2010. december 23., csütörtök


Kívánunk mindenkinekKellemes Karácsonyi Ünnepet,

Istentöl gazdagon megáldott

Boldog, Békés Új Esztendöt!


"Az IGE testté lett és közöttünk lakott, láttuk az Ő dicsőségét mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal."
(Jn. 1,14)

A Kiss család (Zoltán, Judit, Eszter, Sámuel és Jonatán)


2010. december 20., hétfő

Öröm a szomorúság között

A sok elszomorító hír ami eljutott hozzám az elmúlt napokban, imára kényszerített, aminek következtében szívemben békességet kaptam és az elmúlt alkalmakon adott az Úr igéket a szolgálatokra, megnyitotta azokat és volt az Úrnak üzenete hozzám és tudom, hiszem, másokhoz is. Tudom, hogy "Aki eljövendő eljön, és nem késik." Ennek jeleként aggódva veszem észre, hogy egyre többen fáradnak bele az Istennek tetsző életbe amit vagy külső állkegyességre, képmutatásra, vallásosságra vagy szintén külsőségekre szorítkozó mániákus túlkapásokra cserélnek, ami mögött több esetben igével leplezni próbált lelki gőg, szemtelenséggel párosuló lázadás, nem többre, hanem beteges nagyravágyás, az emberi elvárásoknak megfelelni, tetszeni akarás és lelki emberhez nem illő sértődöttség van. A közmondás szerint mindenki azt árulja, ami a boltjában van. (Nem akarok ezzel bántani senkit.) Isten igéje mindkettőről úgy beszél, mint amelyek az utolsó időkben felütik fejüket Isten népe között is. Nem kisebb egyiknek a veszélye, mint a másiknak. Ami tény, hogy a szélen járók egymást hajigálva, azokat is eltalálják, akik igyekeznek az úton maradni. De "... aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását." (Zsolt. 50,23) Hívő életem alatt azt tanulom, hogy minden egészséges igyekezetet vigyázás kell jellemezzen. Vigyázás nélkül az igyekezet vakmerőséggé válik, aminek nem szokott jó vége lenni...
December 19.-én vasárnap reggel Jankó Gyurka testvérrel (Bükszádról), Rátonba voltunk és együtt szolgáltunk az igéből.
Délután 2,oo órától a krasznai kultúrotthonban egy jótékonysági alkalmon vettünk részt a faluban élő más vallású emberekkel és a község vezetőivel együtt. Az És. 9,1-2 alapján röviden arról szóltam, hogy Jézus születése reményt hozott az embereknek. A sötétben járóknak a világosság, a szorongatásban levőknek a dicsőség, a halál árnyékában lakozóknak az örök élet reménységét. Kívánságom, hogy Istennek Jézusban reményt hozó üzenete legyen minden ember életét megváltoztató karácsonyi ajándéka.
Ottlétem alatt szomorúan tapasztaltam (több testvéremmel együtt), mennyire hatalmába tudja keríteni az embert a szereplési vágy. Ez komoly kísértést jelent Isten népe számára is. Óvakodni akarok és óvni szeretném testvéreimet ennek a veszélyétől. Uram légy kegyelmes hozzánk!
Este az Ám. 9,11-15 alapján arról beszéltem, hogy kik részesülhetnek a boldog jövő ígéretében.
Akik hisznek a messiási uralom...
1. Helyreállásában 11.v.
2. Kiterjedésében 12.v.
3. Gazdaságot is fellendítő erejében 13.v.
4. Folytonosságában 14.v.
5. Állandóságában 15.v.
Hétfőtől nálunk nagyhetet tartunk, amikor minden este megyünk a gyülekezetbe. Jó volt ma este is látni, hogy a gyülekezet tagjainak nagy része vágyik arra a többletre, amit Jézus földre jötte, szolgálata és áldozata tett lehetővé a benne hívők számára, az Ige és a Szentlélek által.
Az esti alkalom előtt hazaérkezett "méregkeverő" (gyógyszerésztan hallgató) lányunk, úgyhogy újból együtt a család. Hála az Úrnak mindenért!