2009. július 15., szerda

Temetés ... menyegző ... aratási ünnep ...

Az elmúlt vasárnap miután délelőtt itthon Szentgyörgyön szolgáltam, Eszterrel és Sámuellel Nagyváradra indultunk, ahova este 9,oo után békességben meg is érkeztünk Maci húgomék.
Hétfőn reggel feleségemmel és Jonatán fiunkkal Szalárdon találkoztunk, ahonnan Érszőllősre mentünk. Az anyósom nekrológjának megszerkesztése után még röviden egyeztettünk néhány dolgot Veress Efraim testvéremmel, majd a halottas házhoz mentünk, ahol 2,oo órakor kezdődött a gyászistentisztelet. A háznál és a temetőben anyósom gyermekeinek kérésére Veress Efraim helyi lp. szolgált a Mt. 14,22-33 illetve az 1Kor. 15, 53-58 alapján. A háznál az igeszolgálat után én csak a nekrológ felolvasását vállaltam.
Imádsággal szolgáltak Papp Dezső, Papp László és Nagy István lp. testvérek. Az ének szolgálatot a helyi énekkar a környékről érkezett vendégekkel végezte.

A gyászoló család egy része


"Az Úr szemei előtt drága az Ő kegyeseinek halála."
Zsolt. 116,15
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik jelenlétükkel, telefonhívással, e-mailel, blogmegjegyzéssel, értünk mondott imádsággal vagy bármilyen más formában, kifejezték a gyászoló családdal való együttérzésüket. Az Úr áldjon meg titeket ezért!

A következő néhány napot még azon a vidéken töltöttük, ami alatt több rokonunkat ismerősünket is meglátogattunk. Szerdán este Margittán, pénteken este pedig Érszőlősön szolgáltam a gyülekezetbe. Napközben a házkörül és a kertben végeztük tennivalónkat.

Szombaton Szilágyszentkirályra utaztunk a Czont Tünde és Módi Tamás menyegzőjére.Vasárnap délelőtt és délután Krasznára voltam hivatalos aratási ünnepélyre.
Hétfőn reggel haza indultunk és délután 4.oo óra után az Úr segítsége és oltalma folytán meg is érkeztünk.

2009. július 5., vasárnap

Elköltözött ...

Ma reggel néhány perccel 6,oo óra előtt az Úr hazahívta anyósomat (feleségem édesanyját), özv. Hiri Károlyné Emmát, akinek az Úr 75 évet adott ezen a földön.
A temetés hétfőn du. 2,oo órakor lesz a családi háztól.