2008. április 11., péntek

Napi gondok és áldások

Hétfőn mindennapi teendőim után este 7,oo órától a tini fiukkal volt foglalkozásom, aminek keretén belül nagyon jó beszélgetésünk volt. (A feleségem ugyanezt teszi külön a lányokkal.) Az 1Tim. 2,22/a alapján "Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld..." a gyermekkor és az ifjúkor közötti átmeneti időszakban, kamaszkorban adódó biológiai változások velejáróiról, az ifjúkori kívánságok természetéről és azok kerüléséről beszélgettünk. Az alkalom után az egyik legény kérte, hogy beszélhessünk egy keveset négyszemközt. A beszélgetést imával fejeztem (volna) be, ami után ő térdre rogyott és őszinte bűnvalló imájában megvallotta és letette azokat a bűnöket, amelyeket Isten szívére terhelt. Hála ezért az Úrnak!!!
Kedden reggel 8,oo-ra a kocsimat vittem szerelőhöz, mivel a tél folyamán megrongálódott utak miatt kiment az egyik dió, amit ki kellett cserélni. Hála az Úrnak ez is megoldódott. Este Bükszádon a bibliaórai témával, míg Mikóújfaluban a próbatétel kérdésével foglalkoztunk. Az alkalom végén az egyik testvérnő könnyes szemekkel mondta, hogy neki most pont erre volt szüksége. Áldott legyen az Úr, aki gyermekeit olyan eledellel táplálja amire éppen szükségük van!
Szerdán egy idős házaspárt látogattam meg a gyülekezetünkből, akikkel kedves perceket adott Isten az igéből való beszélgetésre és az ennek alapján való imádkozásra. Azt tapasztalom, hogy olyan jó figyelni az Úr vezetésére és indítására. Oda, akkor és azzal menni ahova, amikor és amivel Ő küld. Említett testvéreimnek a hívő élet harcaiban való kitartás buzdítására és a testvéri imaközösségre volt szükségük.
Kedves feleségem, akit az Úrtól kaptam, ezen a napon töltötte 39. születésnapját. Hálát adtam érette, a tőle kapott sok sok szeretetért, gondoskodásért és két kezének munkájáért, amivel önzetlenül szolgál felém, felénk családja felé. Külön hálás vagyok a gyülekezetben végzett munkájáért a tinik és a nők között, akik közül néhányan fel is keresték és felköszöntötték. Újból azt láttam meg, hogy feleségemet nemcsak én és családom, hanem a gyülekezetben - különösen a nőtestvérek - is nagyon szeretik. Megéri a házastárs kérdésében is az Úrra figyelni!
Este Pürkerecre kellett menjek evangélizációs alkalomra. Egész nap olyan nyomorultul éreztem magam. Újból megengedte az Úr, hogy meglássam mennyire alkalmatlan vagyok az evangélium hirdetésének szolgálatára. Még útban Pürkerec felé is imádkoztam és kértem az Urat, hogy minden gyengeségem ellenére tegyen késszé a tőle kapott üzenet örömmel való átadására. Isten meghallgatott és én hálával magasztalom Őt ezért! Nem sokan voltak, de akik eljöttek mind nyitott szívvel hallgatták az igét, amit a Jónás történetéből kiindulva hirdettem. Bizonyosságot adott az Úr afelől, hogy igéje és Szentlelke munkálkodott. Az Úr áldja meg a Hétfalú vidékén elkezdett munkát. Nem könnyű munkát vállalt Kis Ottó tv. de az Úr meg tudja/fogja áldani! Vacsorán Rab János tv. családjában voltam, akik most is őszinte szívvel gyakorolták a vendégszeretetet. Az Úr áldja meg testvéremet, kedves családjával és aranyos unokájával, Józsuéval együtt!
Csütörtökön - gondolom a melegfront hatására - még mindig rossz volt a közérzetem. Nyomottság és kedvetlenség gyötört, ami nem nagyon jellemző reám. De mire az esti bibliaóra ideje elérkezett, az Úr testemben is megelevenített és megáldotta együttlétünket. A Zsid. 3,1-15 igék alapján az Úr mellett való kitartásra kaptunk biztatást, ami a Jézusra való figyelés, a hitetlenségtől való őrizkedés és a szívünkre való vigyázás által lehetséges. Az alkalom után az elöljárókkal volt beszélgetésünk. Rendhagyó módon azzal kezdtük, hogy röviden megosztottuk egymással személyes, családi, munkahelyi és lelki vonatkozású örömeinket, küzdelmeinket, ami után imádkoztunk egymásért és az Úrban való egységünkért. Ezek után pedig a gyülekezetünk jövőjét érintő dolgokról beszélgettünk, döntöttünk. Hálás vagyok azokért akiket Isten adott mellém ebben a gyülekezetben, hogy együtt vigyük előbbre az Úr ügyét ebben a közösségben. Napközben tartalmas beszélgetésünk volt János Csaba testvéremmel skypon keresztül, amit az utóbbi időben Novák Zsolt testvéremmel is szoktunk gyakorolni.
Ma pénteken elküldtem a Szeretet szerkesztőségébe a Vass Márta temetéséről szóló beszámolót, majd a bibliaiskolában való tanításra és a vasárnapi szolgálatokra készülök.

Nincsenek megjegyzések: