2008. április 4., péntek

Az igaznak emlékezete áldott

Kedden este Bükszádon majd Mikóújfaluban voltam. Jól esett látni a testvéreket, akikkel együtt álltunk Isten előtt, az ige mellett, imádkozva és énekelve. A bükszádi gyülekezetben nagyon nyíltan szoktunk beszélni mindennapi harcainkról, támadásainkról és örömünkről is. Most is így történt. A Mikóújfaluban levő testvéreim életében is jó látni, hogyan növekednek a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus megismerésében. Az Úr adjon gyarapodást mindenütt az Ő népe között!
Szerdán de meglátogattam egy kedves idős testvéremet (Pál Lajos) a kórházban, aki néhány hónap leforgása alatt két műtéten esett át, amiben először a térdébe, most pedig a csípőjébe tettek mű protézist. Hála az Úrnak a műtét sikerült és reménykedünk abban, hogy testvérünk az Úr segítségével jobban fog tudni járni. Az Úr adjon neki sok erőt ehhez!
Délután és este Márkosfalván, Kézdivásárhelyen majd Csernátonban voltam a testvérek között ahol a bibliaórai igével foglalkoztunk.
Csütörtökön 10,oo órakor indultunk a dr. Vass Gergelyné szül. Fodor Márta testvérnő temetésére Marosvásárhelyre, ahova velem jöttek: feleségem, Bertalan Rebeka és Rákossy Rózsika testvérnők. Hála az Úrnak idejében érkeztünk az imaházhoz ahol találkoztunk Borzási Gyula testvérrel és azokkal akik vele jöttek, majd Barabás Zoltán tv. segítségével kijutottunk a remeteszegi temetőbe. A 14,oo órakor kezdődő gyászistentisztelet Kelemen J. Sándor lp. imájával vette kezdetét, majd id. Veress Ernő tv. a Jn. 11,25-26 alapján szólt a gyászoló családhoz, testvérekhez és végtisztességet tevőkhöz: ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET. HISZED E EZT? Ezután Vass András tv. a Jak. 5, 13/a verse alapján buzdított a szenvedések között való imádság lehetőségével való élésre. Borzási István tv. az És. 48,10-12 alapján román nyelven szólt a szenvedés céljáról és áldásairól. Végül pedig Borzási Gyula tv. az 1Pt. 3,3-5-ből kiindulva elköltözött testvérnőnk belső ékességéről beszélt, majd a nekrológ felolvasása és Vékás Zoltán tv. imája zárta a kápolnánál való gyászszertartást. A sírkertben Bálint Pál tv. a Jn. 16, 28 alapján párhuzamot vont Jézus megkísértése, bűnnek való meghalása és halálból való feltámadása és a menybe az Atyához vágyó ember élete között. A sírkertben imádkoztak Kiss Zoltán, ifj. Budai Lajos és Király Tibor testvérek. Úgy a kápolnánál mint a sírnál az Arad belvárosi gyülekezet (dr. Vass Gergely lp. szolgálati helye) énekkara és a RMBGySz gyülekezeteiből érkezett testvérekből összeállt énekkar szolgált Mike József, Kiss László és Szűcs Ernő karmesterek vezetésével. A lelkipásztori karból 29-en (legtöbben feleségükkel együtt) személyes jelenlétükkel nyílvánították Gergely testvérünkkel és kedves családjával való egyyüttérzésüket.
Özvegyen maradt dr. Vass Gergely testvéremnek, barátomnak és kollégámnak a Rm. 8,35-39, míg gyermekeinek és családjuknak a Jn. 14,18 igékkel kívánok sok erőt és vigasztalódást a következő időkre nézve. Imádkozunk értetek!!!
"Az igaznak emlékezete áldott..." Péld. 10,7

Nincsenek megjegyzések: