2008. április 15., kedd

Szombaton a Székelyföldi Bibliaiskolában voltam. 9,30-tól az áhítaton a Mk. 1,9-11 versek alapján az Istennek való engedelmesség következményeiről osztottam meg a jelenlevőkkel néhány gondolatot, ami után élő imádságok hangzottak el. Ezután a Keresztyén élet kurzusból második vizsgájukat írták meg a diákok, hiszem eredményesen. A következő két órán a Szenvedés és Az egymással való közösség témáját kezdtük kibontani és megbeszélni. A finom ebéd után hazaindultam. Este 6,oo órától itthon Sepsiszentgyörgyön tartottam ifjúsági alkalmat az 1Móz. 21, 1-8 igék alapján Isten ígéreteiről, annak ellenségeiről és azok beteljesedéséről.
Vasárnap Csernátonba és Kézdivásárhelyen voltam. Délelőtt a Mk. 2,23-28 alapján arról beszéltem, Kiknek teher és kiknek áldás Isten rendelete? (köztük a nyugalomnap is)
Teher...
1. Az Úr törvényeit félreértőknek, tévesen értelmezőknek
2. A Jézusban és tanítványaiban hibát keresőknek
3. A saját bűneik felett szemethunyóknak
4. A csak külsőségekre összpontosítóknak
5. A megtérésről és a megszentelődésről hallani nem akaróknak
Áldás...
1. A Jézussal járóknak, az Őt követőknek
2. Az Ő tanítását szem előtt tartóknak
3. Az elsősorban lelkükkel törődőknek
4. A társadalom engedékeny normáitól elfordultaknak
5. Az üdvösség alapjául Jézus áldozatát tartóknak
A délelőtti együttlét végén imádkoztunk egy kedves barátkozóért, Rádúly Miklós tv. feleségéért, aki nagy műtét előtt áll. Az Úr tegye áldássá számára és családja számára is ezt a próbát. Az anyósa azt mondta: Hátha ez a műtét megtérésre segíti...?! Add Uram, hogy úgy legyen!
A finom ebédet Rákosi András testvérék fogyasztottam, ami alatt sok mindenről beszélgettünk. Délután az alkalom első felében szebbnél szebb költeményeket mondtak többek között Garai (szül. Fegyver) Éva Aradról, Tóth (szül. Szabó) Enikő Sepsiszentgyörgyről és Colceag Ildikó testvérnők. Az igeszolgálat alapját a Préd. 5.1-7 versei adták, ami több megfontolásra való tanácsot adott Isten házába illetve az Ő jelenlétébe vágyóknak. Este Kézdin is áldott alkalmunk volt. Imádkozok azért a kézdi barátkozóért, aki nem messze van Isten országától. Örvendek, hogy az alkalom végén jó beszélgetésem lehetett vele.
Hazaérkezésem után éjfél utánig családommal beszélgettünk a közeli és a távolabbi jövőről, különösen ami az ő jövőjüket (megtérés, tanulás, formálódás, pályaválasztás, stb.) illeti. Az egyenként való imádkozás (könyörgés és hálaadás) után hálával a szívünkben hajtottuk fejünket pihenőre.
Hétfőn az orvosnál voltunk feleségemmel, az évi kötelező vizsgálatok kapcsán, majd délután többek között a kisebbik fiammal, Jonatánnal bicikliztem egyet a városban, amit mivel megígértem neki, teljesítenem kellett. Este még a feleségemmel való sétára is futotta az időből, ami nemcsak neki de nekem is jól esett. Hála mindenért az Úrnak!

Nincsenek megjegyzések: