2008. május 27., kedd

Küldetésünk a misszió

Csütörtökön du Csíkszeredából három testvérrel (Ede, Bálint és Gyula) meglátogattuk Pap Károly testvért és családját Balánbányán, aki a csíkszeredai gyülekezet tagja, civilben pedig birkózó edző, aki a múltban több európai bajnokságot is nyert. Abban az elszigetelt, két hegyvonulat között alig pár száz méter szélességben elterülő volt rézbányavárosban hét fajta közösség létezik, akikkel testvérünknek sok harcai voltak és vannak. De jól esett látni, hogy mindezekkel szemben az igei vonalat képviseli és nemcsak fizikailag hanem lelkileg is jó "kondiban" van. Az Úr áldja meg és használja az üdvösségre vágyó emberek megtérésére!
Pénteken reggel 6,oo-kor indultunk Nagyváradra Veress Bálint, Fejér Sándor és Ivánitzki Efraim testvérekkel akik a gyülekezetben való szolgálatok mellett misszió munkát is végeznek ezen a vidéken.
Szombat de 10,oo órától a rogériuszi új imaházban volt megtartva a tervezett missziós konferencia, ahol kb. 300-an voltunk jelen. id. Veress Ernő és Borzási István testvérek tartottak előadásokat a Hogyan tovább az erdélyi baptista misszióban? témakörben, ami után hozzászólásokra és kérdésekre illetve azok megválaszolására is sor került.

id. Veress Ernő tv. előadás közben

Borzási István tv. előadó

Vasárnap
Nagyfaluba (szilágyság) szolgáltam egy régebbi meghívásnak téve eleget. Délelőtt és délután is ott hirdethettem Isten igéjét, Péter István ügyintéző lp. testvérrel együtt.

Gyönyörűen szolgált a pengetős zenekar...

... a fúvószenekar ...

... és az énekkar.

Hétfőn délután érkeztem haza ahol 4,oo órától a Biblia Liga utolsó gyülekezetplántáló alkalmát tartottuk meg, melyen Stefan Tiriac missziómunkás testvér volt az előadónk.

A jelenlevők balról jobbra, első sor: Kis Ottó (Négyfalu), Stefan Tiriac (Zilah), Kiss Zoltán (Sepsiszentgyörgy). Második sor: Veress Bálint (Kézdivásárhely), Erdő Zoltán (Ürmös) és Ivánitzki Efraim (Sepsiszentgyörgy)

Nincsenek megjegyzések: