2009. december 3., csütörtök

Advent

Könyörtelenül rohan az idő erre mifelénk is, de milyen jó, hogy az Úr könyörületes (Zsolt. 103,8 Könyörülő és irgalmas az Úr...) és nem cselekszik velünk érdemünk szerint.
Annak, hogy eddig nem jelentkeztem több oka is volt. Többek között a számítógépem generál javításon ment át, de most már gyönyörűen működik. Ugyanakkor a kocsim is egyre inkább jelzi, hogy öregszik és le kellene cserélni egy újabbra. Az elmúlt két napban ki sem tudtam mozdulni vele itthonról mivel a kapcsolószekrényben valami nagyon csúnyán csinál. Ma vagyok beprogramálva a szerelőhöz.
Az elmúlt beszámoló óta eltelt időben sokminden történt körülöttünk.
November 23.-án, hétfőn du 5,oo órától a Székelyföldi Missziókerület (SzMk) vezető tanácsának volt megbeszélése, aminek egyik napirendi pontja az évvégi Mk-i küldöttgyűlés előkészítése volt.
November 28.-án, szombaton Hargitán tartottuk meg a SzMk évvégi küldöttgyülését. Az áhítat alkalmával Morár János erdőszentgyörgyi elöljáró és Kelemen Sándor marosvásárhelyi lp. buzdítottak imára a Mt. 28,18-20 illetve az És. 44,1-5 igék alapján. Ezt követően Gergely István lp. a RMBGySz elnöke a baptizmus 400 éves múltjáról tartott előadást amiben kitért elődeink gyakorlatára és tanítására ami számunkra példa kell maradjon.


A következőkben a Mk titkárának és elnökének illetve a Szövetség elnökének és gazdasági igazgatójának a beszámolóit hallgattuk meg. Ezután sor került két új Mk.-i tanácstag választására, mivel a jövő év első felében két tanácstag (Tőtős János és Kiss Zoltán) is el fog költözni a kerületből. A választás eredményeként Sallai Jakab és Simon András fogják betölteni egy időre a két megüresedő helyet. Az Úr áldja meg úgy az új mint a régebbi tanácstagokat.
November 29.-én, advent első vasárnapja délelőtt Kézdin, délután Márkosfalván, este pedig Sepsiszentgyörgyön szolgáltam az előírt igékből. Nagyon aktuális volt mindegyik igének az üzenete.

Mik. 4,1-5 Az örök béke uralma

Hogyan valósulhat meg ez a posztmodern időben élő hívők életében? Úgy ha néhány dolgot mindenek felett valóvá teszünk az életünkben ...

I. Az Úr háza mindenek felett 1.v.
1. Hívő életem (Akinek háza mi vagyunk... Zsid. 3,6)
2. Az utolsó, nehéz időkben
3. Mindennél előbbvalóvá, feljebbvalóvá teszem
II. Az Úr útja mindenek felett 2.v.
1. Pogányok útja (is)
2. A bizonyságtétel útja
3. A tanulás útja
III. Az Úr törvénye mindenek felett 3.v.
1. Ami ítéletet tesz
2. Ami megfedd
3. Ami átformál és új rendeltetést ad
IV. Az Úrtól kapott nyugalom mindenek felett 4.v.
1. Azon a helyen ahova az Úr helyezett
2. Abban a munkában amit Ő bízott rám
V. Az Úr neve mindenek felett 5.v.
1. A körülöttünk élők befolyása ellenére
2. Jézushoz igazodni Kol. 1,10
3. Mindezekben kitartani

Összefoglalva, az örök béke uralma azokban fog megvalósulni, akik életükben Krisztust mindenek fölé helyezik.

November 30.-án, hétfőn János Csaba testvérék meghívására családommal együtt Kovásznára mentünk, ahol nagyon kellemes napot töltöttünk kedves "szomszédunk" családjával, akikkel az Úr összekötött bennünket és akiknél mindig nagyon jól érezzük magunkat. Az Úr áldja meg őket minden munkájukban.
December 1.-én, kedden este az Őrkőn voltam Ivánitzki Efraimmal, ahol három roma asszonnyal az 1Jn. 3,1-12 alapján beszélgettünk. Imáikból jó volt látni és hallani azt, hogy megértették az ige üzenetét. Ezután egy olyan családhoz mentünk be akik a közelmúltban már hoztak egy döntést Isten mellett, de meghátráltak. Imádkozzatok ti is érettük.
December 2.-án, szerdán mivel a kocsim nem volt üzemképes, Rákosi András és Árpád testvérek helyettesítettek Kézdin és Csernátonban. Az Úr jutalmazza meg őket érte.

Nincsenek megjegyzések: