljöttek. Mindamellett, hogy az utolsó évet román tagozaton végezte, hála az Úrnak szép eredménnyel végzett. Meglepetésünkre dicséretben is részesült. 


Az asztalnál az 1Sám. 3,19-et olvastam fel, "Sámuel felnövekedett. Az ÚR pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből."  Hálát adtunk testi és lelki növekedéséért, kértük, élete legyen olyan, hogy az Úr továbbra is vele lehessen, és azért is, hogy Isten igéje legyen számára mindennél fontosabb. 
Délután 4,oo óra körül a Hargitai Keresztyén Központba indultunk, a házas csendes napokra, ahova este 10,oo után érkeztünk.
Május 28.-án, szombaton egy újabb esemény késztetett bennünket hálaadásra és az idő múlásának komolyan vételére. Ugyanis napra pontosan 23 évvel ezelőtt kötöttünk házasságot az Úr színe előtt. 


A házasok csendesnapja ennélfogva is nagyon aktuális volt számunkra, ami nekem és feleségemnek is sokat mondott. A csendes napok előadói Varga György lp. és felesége voltak, akik az Érdligeti Gyülekezetben szolgálnak.Az elmúlt 23 évért, gyermekeinkért, minden Istentől kapott áldásért, egyedül az Övé legyen a dicsőség, mert

"A világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké."
1 Ján. 2,17

2011. május 25., szerda

Eljegyzés

volt Krasznán május 21.-én, szombaton, amikor Hajas Lajos krasznai ifjúsági vezető eljegyezte Vincze Évát aki szintén az ifjúság egyik vezetője. Példás életű fiatal mind a kettő, akik szeretik az Úr Jézust, a gyülekezetet, a fiatalokat, az igét és most már egymást is. Az Úr áldja meg jegyességüket!


Boldog jegyesek, egy boldog házaspárral
  
Vasárnap reggel 9,oo órától a Krasznai Gyülekezet vezetőségével volt találkozásunk. Délelőtt 10,oo délután 15,oo órától Horvátba voltam, este pedig itthon szolgáltam az előírt igéből. Az alkalom után testvéri órát is tartottunk.

2011. május 21., szombat

Teljes öröm - áldások és próbák között

Május 8.-án vasárnap délelőtt és délután Rátonban szolgáltam. Este itthon két egészséges és aranyos gyermekért imádkoztunk; Benedek Emiliáért (István és Magdolna harmadik gyermekük) és a Dimény Edéért (Sándor és Andrea második gyermekük).

Benedek Emilia és ...

Dimény Ede bemutatása

Május 15.-én de a Cigány Gyülekezetben tartottunk anyáknapját, ahova többen elkísértek a magyar gyülekezetből is. Szépen énekelt az ottani énekkar, a gyerekek is szolgáltak és úrvacsorához is járult a gyülekezet testvérisége.

A Krasznai Cigány Gyülekezet énekkara

Délután egy zilahi csoporttal a Szilágycsehi Gyülekezetben szolgáltam, ahol szintén anyáknapi alkalom volt. Este itthon az előírt ige alapján hirdettem Isten áldott evangéliumát.

A csehi gyülekezet és a zilahi missziócsoport

Május 16.-án Jonatán fiunkkal Debrecenbe voltunk újabb kivizsgáláson. A most levett véranalízis eredménye három hét múlva lesz készen, ami után újabb vizsgálatra kerül sor, hogy megtudjuk valós e a professzor gyanúja, ami fiunk belső vérzékenységének okát illeti.
Imádkozzatok érettünk...!
Mi Istenben bízunk és neki szeretnénk hálát adni mindenért!

2011. május 3., kedd

Kirándulás és anyáknapja

Nem emlékszek, hogy valaha is áprilisban majálisoztunk volna, de hát ilyen is van...

Április 30.-ára kirándulást szerveztünk a fiatalokkal, amely alkalomra meghívtuk a perecseni ifiket is lelkipásztorukkal, dr. Borzási István testvérrel és családjával együtt, akik 37-en voltak. Ezen az alkalmon vendégünk volt még Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor a feleségével. Összesen 93-an voltunk.

Miután kiértünk és letelepedtünk, énekeltünk néhány éneket majd Kiss Lehel lp. a Jn. 5,7 alapján buzdított imára. Ezután szabad foglalkozás következett. Az étkezés után dr. Borzási István lp. az Én. én. 2 része alapján szólt a tavasz érkezésének következményeiről, aminek láthatóvá kell lennie a megtért fiatal életében is. Ekkor már csepergett az eső és hideg szél fújt, úgyhogy elindultunk haza, de mire a faluhoz értünk kezdett csendesedni az eső és mivel a fiatalok visszafordultak, mi is visszamentünk. Hamar a nap is előbújt és olyan melegen sütött, hogy hamar felszáradt a fű és folytatódott a játék, amit 7,oo óra után alig akartak félbehagyni.Vasárnap anyák napját tartottunk a krasznai gyülekezetben. Délelőtt és este Kiss Lehel lp. szolgált a 2Kir. 4,1-7 illetve az És 66,13-14 alapján. A délutáni alkalommal többek között öt vasárnapi iskolás csoport is szolgált.Hála az Úrnak az édesanyákért és mindazokért az áldásokért amit ezeken a napokon az igén keresztül kaptunk a mi szerető mennyei Atyánktól.

Övé a dicsőség!