2011. július 7., csütörtök

Lónaiak Krasznán

Július 3.-án vasárnap vendégünk volt a Lónai Gyülekezet ének és zenekara akiket elkísért Borzási Pál lp.és családja is. Ez folytatása volt annak az alkalomnak, ami folyó év február 27.-én vendégeink meghívására a Lónai Gyülekezetben történt.  
Az áhítat alkalmával a vendégek közül Albert Imre és Borbély György, a helybeli gyülekezet részéről pedig ifj. Bódizs Sándor testvérek buzdítottak imára.  
Ezt követően Borzási Pál tv. a 2Móz 25,1-9; 32,1-14 versei alapján hirdetett igét, ami után bizonyságtételeket és ének illetve zenekari számokat hallgattunk a Lónaiak részéről. Ezután hálás szívvel és önvizsgálatot tartva emlékeztünk Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára az úrvacsorában. 
Az ebédet a helyi énekkar tagjainak családjainál fogyasztották el a vendégek. Borzási Pál tv. családja és Jakab Győző  tv. családjával a mi vendégeink voltak. Úgy Pál mint Győző testvéremmel sok szép emlékeim vannak az elmúlt időből. 
Délután 4,oo órától folytattuk az istentiszteletet. Ének és zenekari számok, közösen a helybeliekkel is, majd Pál tv. az 1Kor 16,13 alapján szolgált felénk, buzdítva a gyülekezetet a hitben való megállásra. Záróénekként közös karban örömmel a szívünkben énekeltük a Feltámadt hős ó dics neked... című himnuszunkat.

  
Az alkalom után mielőtt vendégeink haza indultak volna, a gyülekezet alagsorában vendégelték meg őket a helybeli testvérek. 
Hálás szívvel gondolunk vissza erre a napra, az elhangzott buzdításokra, intésekre és mindazon felhívásokra, amelyek Istentől származtak. Az Úrral való kapcsolatunk felfrissülése mellett, a két gyülekezet kapcsolata is megelevenedett. Soli Deo Glória!

 

  
Hisszük, hogy megvalósult amit az Úr énekesei Jósafát harcba induló népe előtt kellett mondjanak: "Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az Ő irgalmassága!" 2Krón 20,21/b

Nincsenek megjegyzések: