2008. április 7., hétfő

Munkakongresszus és munkanap(ok)

Pénteken a vasárnapi szolgálatokra készültem. Mivel a csernátoni fiatalok elmentek a békési ifi konferenciára, ezt az estét a családommal töltöttem a szabadban, ami több oknál fogva is emlékezetes marad nemcsak nekem de a gyerekek és a feleségem számára is. Ez az alkalom újból megerősítette bennem azt a vágyat, hogy több időt szánjak a családomra. Késő este, már sötét volt amikor hazatértünk. Nagyon hálás vagyok az Úrnak azokért akiket nekem adott!
Szombaton 4,3o-kor indúltunk Kolozsvárra munkakongresszusra. Körzetünket Ivánitzki Efraim (szentgyörgyi elöljáró), Veress Bálint (kézdivásárhelyi felelős) és jómagam képviseltük. Velünk jött még János Csaba kovásznai lp. is. A 10,oo órakor kezdődő áhítaton Veress Bálint tv. buzdított imára a Fil. 4,4-7, majd Papp Dezső tv. a Mt. 7,21-23 alapján.
A RMBGySz vezetőinek a beszámolói után két közösségünk jövőjét komolyan érintő dologban döntöttünk. Örömmel töltött el az ez alkalommal a döntésekben tapasztalt egység. Hála érte mennyei Atyánknak!
Az alkalom végén meghívott vendégünk dr. Otniel Bunaciu a Romániai Baptista Unió jelenlegi elnöke szolgált a Jn. 17,21-23 alapján amiben az egység megnyilvánulásának négy területéről beszélt.
EGYSÉG ...
1. ... a szeretetben
2. ... a hitben
3. ... a bizonyságtételben
4. ... a szolgálatban
A finom ebéd után haza indultunk, és 20,oo óra után kevéssel békességben meg is érkeztünk. Az úton tartalmas beszélgetésünk volt a Salamon életének utolsó szakaszáról.
Vasárnap egész nap itthon Sepsiszentgyörgyön voltam és az előírt igék alapján szolgáltam.
Mk. 1, 12-15 Próbatétel a nagy munka megkezdése előtt
Hasznos volt megfigyelni
I. Jézus megkisértésének, próbatételének
1. A forrását
2. A helyét
3. Az időtartamát
4. Az eszközét
5. Az áldásait
II. Az általa hirdetett evangélium tartalmát
1. Betelt az idő - az üdvösség elnyerésének Istentől rendelt ideje van
2. Elközelített Istennek országa - Jézus Krisztusban elérhetővé lett mindenki számára
3. Térjetek meg - egyetlen lehetőség az Istenhez való visszafordulásra
4. Higgyetek az evangéliumban - egyedüli esély a megmenekülésre és a megmaradásra
Ez volt az Isten Fia evangéliumának a kezdete. Szeretném AZT, ÚGY és AZÉRT prédikálni AMIT, AHOGYAN és AMIÉRT Jézus tette.
Az úrvacsoránál az 1Kor. 11,27-29 alapján önmagunk megpróbálására (önvizsgálatra) kért az ige, különösen hitünk (2Kor. 13,5) és cselekedeteink (Gal. 6,4) területén.
A déli órában idős és beteg testvéreket látogattam meg, akikkel az úrvacsorában való közösséget is gyakoroltuk. Hazaérkezésem után az ebéd alatt egymás után csörögtek a telefonok és jöttek a jókívánságok, ugyanis Isten megtartó kegyelméből ezen a napon töltöttem 44. életévemet. Minden egyes kegyelmi évért és napért Istennek tartozok hálával; szeretnék továbbra is Neki élni és szolgálni örömmel ameddig Ő megengedi!

Nincsenek megjegyzések: