2008. május 2., péntek

Elnézést kérek amiért elég hosszú ideje nem írtam de megpróbálom röviden bepótolni. Az elmúlt heti biblia órai igék bűnbánattal, bűnvallással és bűnbocsánattal kapcsolatos kérdése több gyülekezeti tagnak megérintette és megmozgatta a szívét, aminek nemcsak én, hanem mennyei Atyánk is örvendett az ő angyalaival együtt. Nagyon hálás vagyok, hogy Isten Szentlelke ma is munkálkodik azok szívében, akik neki engednek.
Pénteken a biblia iskolásokkal befejeztük a Keresztyén élet c. anyagot.

Szombaton Módi Ruben és Bertalan Tíme eljegyzésén vehettem részt. A Fil. 1,9-11 alapján a jegyesség idejéről beszéltem amely: 1) A szeretet gyarapodásának az ideje 2) A Krisztus napjára való felkészülés ideje 3) A gyümölcstermés ideje
Vasárnap délelőtt itthon voltam ahol vendégünk Módi Miklós lp. testvér a Jel. 2, 1-7 alapján szolgált. Délután Márkosfalván és Kézdivásárhelyen voltam együtt a testvérekkel.
Kedden a Hargitán közösség ápoló alkalmon voltam feleségemmel, ahol Mike József tv. a Rm. 15,30-33 alapján buzdított imára majd Brad Baker misszionárius tv. tartott előadást az Idő múlása témában, a Zsolt. 90. alapján. Ebéd után Brad és felesége Ági külön vonultak a testvérnőkkel, míg a férfiak közös dolgainkról beszélgettünk és azokért imádkoztunk.

Szerdán a körzet három gyülekezetében voltam, ahol a Zsid. 5,12-6,12 verseivel foglalkoztunk.
Csütörtökön, mennybemenetel napján délelőtt az 1Móz. 5, 21-24 alapján Bükszádon szolgáltam, ahol velünk voltak a Mikóújfaluból való testvérek is. Délután Sepsiszentgyörgyön Veress Bálint testvérrel együtt hirdettük Isten igéjét az előírt igék szerint.

Ef. 1,15-23 A felmagasztalt Krisztus hatalma
Pál ebben az imádságában azért könyörög, hogy az Efézusiak...
I. Megismerjék Isten hatalmát 17-18/a v.
Aminek: 1. Forrása: Jézus Krisztus Istene és a dicsőség Atyja
2. Közvetítője: A bölcsességnek és kijelentésnek Lelke
3. Értelme: Az emberi gondolkodás és szív megvilágosodása
II. Megismerjék hatalmának célját 18/b-19.v.
Hogy tudhassák: 1. Milyen reménységre hívattak
2. Milyen gazdag és dicsőséges a rájuk váró örökség
3. Milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma bennük
III. Megismerjék hatalmának megnyilvánulását 20-23.v.
1. Feltámadt és menybe ment - Isten jobbján ül
2. Uralkodik mindenek felett - Minden lábai alá vettetett
3. Teljessé teszi a gyülekezetet - Feje az anyaszentegyháznak

Nincsenek megjegyzések: