2008. február 19., kedd

Szombaton du 6,oo órára feleségemmel, kisebbik fiunkkal, Rákosi Árpáddal Csernátonból és feleségével Homoródalmásra mentünk evangélizációs alkalomra. Árpád és Ibolya gyakran elkísérnek az ilyen alkalmakra, akikkel együtt énekekkel is szolgálunk az Urnak. Jólesett találkoznom Simon András helyi lp. mellett Erdő Endre és id. Máté Zoltán testvéreimmel, akiknek élő bizonyságtételét öröm volt hallgatni. Alapigeként az Ur a Mt. 8,1-4 verseit terhelte a szívemre, amiben egy leprás meggyógyítása van leirva. Az alkalom végén többekkel is volt lehetőségünk együtt imádkozni és bátorítani őket az Úr Jézus követésében való elindulásra illetve újraindúlásra. Az Úr áldja meg Almáson is mindazokat akik vágynak a Krisztusban való új életre.
Vasárnap de Bükszádon voltam, ahova menet fölvettem Mikóújfaluból azt a négy személyt (három tagot és egy barátkozót) akik ilyenkor átjönnek a gyülekezeti alkalmakra. Az előírt igéből a Bír.2,1-5-ből szolgáltam, ami után úrvacsorához is járúltunk. A déli órában egy család, férj és feleség osztották meg velem gondjaikat, terheiket amit egymással szemben elrontottak. A beszélgetés végén töredelmes szívet kértünk az Úrtól, amit Ő meg is adott és különösen az egyik fél sírva kért bocsánatot nemcsak az Úrtól, de a házastársától is. Hiszem az Úr meghallgatta kérésünket és tovább fogja vinni amit elkezdett náluk és ha ők is akarják, segít nekik harcaikban győzedelmeskedni.
Du 5.oo-re Csíkszeredába mentem, ahol az igehirdetés és urvacsorai alkalmak után a gyülekezet elöljárókat választott. Imádkozó szívvel készültünk erre és hisszük, hogy az Úr meg fogja áldani azokat akikre ezt a feladatot bízta. Beszélgettünk még a lelkipásztorhívás kérdéséről is. Kérlek imádkozzatok értünk, hogy az Úr rendeljen olyan munkást Csíkba, aki tovább vezeti a gyülekezete(ke)t és folytatja az abban a városban és környékén elkezdett missziómunkát. Vacsorán Lázár Ede testvérék (frissen választott elöljáró, polgári foglalkozása egyetemi tanár) voltam, akik most várják másadik babájukat. Az Úr áldja meg őket minden szolgálatukért!
Hétfőn de érkezett meg hozzánk Péter István tv. akit a Csernátonban levő evangélizációs hét első két estéjére hívtunk. Tegnap a Jel. 3, 14-22 versei alapján hirdette az elközömbösödésből való megtérés, megújulás lehetőségét, amire gyülekezetünk tagjai közül többen is őszinte imádsággal reagáltak. Akiknek szívügye az Úr munkája és ez a gyülekezet, kérjük imádkozzanak velünk együtt ezekért az estékért.
Sámuel fiunk tegnap volt 15 éves. Mivel későn jöttem haza, csak ma reggel volt lehetőségem beszélgetni és imádkozni vele, amiben hálát adtunk Isten megtartó szeretetéért és kértük az Úr életet átformáló kegyelmét életének következő szakaszára. Szeretném ha elmondhatnám: Én azonban és az én házam az Urnak szolgálunk! (Józs. 24,15) Adja az Úr, hogy így legyen!!!

Nincsenek megjegyzések: