2008. június 2., hétfő

Egy hosszú hét történései röviden

Kedden 5,oo órától Mikóújfaluba, 6,oo órától Bükszádon, 7,30 után pedig a Gáboroknál voltam. Mindhárom helyen kézzelfoghatóan tapasztaltuk a Szentlélek tanító, feddő és helyreállító munkáját. Olyan jó volt látni, hogy mindegyik helyen azt végezte amire éppen szükség volt.
Szerdán délelőtt betegeket látogattam, délután és este Márkosfalván, Kézdivásárhelyen és Csernátonba voltam. Mivel vasárnap Nagyfaluba voltam, elmaradt az úrvacsorai alkalom amit most tartottunk meg. Kézdin Veress Bálint (id.Veress Ernő lp. vértestvére) frissen felavatott diakónussal osztottuk az úrvacsorát. Nagyon örültem mindhárom helyen a testvéreknek akik eljöttek mert az Úrnak volt üzenete hozzánk.
Csütörtökön este itthon szolgáltam a Gal. 2,11-14 alapján. Az alkalom végén három barátkozóval is sikerült beszélgessek, akik elmondásuk szerint jól érzik magukat alkalmainkon. Az Úr áldja meg őket és vezesse életüket győzelemre.
Pénteken délelőtt a feleségemnek segítettem megvásárolni a Női Csendesnapokra tervezett virágdekoráció alapanyagát, aki délbe el is utazott a Hargita Táborba. Délután a csernátoni ifialkalomra készültem ahol este 8,oo órától voltunk együtt.
Szombaton délelőtt meglátogatott Ivánitzki István tv. Szatmárról (Ivánitzki Efraim édesapja) akivel többek között megbeszéltük a vasárnapi programot. Mivel az idő gyönyörű volt délután az ifi alkalmat a szabadba tartottuk meg, majd szalonnasütésre is sorkerült.
Vasárnap délelőtt itthon Ivánitzki István testvér szolgált a Gal. 4,1-7 alapján majd az úrvacsorához is járultunk. Délután 5,oo órától Csíkszeredába voltam Lázár Ede és Irénke testvérék Sámuel nevű fiuk bemutatásán. Ezen az ünnepi alkalmon jelen voltak id. Budai Lajos tv. és felesége, ifj. Budai Lajos és családja és Szántó Mihály tv. az USA-bol. Megható látvány volt mikor a nagytata, id. Budai tv. karjaiba vette legkissebb unokáját kérve csöppnyi életére a mennyei Atya áldását. A család többi tagjainak köszöntései után ifj. Budai Lajos zilahi lp. (a Szilágysági Missziókerület elnöke) hirdette Isten igéjét a Zsolt. 127. része alapján. Ezután Szántó Mihály tv. köszöntötte a Lázár családot, majd két énekkel dicsőítette az Urat és örvendeztetett meg minket. Szívemet felmelegítette bizonyságtétele, amiből tisztán kiérzett az Úrral való járás élettapasztalata. Az alkalom végén a Jer. sir. 2, 19 versével bátorítottam a szülőket kezeik Istenhez való emelésére gyermekeik életéért. Este volt mire hazaértem és találkozhattam családommal, akiket az Úr nekem adott: kedves feleségemmel és három gyermekemmel. Szívemet eltöltötte az öröm és hálát adtam Istennek érettük és az ezen a napon Isten igéjéből kapott minden áldásért.
Hétfőn délelőtt betegeket látogattam, akikkel otthonukban emlékeztünk Jézus áldozatára. Délután két fiatallal beszélgettem, akik megértették, hogy Isten őket egymásnak rendelte. Leszögeztük az eljegyzés dátumát, majd beszélgetésünkben több házassággal kapcsolatos dologra is kitértünk, végül imádkoztunk az előttük álló útért és Isten kegyelmes vezetéséért.
A kocsimon is volt némi javítani való, amit Farkas Árpád (Bertalan Péter ny. lp. egyik veje) ezermester tv. segít megoldani. A tegnap valószínű, hogy megfáztam, ami miatt ma egész nap fejfájással gyötrődtem, de most már egy kicsit jobban vagyok. Hála mindenért az Úrnak!

Nincsenek megjegyzések: