2008. július 1., kedd

Isten sokféle áldásai

Pénteken vendégeink voltak Érszőllősről. Feleségem egyik unokatestvére a családjával és egy másik unokatestvérének a leánya látogattak meg bennünket, akikkel hétfőn Gyergyóba is találkoztunk. Este Híri János testvéremmel elmentünk Csernátonba ifire, míg a család másik része a gyerekekkel városnézésre indultak. Majdnem egyszerre értünk haza. Késő éjszaka volt 1,20 perc mikor testvéreim elindultak vissza Parajdra, ahol a gyerekekkel kezelésen voltak.
Szombaton a napi teendők után este az ifjúságin a sorozat egy következő részével foglalkoztunk: Izsák az Úr áldott embere. Többek között az áldás forrásáról, az áldás elnyerésének feltételeiről, Isten konkrét áldásairól, az áldás ellenségeiről és az áldások következményeiről beszélgettünk.
Vasárnap délelőtt Csíkszeredába volt egy újabb gyermekbemutatásunk. Kelemen Gyula és Aranka hozták el második aranyos fiucskájukat, Ákost, hogy imádkozzunk érette.


Az alkalom második felében az úrvacsorához járult a gyülekezet. Ebéd után amit Lázár Ede testvérék fogyasztottam el, haza indultam, mivel 6,oo órától Szentgyörgyön kellet szolgáljak.

Lk. 11, 37-54 Az elöljárók felelősége
Erre a szolgálatra a Szentlélekisten ad megbízást. (Csel. 20,28) A Biblia beszél két végletről, ami Isten gyermekeit is megkísértette és megkísértheti. Mózesről, aki ki akart bújni az elöljárói felelősség alól (2Móz. 4,14) és Diotrefeszről, aki elöljáró akart lenni, ahhoz méltatlan élettel. (3Jn. 9-10) Mindkét hozzáállás haragra ingerli az Urat és nagyon veszélyes!!!
Jézus itt az elöljárók felelősségének három területéről beszél ...
I. Magunkkal szembeni felelősség
1. A szentség helyes értelmezése
2. A belső tisztaság fontossága
3. Egészséges egyensúly a külső és a belső között
II. Istennel szembeni felelősség
1. Ami és ahogyan Őt illeti
2. Az Úr prófétáihoz való viszonyulásunk
3. Jézussal szembeni magatartásunk
III. A néppel szembeni felelősség
1. A mérce Isten írott igéje
2. Ne várjam mástól amit én sem teszek
3. Ne legyek akadály az üdvösségre vágyók előtt

Az alkalom után megbeszélésünk volt a Mikóújfaluban és az Örkőn a gyermekek között missziót végző fiatalokkal, ami után meglátogattuk Rákossy Tivadar testvéréket, aki hála az Úrnak szépen javul és ha bottal is, de az imaházba is eljön. Jó volt a finom vacsora mellett beszélgetni és imádságban hálát adni a múltért és könyörögni a még előttünk álló számunkra ismeretlen de Isten előtt jól ismert jövőért. Az elmúlt hét minden áldásáért az Úré legyen a dicsőség!

Nincsenek megjegyzések: