2008. február 13., szerda

Legyen meg a TE akaratod...!

Isten az Ő kegyelméből újabb kellemes alkalmakat adott az elmúlt vasárnap is, amit Csernátonban és Kézdivásárhelyen töltöttem testvéri légkörben és az Úr jelenlétében. Délelőtt a Józs. 22, 1-8 alapján szolgáltam. Különös volt megfigyelni mit tartalmazott Józsué hűségesekkel szembeni dícsérete:
I. Elismerést 1-4.v.
1. Tetteikért 2. Engedelmességükért 3. Testvéreikkel szembeni magatartásukért
II. Figyelmeztetést 5.v.
1. Teljesítsétek Isten parancsolatait 2. Szeressétek az Urat 3. Járjatok az Ő utjain 4. Ragszkodjatok hozzá 5. Szolgáljatok neki
III. Megjutalmazást 6-8.v.
1. Többszörös áldást 2. Az örökség elfoglalását 3. Nagy és sok gazdagságot
Emlékeztetett ez Jézus egyik példázatának a befejezésére mikor azt mondta: Jól van jó és hű szolgám (elismerés), kevesen voltál hű
(figyelmeztetés), többre bízlak ezután, menj be Uradnak örömébe (megjutalmazás). (Mt.25,21)
Az alkalom végén való imádságok is azt igazolták, hogy Isten Igéje élő és ható. Hála érte az Úrnak!
Hétfőn a gyerekek gépére is felinstaláltam a Linux operációs rendszer szabad változatát, hogy ismerkedjenek vele és tanúlják. Volt is nagy lelkesedés egy darabig ... míg ki nem derült, hogy nem minden Windows alapu programot akar megnyitni. Na de sebaj, mert a fejlesztők majd csak megtalálják ennek is a módját ha tovább dolgoznak rajta. Az Úr áldja meg őket is megtéréssel!
Kedden pappírra vetettem és elküldtem a Magyarlónai Gyülekezet meghívólevelére Istentől kapott meggyőződésemet. Röviden leírom mit végzett bennem az Úr az elmúlt közel három hónapban.
1. Ennek az időnek az első szakaszában tanított mindent az Ő kezébe tenni és egyedül csak Tőle függeni. (Zsolt. 25,10)
2. A következő időszakban Igéje és Szentlelke által megértette velem az Ő akaratát, hogy egyelőre még itt a Székelyföldön kell szolgáljam Őt és tegyem azt, amivel ebben a körzetben bízott meg, amit szeretnék alázattal végezni, az Ő dicsőségére. (Neh. 6,3)
3. Az utóbbi hetekben pedig az Ur megerősített ebben a meggyőződésemben, ami betöltött Tőle jövő nyugalommal és békességgel. (Mt. 11,26)
Ugyanakkor tovább imádkozom a Lónai Gyülekezetért, mivel tudom, hogy az én Istenem (aki az Ő Istenük is) be fogja tölteni minden szükségüket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,19)
Délután és este Mikóújfaluban és Bükszádon voltam ahol a Neh. 4 részéből való üzenettel foglalkoztunk, amit Isten gyümölcsöztessen bennem és azokban akik jelen voltak az Ő dicsőségére.
Most pedig mivel szerda van, készülök a körzetbe (Márkosfalva, Kézdivásárhely és Csernáton) bibliaórára, ahol újból számítunk az Úr jelenlétére és áldására.

Nincsenek megjegyzések: