2008. február 8., péntek

Mostmár nállunk is érződik a tavasz közeledte mivel a hó nagy része elolvadt. Nagyon szép telet kaptunk Istentől a gyermekeink örömére (is). Csodálom Istent aki minden napra tartogat valamit Igéje által a lelkem számára. Azon gondolkodtam, hogy ha ezeket nem vehetném át, mennyivel szegényebbek lennének hétköznapjaim, különösen a lelki életem.
Vasárnap de a Józs. 13, 1-9 alapján figyelmeztetett az Úr...
1. Van még elfoglalni való föld 1.v.
Személyes életemben, a szolgálatok területén és a missziómezőn Jn. 4, 35
2. Mindezekben számíthatok Isten segítségére 6.v.
Útbaigazításaira, erejére és személyes jelenlétére
3. Eleget kell tegyek megbizatásomnak 7.v.
Megharcolva küzdelmeimet az egyéni és közösségi életben, hogy elfoglalhassam és átvehessem az Isten által számomra kijelölt örökséget.
Ezután a gyülekezettel az úrvacsorához is járúltunk a Lk. 20,9-15/a alapján: Az örökös halála által lett miénk az örökség!
Este szintén az előírt igéből szolgáltam Trinfa Gedeon testvéremmel.
Az elmúlt napokban többek közöttt imádságos szívvel az evangélizációs alkalmakat szerveztem. Február 18-24 között Csernátonban, február 28-március 2 között Sepsibükszádon, március 6-9 között Kézdivásárhelyen, míg márc 10-16 között Sepsiszentgyörgyön szeretnénk lehetőséget adni az evangélium meghallására és elfogadására azoknak akik ezeken az alkalmakon részt vesznek majd. Az ének szava jut eszembe: Adj áldást bőven, amint igéri Igéd, hiszen egy cseppje is oly üdvös, küld Lelked bő özönét... Imádkozzatok érettünk...!
A bibliaórai Ige üzenete is sokat mondott, amit a Neh. 2-3 részei alapján értetett meg velünk az Úr.
Nem unatkozunk, mert minden napnak megvan a maga feladata, gondjaival és terheivel együtt amit szeretnénk Isten előtti felelőséggel és örömmel végezni Isten dicsőségére.

Nincsenek megjegyzések: