2008. szeptember 15., hétfő

Menyegző, hálaadás, tanévnyitó

Szombat délelőtt 11,3o-kor került sor Ghioane Hunor és Szűcs Rubinka menyegzőjére a helyi gyülekezet imatermében. Alkalmi igehirdetéssel János Csaba kovásznai lp. szolgált az Ef. 5,21-33 alapján. Az áldáskérés után a Lk. 11, 7-11 alapján román nyelven is szóltam a fiatalok kérésére.

Áld meg Urunk őket...!

Vasárnap reggel 7,3o-kor a Hargita Keresztyén Központba (HKK) indultunk, ahol délelőtt székelyföldi hálaadó alkalomra, délután a Székelyföldi Bibliaiskola (SzBI) tanévnyítójára került sor. Imára Győrfi Tóbiás (Barót), Joó Sándor (Gagy) és Lázár Ede (Csíkszereda) buzdítottak.
Alkalmi igehirdetéssel Kelemen Sándor marosvásárhelyi lp. szolgált a Zsolt. 116. része alapján. "Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?"
Az igehírdetés után úrvacsorához járultak a gyülekezet tagjai, ami előtt Tőtős János és Sallai Jakab lp. testvérek szóltak Megváltónk haláláról és a hálaadás poharáról.


Az alkalom végén a HKK területén épülőben levő öregek otthona részére tartottunk célgyűjtést.
A délután 15,oo órától kezdődő tanévnyító istentisztelet keretében Lázár Ede (a csíkszeredai gyül. elöljárója, civilben egyetemi tanár) testvér mondott imát a SzBI diákjaiért és tanáraiért.


Majd Mezei Sándor (Marosvásárhely), ifj. Máté Zoltánné Imola (Muzsna) és Veress Ildikó (Udvarhely) bibliaiskolások tettek bizonyságot, ami után János Csaba kovásznai lp. a Zsolt 51, 18-21 alapján szólta Isten igéjét. "Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!" Hála, hogy többen is voltak akik a felhívásra összetört szívüket adták Istennek, ami előtte a legkedvesebb áldozat.
Hétfőn iskolakezdés volt nálunk is. A reggeli híradóban a PRO TV egy érdekes dolgot közölt. Többek között azt mondták, hogy a mai diákok intelligencia szintje magas ugyan, de a tanáraikkal, diáktársaikkal és szüleikkel szembeni tiszteletadás területén nagyon rosszak az eredmények. Az Úr Jézus szavai jutottak eszembe: "De ne így legyen közöttetek ..." Mt. 20, 26 Imádkozom azért, hogy ez a fajta "vírus" ne fertőzze meg gyülekezetünk fiataljait. Az már valami, hogy a média mer beszélni erről, de vajon elismerik e ennek a szomorú statisztikának az okát...?! Ó Uram légy irgalmas hozzánk szülőkhöz, hogy igéd szerint neveljük gyermekeinket; adj kegyelmet a következő nemzedéknek, hogy NEM-et tudjanak mondani minden olyan hatásnak, ami káros a lelkük és az őket követő generáció számára!

"Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága." Zsolt. 119,105

Nincsenek megjegyzések: