2008. május 13., kedd

Pünkösdi örömök

Vasárnap, pünkösd I. napján de Bükszádon este pedig Csíkszeredába ünnepelhettünk a testvérekkel. Mindkét helyen az előirt igékkel foglalkoztunk ami által az Úr betöltött a Lélek által való örömmel.
Hétfőn de Kézdivásárhelyen diakónussá avattuk Veress Bálint testvért. Az áhítat alkalmával id. Máté Zoltán diakónus (Múzsna) és Rákosi András elöljáró (Csernáton) buzdítottak imára. Az avatóbizottság tagjai a következők voltak: Borzási Gyula, Tőtős János, id. Veress Ernő, János Csaba, id. Máté Zoltán, ifj. Veress Ernő és Kiss Zoltán. Az ünneplő gyülekezetet és a vendégeket a 2Kor. 12,13-al köszöntöttem, ami után Borzási Gyula tv. a SzMk elnöke a Csel. 6,1-10 alapján István diakónus történetét véve alapul hirdetett igét. Veress Bálint testvér bizonyságtétele és hitelvi kérdésekre adott válasza után a kézrátétellel való imádkozás következett.

A kézrátétellel való imádság pillanatai; középen Veress Bálint diakónus. Jobbról balra: Borzási Gyula, Tőtős János, id. Veress Ernő, János Csaba, id. Máté Zoltán, ifj. Veress Ernő és Kiss Zoltán.

Ezután a körzeti kvintett, majd ifj. Veress Ernő (Székelykereszttúr), János Csaba (Kovászna), Fejér Viola (Bálint tv. leánytestvére Bibarcfalva), id. Veress Ernő (Bálint tv. bátyja Gyergyó), Veress Annuska, Pál Ervin diakónus (Homoródszentmárton) és jómagam köszöntöttük felavatott testvérünket. Délután 3,oo órától Borzási Gyula (Hargita Tábor), Tőtős János (Erdőszentgyörgy) lp-ok és Jankó György diakónus (Bükszád) szolgáltak Kézdin, míg id. Máté Zoltán, Pál Ervin, Szász Domokos (Udvarhely) testvérekkel Csernátonba mentünk az istentiszteletre. Este 6,oo órától id. Veress Ernő testvérrel Szentgyörgyön hirdettük Isten igéjét a Lélekben kezdett hivő életről, annak folytatásáról és befejezéséről. A vacsora után Veress testvéréket Colceag Gáborék hazavitték Gyergyóba. Hála az Úrnak a Szentlélekért akit elküldött, akit adott, akivel betöltött és betölt újból és újból. És hála az Úrnak a Szentlélek által rendelt munkatársakért, bajtársakért és szolgatársakért is.
Ma kedd du Kolozsvárra utazok az ottani lp. család Bálint Pál és Ibolya és ifjúsági vezető Bálint Dávid meghívására ifjúsági alkalomra. Kérlek imádkozzatok értem és a fiatalokkal való együttlétért, hogy az Úrnak legyen üzenete hozzánk. Egyúttal feleségemet is magammal viszem aki szerda hajnalban Bálint testvérékkel Hollandiába utazik az Európai Női Szövetség Választó Kongresszusára. Az Úr vigyázzon rájuk ezen a hosszú úton. Őrizze meg őket minden bajtól, veszélytől és maradjon itthon is velünk. Ámen!

Nincsenek megjegyzések: