2008. július 10., csütörtök

Az Úr oltalmában

Az elmúlt hét úgy elrohant, hogy szinte észre sem vettem. Minden napnak megvolt a maga gondja, de öröme is. Egyik nap egy kedves testvérnőt látogattam meg (Bogyó Márta) a kórházban, akinek az utóbbi időben már annyira fájt a forgója, hogy menni is alig bírt. Mű protézist építettek be a régi elkopott helyett, ami hála az Úrnak jól sikerült. Jó volt látni a megnyugvást és a vidámságot testvérnőnk arcán és azt is, ahogyan kihasználta a kórházban való létét a bizonyságtételre. Az Úr erősítse tovább testvérnőnk járását és tegye gyümölcsözővé bizonyságtételeit.
Pénteken és szombaton az ifjúságin befejeztük az Izsák életéről szóló sorozatot. Ez utolsó alkalommal az Izsák gyengeségei vel foglalkoztunk, ami arra figyelmeztetett, hogy Isten szolgái életében is vannak területek, ahol nagyon figyelmesnek kell lenniük, mivel lelkünk ellensége ismeri gyengénket és azon keresztül próbál teret nyerni életünkben, ami nemcsak nálunk hanem másoknál is komoly károkat okozhat.
A hét elején szerető Uram a Jer. 15,16 verse által vizsgált meg. "Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; ..." Megkérdezett, hogy mi az amit élvezettel teszek? Amiben örömöm telik, ami vidámmá tesz? Élvezem az Ő igéjét, örömem telik a neki való szolgálatban és mindabban amit érte teszek?! Szeretném ha válaszom mindig pozítiv lenne, hogy megértve és alkalmazva szavát, örömmel adhassam tovább!
Vasárnap itthon voltam és az előírt igékkel foglalkoztunk.

3Móz. 24, 1-9 A szent kenyerek

1. Élő, tápláló kenyérré kell lennünk! Kovásztalanok, bűntelenek, képmutatás nélkül valók, félretettek Isten számára, elkülönítettek a világtól és minden közönségestől.
2. Világítanunk kell! Olajra van szükségünk (Szentlélekkel és Isten igéjével betelve), alá kell vessük magunkat a napi tisztogatásnak, legfőbb feladatunk pedig Jézusra, az élet kenyerére mutatni.
3. Áldozataink legyenek Isten előtt is kedvesek! Áldozataink mellől nem hiányozhat a tömjén, ami jóillatot gerjeszt Isten előtt, aki kész elfogadni imádságainkat, áldozatainkat.

Lk. 12, 13-21 A bolond gazdag

A Jézus által elmondott példázat tanítása
I. Tartsunk önvizsgálatot "meglássátok"
1. A többletet illetően
2. Döntéseinket illetően
3. Lelkünk sorsát illetően
II. Őrizkedjünk a kapzsiságtól "eltávoztassátok a telhetetlenséget"
1. Ne legyünk elégedetlenek
2. Ne legyünk hálátlanok
3. Ne csak a földiekkel törődjünk
III. Ismerjük fel az élet értelmét "nem a bőségében van az ember élete"
1. Az ember élete nem a testi bőségtől függ
2. A földi kincsek mennyei befektetésének lehetősége
3. Az Istenben való gazdagság igazi kincse

Hétfőn délután 2,oo órától rendkívüli tanácsülésünk volt Nagyváradon. Az alkalom kezdése előtt két halálhír döbbentett meg.
dr. Olah Liviu román ajkú lp. akit Isten a 70-es években Nagyváradon a román testvérek közötti ébredésében használt és az utóbbi több mint két évtizedet az USA-ban töltötte, hetvenegy évesen az Úrhoz költözött.
Egy harmincöt éves nagyváradi fiatalember ifj. Borbély Ferenc, vasárnap délután hirtelen szívroham következtében távozott az élők sorából.
Kedden délelőtt Borzási István, Bálint Pál és Veress Efraim testvérekkel a Meziad völgyében, Belényes közelében néztünk meg egy sátorozásra és hegyi túrára alkalmas helyet, ami Élesdtől kb. 70 km-re fekszik.


Ezekután Bálint Pál lp. testvérrel a Hargita Tábor felé vettük utunkat, ahova este 11,oo óra felé érkeztünk meg. Ott ugyanis gyermekhét van, aminek Bálint Ibolya testvérnő a vezetője. Hétfőn délután a feleségem a körzetünkből nyolc gyereket kisért fel a táborba és kedd estig ő is ott maradt. Kedden éjjel 2,oo óra előtt egy kevéssel értünk haza. Hála az Úrnak oltalmáért és gondviseléséért!

Nincsenek megjegyzések: